ทำบุญปีใหม่ ๒๕๖๔

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร พญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคุณศจีพัต วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะแพทย์ ผู...

ร่วมพิธีรับมอบห้องสมุดอาเซียน ให้กับโรงเรียนวัดด่านสำโรง

ผศ.(พิเศษ)ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีรับมอบห้องสมุดอาเซียน ให้กับโรงเรียนวัดด่านสำโรง ที่ได้เข้าร่วมโครงการ " 1 จังหวัด 1 โรง...

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณแม่เฉลียง พุทธรัตน์

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร พร้อมผู้จัดการ หัวหน้าแผนกและพนักงาน ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียคุณแม่เฉลียง พุทธรัตน์ มารดาของคุณอัจฉรา พุทธรัตน์ พนักงานการเง...

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของยคุณพ่ออรรถพันธ์ สุรภาพวิเศษ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร พร้อมผู้จัดการ หัวหน้าแผนกและพนักงาน ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียคุณพ่ออรรถพันธ์ สุรภาพวิเศษ บิดาของคุณวรัญญา สุรภาพวิเศษ เภสัชก...

ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ ณ วัดบางนาใน พระอารามหลวง ประจำปี 2563

คุณอุสา เจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ ตัวแทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชชีพราหมณ์และร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ เพื่อเป็นปัจจัยในการบูรณะพระอุโบสถ และบวชชีพราหมณ์ ถวายเป็นพระ...

เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม จากประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ

คุณพินิจ ผุดไซต ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมและมอบของที่ระลึก เนื่องในวันพ่อแห่งชาติที่โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ซึ่งเป็นสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม เพื่อให้ผู้ประกันตนแล...

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป คุณแม่ชื่น หนูคง

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย คุณแม่ชื่น หนูคง มารดาของคุณกุศล กลิ่นจันทร์ พนักงานแม่บ้าน แผนกบริการพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ในโอกาสนี้ ผศ.(พิ...

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป คุณแม่สำเนียง ขำมงคล

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย คุณแม่สำเนียง ขำมงคล มารดาของคุณนงลักษณ์ ลิ้มเลอสรรค์ พนักงานส่งมอบอาหาร Part time แผนกโภชนาการ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ในโอกาส...

ดูแลสุขภาพพนักงานบริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานบางบ่อ 2563

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับบริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพสำหรับพนักงานบริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด โรงง...

บริจาคโลหิต วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิสำโรงรวมใจ และสภากาชาดไทยร่วมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อนำโลหิตไปแบ่งปันและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ในครั้งนี้ คุณนรา ฟองเมือง หัวหน้าแผนกการตลาด โรงพยาบาล...

ซ้อมรับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2563

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดการซ้อมรับอัคคีภัยในโรงพยาบาล เพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากโรงพยาบาลมีลักษณะเป็นอาคารสูงและต้องดูแลผู้ป่วย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ในกรณีที...

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "โครงการสูงวัยไม่ล้ม"

มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมกับ เทศบาลตำบลแพรกษา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "โครงการสูงวัยไม่ล้ม" โดย นายมาชัย ไพศาลธนสมบัติ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา และ ผศ.นพ.ภาริส ว...

เยี่ยมชมหุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดิน SensibleSTEP

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท ทีเอ็มจีไอ จำกัด ให้การต้อนรับคณะแพทย์และนักกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลชลบุรี เยี่ยมชมหุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดิน SensibleSTEP ซึ่งเป็นผลงานวิจัยพัฒนา...

มอบโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนวัดด่านสำโรง

ผศ.(พิเศษ)ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เป็นตัวแทนมอบโทรทัศน์ (สมาร์ททีวี) ให้กับโรงเรียนวัดด่านสำโรง สำหรับใช้จัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีในทุกห้องเรียน จำน...

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณพ่อจำเนียร โพธิอำภัย

คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ ผศ.นายแพทย์ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหารและแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อม...

อบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2563

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2563 จำนวน 4 รุ่น ในวันที่ 6,9,16 และ 20 ตุลาคม 2563 เพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในคว...

สนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอลสหภาพแรงงงานอีซูซุคัพ 2563

คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอลสหภาพแรงงงานอีซูซุคัพ ครั้งที่ 16/2563 ให้กับตัวแทนสหภาพแรงงานยานยนต์และอะไหล่อีซูซุป...

มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร ตัวแทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 จำนวน 3,000 บาท แก่คุณสิณิสา แจ้งจรัส นักวิชาการศูนย์เยาวชนชำนาญการ ห...

มอบเงินสมทบทุนจัดซื้อโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้โรงเรียนวัดด่านสำโรง

คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เป็นตัวแทนมอบเงินสมทบทุน โครงการจัดซื้อโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ (สมาร์ททีวี) สำหรับใช้จัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีในทุกห้อง...

InterCareAsia 2020 งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านสุขภาพฯ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์และมูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย(Thai Medical and Wellness Tourism Association) ร่วมจัดแสดงนวัตกรรม โครงการสูงวัยไม่ล้ม โปรแกรมการฟื้นฟูโรคอ...