โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ ตลาดค้าส่งสำโรง กลุ่มภูทับเบิกและบริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพถวายพุทธบูชา ตามแบบพุทธศาสนานิกายมหายาน และเลี้ยงอาหารเจ เนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2565 โดยมี ผศ.(พิเศษ)ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ เป็นตัวแทนของโรงพยาบาล เข้าร่วมถวายพุทธบูชา เมื่อวันพฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 ณ โรงเจ ฮะหงี่เข่ง ฮุกตึ้ง สำโรง