สมาธิในที่ทำงาน

การพัฒนาจิตของโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ส่งเสริมให้พนักงานนั่งสมาธิในที่ทำ งาน และเพื่อให้พนักงานนั่งสมาธิอย่างเข้าใจและง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ ...

ทำบุญเดือนเกิด และ สติปัฏฐาน ๔

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดย คณะกรรมการสวัสดิการฯ ร่วมกับ คณะกรรมการ Facilitator และ คณะกรรมการบริหารทรัพยากร จัดโครงการทำบุญเดือนเกิดให้พนักงาน ...

บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ...

ส้มตำ Day ครั้งที่ 2

ส้มตำ Day เกิดขึ้นจากแนวคิดของท่านกรรมการผู้จัดการ คุณโสรัชย์  วงศ์แพทย์ ปรารภว่า จะทำอย่างไรให้พนักงานมีความสุขหลังจากต้องเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน ...