โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ นำโดยคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ พญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ กรรมการบริหารและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและพนักงานร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทยพร้อมกัน เพื่อน้อมรำลึกถีงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ ให้เป็นธงชาติของประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2460 ซึ่งวันนี้ครบรอบ 100 ปีพอดี พร้อมความหมายของ "ธงไตรรงค์" ว่า สีแดงหมายถึง เลือดอันยอมพลีเพื่อธำรงรักษาชาติและศาสนา สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่อประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์ทั้งปวง และ สีขาวหมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งศาสนา สีน้ำเงินที่อยู่่ตรงกลางเป็นสีน้ำเงินขาบ หรือสีน้ำเงินเข้มเจือม่วง ซึ่งพระองค์ได้เลือกสีนี้เพราะสีขาบเป็นสีประจำพระองค์ที่โปรดมาก และเป็นสีประจำวันพระราชสมภพคือวันเสาร์ตามคติโหราศาสตร์ไทย ธงไตรรงค์เป็นธงประจำชาติไทย เป็นความภาคภูมิใจ และเป็นสัญลักษณ์ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ