ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อประจวบ เพ็ชรรัตน์

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และพนักงานเป็นผู้แทนโรงพยาบาล ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรร...

"วิปัสสนา ตัดกรรมวิถีพุทธ" รุ่นที่ 2

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิสำโรงรวมใจ จัดโครงการ "วิปัสสนา ตัดกรรมวิถีพุทธ" ให้กับผู้รับบริการโรงพยาบาลฯ พนักงาน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ ...

"การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน" (รุ่นที่2) ประจำปี 2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการอบรม “การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน” (รุ่นที่2) ประจำปี 2561 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้รับเกียรติจาก ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ บรร...

กิจกรรมโรดโชว์ "มะเร็งปากมดลูก ป้องกันได้ด้วยวัคซีน HPV"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรม "Be Strong Be Healthy Hospital Roadshow 2018-2019" ภายใต้หัวข้อ " มะเร็งปากมดลูก ป้องกันได้ด้วยวัคซีน HPV" โดย นายแพทย์สาธิต ปิงสุทธิวงศ์ หัวห...

"ความรู้ด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย" บ.ไอ.พี.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ทีมวิทยากรโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ นำโดยคุณนรา ฟองเมือง หัวหน้าแผนกการตลาด คุณรุ่งอรุณ ชาติมนตรี เจ้าหน้าที่สร้างเสริมสุขภาพ และคุณณิชชา กิ่งทรัพย์มณี นักโภชนาการ บรรยาย "ความรู้ด้านโภชนาการ และการออกกำ...

ตรวจคัดกรองผู้สูงอายุ โครงการ "สูงวัยไม่ล้ม" รพ.สต.ราชาเทวะ

มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมกับ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดทีมตรวจคัดกรองผู้สูงอายุ ในโครงการ "สูงวัยไม่ล้ม" โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชาเทวะ จำนวน 48 ท่าน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คัดกรองโดย...

ร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งฉลองครบรอบ 20 ปี สหภาพแรงงานฯอีซูซุ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคุณนรา ฟองเมือง หัวหน้าแผนกการตลาด ร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่ง สหภาพแรงงานยานยนต์และอะไหล่อีซูซุประเทศไทย เพื่อหารายได้สนับสนุนงบประมาณประชุมใหญ่ ในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งสหภ...

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพฯ

คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดี กับท่าน น.อ.นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมการแพทย์ทหารเรือ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 10 ปี โ...

"การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน" (รุ่นที่1) ประจำปี 2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการอบรม “การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน” (รุ่นที่1) ประจำปี 2561 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้รับเกียรติจาก ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ บรร...

การตรวจเยี่ยมมาตรฐานสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม

พญ.ประภา วงศ์แพทย์ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ นพ.ศิริพงศ์ วิทยเลิศปัญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ กรรมการบริษัท พร้อมคณะ ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก ให้การต้อนรับ ศ.พญ.สว่างใจ พึ่งพั...

โครงการพัฒนาจิตตปัญญา : ความสุขจากการทำงาน รุ่น 1/2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มีนโยบายด้านการบริหารบุคลากร โดยยึดหลักตามแนวทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจ ให้เป็นผู้มีสติและปัญญา ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการทำงานและการใช...

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต จัดรถรับบริจาคโลหิต จากสภากาชาดไทย มารับบริการที่โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เพื่อนำโลหิตไปแบ่งปันและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ...

วันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ เนื่องใน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัวจังหวัดสมุทรปรา...

Safety บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกิจกรรม Safety บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด ในงานสัปดาห์ความปลอดภัย เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน รวมถึงการดูแลสุขภาพที่ดีใ...

ร่วมประเพณีสงกรานต์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สหภาพแรงงานโตโยต้า ประเทศไทย (โรงงานสำโรง) จัดกิจกรรม ประเพณีปีใหม่ไทย(วันสงกรานต์) เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย พร้อม...

"สุขสราญ สงกรานต์ บ้านเฮา"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดงานสืบสานประเพณีไทย อันดีงามต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ภายใต้ชื่อ "สุขสราญ สงกรานต์ บ้านเฮา" ในบรรยากาศอบอุ่น เชิญชวนแต่งกายแสดงวิถีความเป็นไทย ในแบบครอบครัวสำโรงการแพทย...

ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ 2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดหน่วยรถพยาบาลพร้อมทีมพยาบาลฉุกเฉิน เข้าร่วมในโครงการ ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ 2561 วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.เดโช ...

โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ

โรงพยาบาลแพทย์สำโรงการแพทย์ มีความห่วงใยและตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ จึงจัดโปรแกรมการตรวจร่างกายที่เหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันตามองค์ประกอบอันได้แก่ ...

"การผ่าตัดส่องกล้องเข่าเพื่อรักษาเอ็นไขว้หน้าขาด"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรม "Be Strong Be Healthy Hospital Roadshow 2017-2018" ภายใต้หัวข้อ "การผ่าตัดส่องกล้องเข่าเพื่อรักษาเอ็นไขว้หน้าขาด" โดย นายแพทย์สมชาติ นันทศิลปช...

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มอบหมาย บริษัท เอช โปร(ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ โดยนำคณะผู้ศ...