อบรมหัวหน้าพาทำงานคุณภาพ รุ่นที่ 2/2555

หัวหน้าแผนกฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เข้ารับการอบรมหลักสูตร "HA สำหรับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัิติงาน (HA 201)"  โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงแรมใบหยกสกาย ...

จิตอาสา ครั้งที่ 3/2555 "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 3/2555 โดยการทำความสะอาดห้องน้ำที่สภ.สำโรงเหนือ ในโครงการล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ...

รับน้องนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

วันที่ 2  เมษายน  2555  คุณสมทรง  ธีรพงษ์ภักดี  ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล และทีมฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  โดย คุณรัชดา  นิจจันพันธ์ศรีและคุณช่อเพ็ชร  สีทอง ไปร่วมกิจกรรม...

รับน้องพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 30  มีนาคม  2555  คุณสุพรรณี  แสงธาราทิพย์ ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยใน และทีมฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  โดย คุณรัชดา  นิจจันพันธ์ศรี  และ คุณช่อเพ็ชร สีทอง ไปร่ว...

รับน้องนศ.พยาบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 20 มีนาคม 2555 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ นำโดย คุณสมทรง  ธีรพงศ์ภักดี ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล และทีมฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ...

จิตอาสา ครั้งที่ 2 ของโรงเรียนบ้านพุเกตุ

วันที่ 24 มีนาคม 2555 คุณศิริมาศ  บุตรโสม  ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหาร หรือ อีกตำแหน่ง คือ ประธานคณะกรรมการสวัสดิการฯ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ได้นำน้องๆ พนักงาน ไปร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาครั้งที่ ...

Ayudhya Allianz C.P. Hospital Service Awards 2011

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดย พญ.ประภา วงศ์แพทย์ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ คุณอรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีมงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ...

จิตใส ใจสบาย เดือนมีนาคม

โครงการธรรมบรรยาย จิตใส ใจสบาย เดือนมีนาคมของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย จัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2555 กลุ่มเพื่อนธรรม นำโดยคุณศิริมาศ  บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลสำโรงการแพทย...

คนอ้วน...เอาจริง

คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ซึ่งมีนายแพทย์ศิริพงศ์ วิทยเลิศปัญญา เป็นประธานคณะกรรมการ ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายทุกฝ่าย จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้ชื่อ โครงการ "คนอ้วน...เอาจริง"...

โครงการ TO BE NUMBER ONE

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยการถวายเงินสนับสนุนโครงการและเข้ารับประทานเข็มที่ระลึกจากพระหัตถ์ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ...

โตโยต้า...เยี่ยมชมโรงพยาบาล

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นำโดยคุณณัฐพันธ์ ห่อเจริญ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และคุณเกสร บริษัท TT Insurance Broker (Thailand) เข้าเยี่ยมชมกระบวนการให้บริการของโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เมื่อวันที่ ...

จินตนาการสร้าง...อัจฉริยะ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท คิดส์ ทู โกรว์ จำกัด จัดกิจกรรมสำหรับเด็กและครอบครัว ในชื่อกิจกรรม "จินตนาการสร้าง...อัจฉริยะ คิดต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ สรรสร้างความฉลาด" ...

ทำบุญวันเกิดประจำเดือนมีนาคม

กิจกรรมทำบุญวันเกิดเดือนนี้ ของพนักงานโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ตรงกับวันที่ 18 มีนาคม 2555 มีเจ้าของวันเกิด ประกอบด้วย คุณกรอุมา โพธิบัณฑิต ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยนอก คุณสุวรรณี อารีศิริอรุณชัย รอ...

อบรมหลักสูตร " พัฒนาตนและพัฒนางาน "

วันที่ 22 มีนาคม 2555 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาตนและการพัฒนางาน" (Personal Growth and Work Enrichment Program) ให้กับผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาระดับผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก จำน...

พี่สอนน้องทำพวงกุญแจ

ชมรมสร้างอาชีพเสริม โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์  โดยคุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหาร ประธานชมรม ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสามั...

โตโยต้า...เต้นแอโรบิค

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยทีมงานสร้างเสริมสุขภาพ สาธิตการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิคให้กับพนักงานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เพื่อให้ทราบประโยชน์ของการออกกำลังกาย สร้างความแข็งแรงของหัวใจ ...

จิตอาสาครั้งที่ 1/2555โรงเรียนพุเกตุ ราชบุรี

ผ่านไปเรียบร้อย ด้วยความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ ในโครงการจิตอาสาครั้งที่ 1/2555  สร้างสรรค์ด้วยแรงกาย แบ่งปันด้วยน้ำใจให้โรงเรียนพุเกตุ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ...

จิบกาแฟ...แชร์ประสบการณ์ ถ้วย 3

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์จัดกิจกรรมโครงการ " สำโรงรักคุณ ตัวแทนอุ่นใจ " ตอน จิบกาแฟ แชร์ประสบการณ์ เรื่อง แผลเล็ก ทางเลือกเดียวที่เรียบง่าย เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ...

แสดงความยินดี

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารและประธานคณะกรรมการสวัสดิการฯ คุณรัชดา นิจจันพันธ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และคุณจีรนันท์ เดชมิตร รักษาการหัวหน้าแผนกแรงงา...

สหภาพแรงงานโตโยต้า

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมกับ สหภาพแรงงานโตโยต้า ประเทศไทย ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของคณะกรรมสหภาพแรงงานโตโยต้า ชุดประจำปี 2555-2557  วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555 ...