"คุยกันฉันท์พี่น้อง HR" ครั้งที่ 5

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการ "คุยกันฉันท์พี่น้อง HR" ครั้งที่ 5 ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “การอ่านคน 5 ธาตุ” โดยอาจารย์เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป ...

ถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) ถวายดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) จำนวน 950 ดอก เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิ...

คัดกรองผู้สูงอายุ ในโครงการ "สูงวัยไม่ล้ม" ชมรมผู้สูงอายุบางเมือง

มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดทีมตรวจคัดกรองผู้สูงอายุ ในโครงการ "สูงวัยไม่ล้ม" ณ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเมือง จำนวน 59 ท่าน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา คัดกรองโดยเก็...

การป้องกันแลระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2560

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2560 จำนวน 4 รุ่น ในวันที่ 3,6,11 และ 17 ตุลาคม 2560 เพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในคว...

คัดกรองผู้สูงอายุบ้านบางแค ในโครงการ "สูงวัยไม่ล้ม"

มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดทีมตรวจคัดกรองผู้สูงอายุ ในโครงการ "สูงวัยไม่ล้ม" ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค จำนวน 49 ท่าน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2...

การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน รุ่นที่ 3

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการอบรม "การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน" (รุ่นที่3) เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคว...

กิจกรรม Safety บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกิจกรรม Safety บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในงานสัปดาห์ความปลอดภัย เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน รวมถึงการดูแลสุขภาพที่...

"100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ นำโดยคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ พญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ กรรมการบริหารและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและพนักงานร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาต...

ครบรอบ 21 ปี บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี บริษัท เอส เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งในปีนี้ได้ตรงกับวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์จึงได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล โดยอาจารย์สุเทพ อา...

พิธีมุทิตาจิต พยาบาลวิชาชีพทุน

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารรพ.ที่มอบทุนการศึกษาแก่พยาบาลวิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จนสำเร็จการศึกษาและได้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล จำนวน 9 คน...

โครงการฟื้นฟูความสามารถการทรงตัวของผู้สูงอายุ

มูลนิธิสำโรงรวมใจ โดยนายแพทย์สุเทพ วงศ์แพทย์ ประธานมูลนิธิฯ ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหารมูลนิธิฯ และคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ นำเสนอผลงานของมูลนิธิสำโรงรวมใจ ในการดำเนินโครงการฟื้น...

"Vojta Therapy ศาสตร์กายภาพบำบัดจากประเทศเยอรมนี"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดสัมมนาวิชาการ "Vojta Therapy ศาสตร์กายภาพบำบัดจากประเทศเยอรมนี เพื่อพัฒนาการระบบควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายเด็กและทารก" โดย ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ให้เกียร...

คนดีศรีสำโรง ประจำปี 2560

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดการอบรมหลักสูตร "ทักษะเบื้องต้นในการทำงาน" ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเรื่องของ 5 ส., เรื่องเทคนิคบริการแบบมืออาชีพ และ เรื่องคนดีศรีสำโรง (เอกลักษณ์พนักงานและการเป็นพนักงานที่ดีตามท...

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ภายในโรงพยาบาล 2560

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์และมูลนิธิสำโรงรวมใจ จัดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ภายในโรงพยาบาล ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์รังสีวิทยา เปิดการอบรมฯ วิทยากรการอ...

"Samrong 4 S เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 รู้เท่าทัน สวยด้วยแพทย์"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรม "Good Healthy Good Day Hospital Roadshow 2017" ภายใต้หัวข้อ "Samrong 4 S เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 รู้เท่าทัน สวยด้วยแพทย์" โดย นายแพทย์วันชิต ธ...

ดูแลสุขภาพครูอาจารย์ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ดูแลสุขภาพให้กับครูอาจารย์ ภายใต้โครงการ "Thailife จริงใจ ห่วงใยสุขภาพ" โดยให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดไ...

ดูแลสุขภาพเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ สวนน้ำ โพโรโระ อควาพาร์ค

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ สวนน้ำ โพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ให้กับคุณแม่และผู้ปกครอง โดยภายในบูธโรงพยาบาลให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต และตรวจวัดไขมันในช...

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป คุณพ่อประทีป ธนะสุทธิพันธ์

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย คุณพ่อประทีป ธนะสุทธิพันธ์ บิดาคุณชนากานต์ ธนะสุทธิพันธ์ พนักงานตรวจสุขภาพ แผนกลูกค้าสัมพันธ์และบริการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อว...

ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ณ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยมีการปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา และร่วมกันทำความสะอาดใน...

Safety บริษัท ยูเนียน ออโตพาร์ทส มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกิจกรรม Safety บริษัท ยูเนียน ออโตพาร์ทส มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด ในงานสัปดาห์ความปลอดภัย เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน รวมถึงการดูแลสุขภาพที่ดีให...