ผู้ที่หายจากการป่วย COVID-19 บางรายพบว่ามีอาการผิดปกติ โดยไม่พบสาเหตุที่แน่ชัด แต่สามารถทำให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายและจิตใจของผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด -19 สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย ดังนั้นการหมั่นสังเกตอาการ และประเมินร่างกายอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการผิดปกติควรไปพบแพทย์ เพื่อตรวจประเมินสภาพร่างกาย การตรวจเช็คสุขภาพหลังหายจากโควิด-19 จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อจะได้ดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้อง 


โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ขอเสนอ  โปรแกรมตรวจประเมินสุขภาพ AFTER COVID -19 ราคาเหมาจ่าย 3,800 บาท                                                  รายการตรวจ

1 ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination    ๏
2 ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูปอดและหัวใจ Chest X-ray    ๏
3 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC    ๏
4 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS    ๏
5 ตรวจเกี่ยวกับการทำงานของไต BUN    ๏
6 ตรวจเกี่ยวกับการทำงานของไต Creatinine    ๏
7 ตรวจเกี่ยวกับการทำงานของตับ SGPT    ๏
8 ตรวจเกี่ยวกับการทำงานของตับ SGOT    ๏
9 ตรวจเกี่ยวกับการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase    ๏
10 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG     ๏
11 ตรวจโปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อการตอบสนองต่อการอักเสบ CRP-TEST    ๏


โปรโมชั่น :

เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจประเมินสุขภาพ AFTER COVID -19

สามารถซื้อการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อก่อโรคโควิด – 19 (SARS – CoV-2 Neutralizing antibody )

ในราคา 1,500 บาท (ราคาปกติ 1,860 บาท)

     ๐ การตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อก่อโรคโควิด 19 (SARS – CoV-2 Neutralizing antibody) เป็นการตรวจความสามารถของระบบภูมิคุ้มกันในการยับยั้งไม่ให้เชื้อเข้าสู่เซลล์ รายงานผลเป็น% การยับยั้ง (%HI) เพื่อประเมินการตอบสนองของภูมิคุ้มกันหลังจากได้รับวัคซีนหรือหลังจากเคยติดเชื้อมาแล้ว


เงื่อนไข :

  1. ระยะเวลาในการทำโปรโมชั่น 15 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2565

  2. ราคาเหมาจ่ายนี้ไม่เข้าร่วมสิทธิ์ส่วนลดใดๆอีก

  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินกรณีตรวจไม่ครบตามแพคเกจ

  4. หากต้องการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อในราคา 1,500 บาท ต้องซื้อแพคเกจหลักก่อน