ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดด่านสำโรง ประจำปี 2560

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคุณสุกัญญา ไลยยางกูร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก และคณะสวัสดิการโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมงาน ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษ...

งานแสดงนวัตกรรมด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ "Intercare Asia 2017"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์และมูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย(Thai Medical and Wellness Tourism Association) ร่วมจัดแสดงนวัตกรรม โครงการ สูงวัยไม่ล้ม และให้บริการตรวจสุข...

"โครงการรณรงค์ล้างมือเพื่อป้องกันการติดเชื้อ"

คณะกรรมการ IC Council ฝ่ายการพยาบาล องค์กรพยาบาล และคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมมือจัด "โครงการรณรงค์ล้างมือเพื่อป้องกันการติดเชื้อ" โดยนายแพทย์นริศ เจนวิริยะ หัวหน้าแพทย์สาข...

ร่วมการแข่งขัน "แรลลี่การกุศล ฉลองครบรอบ 10 ปี"

คุณนรา ฟองเมือง หัวหน้าแผนกการตลาด และคุณบุญธรรม ผาอินดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์และบริการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เข้าร่วมการแข่งขัน "แรลลี่การกุศล ฉลองครบรอบ 10 ปี ครั้งที่ 1" จัดโดยสภาองค์กา...

"การดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันโรค NCDs"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรม "Be Strong Be Healthy Hospital Roadshow 2017" ภายใต้หัวข้อ "การดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันโรค NCDs (Non Communicable Diseases)" โดย นพ.ศิริพงศ์ วิ...

โภชนาการในเด็กและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ โรงเรียนพร้านีลวัชระ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสุขภาพ ให้กับโรงเรียนพร้านีลวัชระ สมุทรปราการ ในหัวข้อ โภชนาการในเด็กและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยคุณอุสา เจริญชัย พยาบาลวิชาชีพ,ผู้จัดก...

"เทคนิคการเลี้ยงดูลูกยุคใหม่และจูงมือลูกสู่ความสำเร็จ"

ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พญ.ปรารถนา ชีวีวัฒน์ แพทย์ประจำสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ "เทคนิคการเลี้ยงดูลูกยุคใหม่และจูงมือลูกสู่ความสำเร็จ" ร่วมกับ...

ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ "ดอกไม้จันทน์ รวมดวงใจ ถวายอาลัยแด่พ่อหลวง"

คุณชฎาพร สรรพศิริ หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์และบริการ คุณนรา ฟองเมือง หัวหน้าแผนกการตลาด พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์ รวมดวงใจ ถวายอาลัยแด่พ่อหลวง” ในรูป...

อบรม"เทคนิคการสื่อสารและคิดแก้ไขปัญหาด้วยจินตภาพ"

ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม "เทคนิคการสื่อสารและคิดแก้ไขปัญหาด้วยจินตภาพ" (Visual Thinking and Problem...

นิเทศกำกับงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี จัดโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ Reach-Recruit-Test-Treat-Retain : RRTTR (Stop TB and AIDS through...

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ครบรอบ 9 ปี โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพฯ

คุณอุสา เจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดี กับท่าน น.อ.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมการแพทย์ทหารเรือ เนื่องในโอกา...

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ทำด้วยใจ ถวายพ่อหลวง"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ทำด้วยใจ ถวายพ่อหลวง" โดยได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าทีศูนย์เยาวชนบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ เป็นวิทยากรสาธิตประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จึงจัดตั...

ต้อนรับคณะนักศึกษาปีที่ 1 สาขาเทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวฯ

คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร คุณขวัญใจ ขาวเทียมสังข์ หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาปีที่ 1 สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกีย...

โครงการอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง" เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นพี่เลี้ยง และรู้สึกภาคภูมิใจต่อหน้าที่พี่เลี้ยงที่ได้รับ เป็นพี่เลี้ยง ที่รู้ เข้าใจ บ...

ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

พญ.ประภา วงศ์แพทย์ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล,ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร,นพ.ศิริพงศ์ วิทยเลิศปัญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล,พญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ กรรมการบริหารและรองผู้อำนวยการรพ.,ผู้จัดการและหัวหน้าแผ...

การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน (รุ่นที่ 2)

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการอบรม “การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน” (รุ่นที่2) เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคว...

บริจาคโลหิตครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บ...

เยี่ยมชมพัฒนามาตรฐานระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง

พญ.ประภา วงศ์แพทย์ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหารและหัวหน้าแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นพ.ศิริพงศ์ วิทยเลิศปัญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ กรรมการบริษั...

การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพกายใจและจิตเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัย

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพกายใจและจิตเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยสุขภาพดี” โรงพย...

"วิปัสสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพจิต" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิสำโรงรวมใจ จัดโครงการ "วิปัสสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพจิต" ให้กับผู้พนักงาน และผู้ใช้บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภัทรนิธ...