โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ขอเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพ "สุขภาพผ่านฉลุยต้อนรับปีฉลู" 

*****ราคา 7,900 บาท มา 2 จ่าย 1 *****
ลำดับ                                    รายการตรวจ
1 ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination o
2 เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูปอดและหัวใจ Chest X-ray o
3 ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด Complete Blood Count o
4 ตรวจวัดระดับนํ้าตาลในเลือด Fasting Blood Sugar o
5 ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด Cholesterol o
6 ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด Triglyceride o
7 ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด LDL o
8 ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด HDL o
9 ตรวจการทํางานของตับ SGPT o
10 ตรวจการทํางานของตับ SGOT o
11 ตรวจการทํางานของตับ Alkaline Phosphatase o
12 ตรวจการทํางานของไต Creatinine o
13 ตรวจการทํางานของไต BUN o
14 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination o
15 ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA o
16 อัลตราซาวด์อวัยวะในช่องท้องส่วนบน U/S Upper Abdomen         o
17 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG o

สิทธิเพิ่มเติม......

     ๐ สามารถซื้อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Mammogram&Ultrasound Breast)

จากราคาปกติ 3,500 บาท เหลือ 2,000 บาท/ท่าน


เงื่อนไข

1. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดใดๆอีก

2. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ร่วมกับบริษัทคู่สัญญาได้ เช่น ตรวจร่างกายประจำปี(กรุณาติดต่อลูกค้าสัมพันธ์)

3. กรณีตรวจไม่ครบทุกรายการตรวจโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

4. ระยะเวลาตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564

5. สิทธิเพิ่มเติมต้องตรวจและทำรายการวันเดียวกับการตรวจสุขภาพเท่านั้น

6. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า