ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่แดง เครือละม้าย

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคุณสุพรรณี แสงธาราทิพย์ ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยใน คุณรุ่งทิวา ธรรมธรสิริ หัวหน้าแผนกเด็กแรกเกิด คุณลัดดา แดงสุธา ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลเฉพาะทาง คุณอุสา เจริญชัย ผู้จัดก...

สนันสนุนของขวัญวันเด็ก ให้กับโรงเรียนวัดสำโรงเหนือ

คุณสรัญญา ตนาวาทวิวัฒน์ ผู้จัดการฝ่านการพยาบาลผู้ป่วยนอก ตัวแทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มอบของสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้กับโรงเรียนวัดสำโรงเหนือ เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมวันเด็ก ...

สนันสนุนของขวัญวันเด็ก เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ และโรงเรียนคลองสำโรง

คุณอุสา เจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ ตัวแทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มอบของสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้กับเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ และโรงเรียนคลองสำโรง เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมว...

มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา ศูนย์เยาวชนบางนา วันเด็กแห่งชาติ

แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร และรองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน ทุนละ 1,000 บาท แก่ศูนย์เยาวชนบางนา เพื่อมอบเนื่องในโอกาสกิจกรรมวันเด็กแห่งชา...

มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา จากคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์

คุณนรา ฟองเมือง หัวหน้าแผนกการตลาด โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 3 ทุน ทุนละ 1,000 บาท จากคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ (บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็...

ส่งต่อความรักและความสุข

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับปี 2561 "ส่งต่อความรักและความสุข...Pass the love & Happiness Forward" หน้าห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ อิมพีเรียล...

ทำบุญปีใหม่ 2561

คณะผู้บริหาร แพทย์ พนักงานและผู้รับบริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 มีการทำบุญเลี้ยงพระ ตักบาตร และฟังธรรมะจากพระมหานุกูลและคณะสงฆ์จากวัดบางนาใน กรุงเทพมหานคร เพื่...

ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย คุณพ่อฉุย สาริกา

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย คุณพ่อฉุย สาริกา บิดาคุณชุลีรัตน์ สาริกา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายได้ แผนกลูกหนี้เครดิต ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ในโอกาสนี้ คณะผู้บริห...

มอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม

ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตัวแทนคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) มอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษ...

กิจกรรม Safety บริษัท แปรงไทยแห่งแรก จํากัด 2560

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกิจกรรม Safety บริษัท แปรงไทยแห่งแรก จํากัด และ บริษัท บี.โอ.อุตสาหกรรม จํากัด ในงานสัปดาห์ความปลอดภัย เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน รวมถึงการ...

ตรวจสุขภาพผู้ประกันตน ครั้งที่ 5/2560

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดการตรวจสุขภาพ ให้กับผู้ประกันตนของโรงพยาบาล ตามนโยบายสำนักงานประกันสังคม โดย ให้ผู้ประกันตนทุกคนเข้ารับ การตรวจสุขภาพได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในครั้งนี้โรงพยาบาลจัดให้มีกา...

"ประกันสังคม สิทธิ ที่ต้องรู้" รุ่นที่ 2

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ประกันสังคม สิทธิ ที่ต้องรู้" จากคุณสุจิตรา บุญชู ผู้ชำนาญการประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม และอดีตผู้ตรวจราชการกระทรว...

โครงการโบว์ลิ่งการกุศล สหภาพแรงงานฮีโน่ ประเทศไทย

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยทีมงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ ร่วมโครงการโบว์ลิ่งการกุศล สหภาพแรงงานฮีโน่ ประเทศไทย เพื่อจัดหารายได้ นำไปสมทบทุน จัดกิจกรรมช่วยเหลือและบริจาคให้โรงเรียน สถานศึกษาในถิ่นทุรกัน...

ขนมอาลัวสร้างอาชีพ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร จัดหลักสูตรทำขนมอาลัวสร้างอาชีพ ได้รับเกียรติจากคุณมัญชุพัฒน์ กองวัด (คุณนิ) Sales Training Manager บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด...

งานมุทิตาจิต นักศึกษาทุน PN รุ่นที่ 3

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 พนักงานผู้ช่วย(NA)ของโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ที่ได้รับทุนคัดเลือกให้ศึกษาจากผู้บริหาร จนจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล(PN) รุ่นที่ 3 จำนวน 10 คน ได้มอบพวงมาลัยแสดงมุทิตาจิตแด่ ...

เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เนื่องในโอกาส "ปีใหม่ 2561"

คุณเกตุธริน ไชยศรี ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เนื่องในโอกาส "ปีใหม่ 2561" ซึ่งเป็นสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม เพื่อให้ผู้ประกันตนและผู้ทุพพล...

แสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล (PN) ทุน รุ่นที่ 3

คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหาร ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมเพื่อนพนักงาน ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล (PN) ทุน รุ่นที่ 3 ของโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เนื่องใ...

โครงการ "ตรวจคัดกรองต้อหิน"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จัดโครงการ "ตรวจคัดกรองต้อหิน" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้บริการตรวจคัดก...

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลทุน รุ่นที่ 3

คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหาร คุณลัดดา แดงสุธา ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลเฉพาะทาง พร้อมคณะฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นตัวแทนผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล (PN) ทุน รุ่นที่ ...

ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ ณ วัดบางนาใน พระอารามหลวง

คุณอุสา เจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ คุณสุกัญญา ไลยยางกูร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นตัวแทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ เพื่อเป็นปัจจัยในการบูรณะพระอุโบสถ และบ...