โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพโปรแกรมตรวจสุขภาพต้อนรับปีใหม่ 2019 "Healthy Together" ในราคาพิเศษ เพื่อให้ทุกท่านได้ดูแลสุขภาพ ต้อนรับปีใหม่ ด้วยการของขวัญสุขภาพจากใจ ระยะเวลาของโปรโมชั่น "Healthy Together" เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม - 31 มกราคม 2562 ในราคา 4,000 บาท ซึ่งเป็นรายการตรวจพื้นฐานได้แก่ลำดับ                                         รายการตรวจ

  1   ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination   •
  2   ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก เพื่อดูปอดและหัวใจ Chest X-ray   •
  3   ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC   •
  4   ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด,โรคเบาหวาน FBS   •
  5   ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride, LDL   •
  6   ตรวจเกี่ยวกับการทำงานของไต Creatinine   •
  7   ตรวจการทำงานของตับ SGPT, Alkaline Phosphatase   •
  8   ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด Uric Acid   •
  9   ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP   •
  10   ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA   •
  11   ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Analysis   •
  12   ตรวจอุจจาระ Occult Blood, Stool Exam   •
  13   ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG   •
  14   อัลตราซาวนด์อวัยวะในช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen   •


เงื่อนไข :

1.ระยะเวลา 15 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562

2.ราคาดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่าย ขอสงวนสิทธิ์บัตรส่วนลดทุกประเภท

3.ราคาส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดของบริษัทคู่สัญญาได้

4.ราคาดังกล่าวไม่รวมการรักษาอื่นๆหากผู้ป่วยมีโรคประจําตัวหรือโรคแทรกซ้อน