แพคเกจตรวจสุขภาพคุณผู้หญิง Healthy Lady ตอบโจทย์คุณผู้หญิง กับการตรวจที่ครอบคลุม ครบครัน เพราะสุขภาพของผู้หญิงนั้นสำคัญ...ตรวจก่อนเพื่อป้องกัน โดยขอเสนอรายการตรวจดังนี้

๐ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 1,000
(Pap smear)

๐ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง 2,700
(Cy Prep + Ultrasound Lower Abdomen)

๐ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + ตรวจมะเร็งเต้านม & อัลตราซาวด์เต้านม 3,300
(Cy Prep + Mammogram & Ultrasound Breast )

๐ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
+ ตรวจมะเร็งเต้านม & อัลตราซาวด์เต้านม
4,700
(Cy Prep + Ultrasound Lower Abdomen + Mammogram & Ultrasound Breast )

๐ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หาเชื้อเอชพีวี + ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
+ ตรวจมะเร็งเต้านม & อัลตราซาวด์เต้านม
5,900
(Cy Prep Plus HPV + Ultrasound Lower Abdomen + Mammogram & Ultrasound Breast )

๐ ตรวจมะเร็งเต้านม & อัลตราซาวด์เต้านม 2,500
(Mammogram & Ultrasound Breast )เงื่อนไขในการเข้ารับบริการ

1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว กรณีมีการตรวจรักษาอื่นนอกเหนือจากแพคเกจ อาจมีค่าแพทย์เพิ่ม

2. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

4. ระยะเวลาแพคเกจ เริ่ม 1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2565

5. ลูกค้าที่ต้องการตรวจร่างกาย แนะนำจองคิวล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการให้บริการ