ขอขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงาน ชัยวิวัฒน์ซุปเปอร์มาร์เก็ต (สรรพสินค้า) ที่ไว้วางใจใช้บริการตรวจสุขภาพของเรา 
          โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ( Mobile Check-up) พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ ทีมงานอาชีวอนามัย บริการเอกซเรย์ปอดระบบดิจิตัล 
"ให้บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย"
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
0652053688
023611111 ต่อ 2775,2786
ID Line : mobi1748
????ติดต่อใบเสนอราคา
mobi1748@hotmail.com