อบรม HA SPA

บุคลากรฝ่ายเภสัชกรรมและฝ่ายคุณภาพ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคุณพัทธ์ธีรา ทิพย์อัครพิชา ผู้จัดการฝ่ายเภสัชกรรมและคุณรัตนาภรณ์ บารมี ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ เข้ารับการอบรมหลักสูตร "HA Standard : Practice &a...

ครรภ์คุณภาพ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท แอ็บบอต ลาบอแรตอรีส  จำกัด จัดอบรมครรภ์คุณภาพ ในหัวข้อ อุ่นรักจากแม่..ดูแลลูกน้อยในครรภ์  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 ...

ห่วงใยสุขภาพพนักงาน

ด้วยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ และด้วยความห่วงใยสุขภาพพนักงาน โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน เป็นของขวัญในวันแห่งความรัก ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี  ...

สำรวจสถานที่...จิตอาสา

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดย คณะกรรมการสวัสดิการฯและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จัดกิจกรรมจิตอาสาให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกสาธารณะ ...

ทำบุญวันเกิดแบบชาวพุทธ

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดย คุณศิริมาศ  บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหาร และประธานคณะกรรมการสวัสดิการฯ , คุณรัชดา  นิจจันพันธ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย...

30 ปี ATC

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมงาน 30 ปี ATC (Attawitt Commercial Technology College)นิทรรศน์ภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 ...

คาราวานตรวจสุขภาพเด็กปฐมวัย

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดกิจกรรมคาราวานตรวจสุขภาพให้กับเด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมงานแข่งขันกรีฑานักเรียน(ระดับปฐมวัย)ของโรงเรียนเอกชน ...

สำโรงการแพทย์กับค่ายเบาหวาน

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยนพ.ศิริพงศ์ วิทยเลิศปัญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ คุณอรชร  ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ  ...

Road Show กับโตโยต้า

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรม Road Show ความรู้เรื่องสุขภาพ ในหัวข้อโรคระบบทางเดินหาบใจส่วนบน ...

กิจกรรม Committee Review

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดย Lead Team และฝ่ายคุณภาพได้จัดกิจกรรม Committee Review (CR) ประจำปี 2554 ที่ห้องประชุมแผนกทัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ...

ยินดีกับความสำเร็จ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ นำโดยคุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารและประธานคณะกรรมการสวัสดิการฯ  คุณรัชดา นิจจันพันธ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการสวัสดิการฯ ภญ.อัจฉริยา ลักษณะ...

พิธีประกาศเกียรติคุณ

ในโอกาสครบรอบ 31 ปี โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555) โรงพยาบาลได้จัดพิธีรำลึกถึงพระคุณของผู้ก่อตั้งคือ อาจารย์นายแพทย์สุเทพ และอาจารย์ประภา วงศ์แพทย์  ...

Big cleaning day

ในโอกาสครบรอบ 31 ปี โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 โรงพยาบาลจัดกิจกรรม Big cleaning day โดยการทำความสะอาดโรงพยาบาล และบริเวณโดยรอบ มีการลอกท่อระบายน้ำ ...

ครบรอบ 31 ปี

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกาสครบรอบ 31 ปี ของโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555   ...

ส้มตำ Day ครั้งที่ 4

ในโอกาสครบรอบ 31 ปี ของโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคณะกรรมการสวัสดิการ จัดกิจกรรมส้มตำเดย์ ครั้งที่ 4 เป็นการเลี้ยงอาหารกลางวันพนักงาน  โด...

บริจาคโลหิต..เติมชีวิตผู้รับ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555  โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมโครงการ "น้อมจิตบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี" ของสภานายิกา สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนา...

แนะนำแพทย์ใหม่

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์  แนะนำแพทย์ใหม่ประจำโรงพยาบาล ...

กิจกรรม Safety

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมกับ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ในงาน Safety & QCC Happy Work 2012 ?ทำงานอย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน? ...

ดูงาน...เครื่องฝึกเดิน

คณะแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการใช้เครื่องฝึกเดิน Gait trainer machine และเครื่องฝึกเดินชนิด BST ( Body weight support treadmill ) ...

บริจาคโลหิต

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมโครงการ "น้อมจิตบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี" ของสภานายิกา สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ...