ในโอกาสครบรอบ 40 ปี โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอนำเสนอ โปรแกรมตรวจสุขภาพ

"ฉลองครบรอบ 40 ปี" ให้กับลูกค้าเป็นพื้นฐานสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพ  การตรวจสุขภาพจะทำให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง และเมื่อพบสิ่งผิดปกติจะได้ตรวจรักษาตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อป้องกันไม่ให้โรคลุกลามถึงระยะอันตรายอีกทั้งยังช่วยให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรค ให้มีความเสี่ยงน้อยลง การพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรกย่อมรักษาให้หายได้ง่ายกว่า


โปรแกรมตรวจสุขภาพ "ฉลองครบรอบ 40 ปี" (20 รายการตรวจ) ราคา 6,000 บาท

ระยะเวลา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2564

****กรุณางดน้ำ-อาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ****ลำดับ                                       รายการตรวจ
1ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination  ✓
2ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูปอดและหัวใจ Chest X-ray  ✓
3ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC  ✓
4ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด,โรคเบาหวาน FBS  ✓
5ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol  ✓
6ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride  ✓
7ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL  ✓
8ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL  ✓
9ตรวจเกี่ยวกับการทำงานของไต BUN  ✓
10ตรวจเกี่ยวกับการทำงานของไต Creatinine  ✓
11ตรวจการทำงานของตับ SGPT  ✓
12ตรวจการทำงานของตับ SGOT  ✓
13ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase  ✓
14ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด Uric Acid  ✓
15ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP  ✓
16ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA  ✓
17ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Analysis  ✓
18ตรวจอุจจาระ Stool Occult Blood  ✓
19ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG  ✓
20อัลตราซาวด์อวัยวะในช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen  ✓


เงื่อนไขในการใช้บริการ :
1.ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ค่าการพยาบาลค่าบริการทางการแพทย์เรียบร้อยแล้ว
2.สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ร่วมกับบริษัทคู่สัญญาได้ เช่น ตรวจร่างกายประจำปีในโรงพยาบาล
3.ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน กรณีตรวจไม่ครบตามแพคเกจ
4.โปรโมชั่นนี้ไม่เข้าร่วมกับส่วนลดอื่นๆ
5.เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณาโทรศัพท์จองคิวก่อนเข้ารับการบริการ