"วิปัสสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพจิต" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิสำโรงรวมใจ จัดโครงการ "วิปัสสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพจิต" ให้กับผู้พนักงาน และผู้ใช้บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภัทรนิธ...

โครงการ "ส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจรักสุขภาพ"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ และมูลนิธิสำโรงรวมใจ มีความยินดีที่ได้เข้าร่วมการตรวจสุขภาพ โครงการ "ส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจรักสุขภาพ" จัดโดยเทศบาลตำบลบางเมือง และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลบางเมือง กิจกรรมประกอบด้วย...

"สรงน้ำพระ อนุรักษ์ ประเพณี"

เมื่อวันอังคารที่ 11เมษายน 2560 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดงานสืบสานประเพณีไทย อันดีงามต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ภายใต้ชื่อ "สรงน้ำพระ อนุรักษ์ ประเพณี" ภายในงานจัดแบบเรียบง่ายแต่อบอุ่นในแบบครอบค...

"สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทยสูู่ประชารัฐ"

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับคณะอนุกรรมการ จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 8.00-13.00 น ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม เมืองทองธานี จังหวั...

โครงการ "ฉันดีมีสุข" วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ได้ร่วมกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพ ในโครงการ “ฉันดีมีสุข” จัดโดยคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ อาคาร 100 ปี วัดชลประทานรังสฤษด...

วันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ เนื่องใน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัวจังหวัดสมุทรปรา...

รางวัล e-Claim Award 2016 ลำดับที่ 2

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เข้าร่วมโครงการการตรวจสอบความคุ้มครองและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ประสบภัยจากรถ ตามที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้จัดทำระบบสินไหมอัตโนมัติ e-Claim System ขึ้...

อบรมปฐมพยาบาล บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก วินเทค (ประเทศไทย) จำกัด

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์และมูลนิธิสำโรงรวมใจ จัดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับพนักงาน บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก วินเทค (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคุณอุสา เจริญชัย พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิ...

เปิดตัวโครงการ Be STRONG Be HEALTHY @HOSPITAL ROADSHOW

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมงานแถลงข่าวและเปิดตัวโครงการ Be STRONG Be HEALTHY @HOSPITAL ROADSHOW 2017 ซึ่งจัดโดยนิตยสารสุขภาพดี ในการนี้คุณอุสา เจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ โรงพยาบาลสำโรงก...

โครงการพัฒนาจิตตปัญญา : ความสุขจากการทำงาน 1/2560

โครงการพัฒนาจิตตปัญญา : ความสุขจากการทำงาน จึงได้พัฒนาให้กับพนักงานทั้งองค์กร โดยจัดให้พนักงานทั้งหมด 4 รุ่น รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 13 (1/60) วันที่ 23-24 มีนาคม 2560 เนื้อหาการอบรมประกอบไปด้วยการปฏิบัติว...

การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการอบรม “การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน” เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในความรู้ในเชิง...

ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย คุณแม่ซิ้วกี แซ่ลี้

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย คุณแม่ซิ้วกี แซ่ลี้ มารดาคุณบุญนอง ศุภภาววิสิฐ เภสัชกร แผนกเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ...

โครงการ "ฉันดีมีสุข" วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มีความยินดีที่ได้เข้าร่วมการตรวจสุขภาพ โครงการ “ฉันดีมีสุข” จัดโดยคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจสุขภา...

ร่วมแสดงความยินดี กับคุณโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์

ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มอบแจกันดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดี กับคุณโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิ...

มอบเงินช่วยเหลือเพื่อนพนักงาน

คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) ตัวแทนมูลนิธิสำโรงรวมใจ พญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ตัวแทนโรงพยาบาล คุณสมทรง ธ...

อบรมครรภ์คุณภาพ ครั้งที่ 1 / 2560

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (DG) และ บริษัท บีกิน มีกิน จำกัด (D-nee) จัดอบรมครรภ์คุณภาพ เพื่อส่งเสริมความรู้แก่คุณแม่ ทราบถึง การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจ...

กิจกรรม Safety บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกิจกรรม Safety บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ในงานสัปดาห์ความปลอดภัย เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน รวมถึงการดูแลสุขภาพที่ดีให้กับพนักงานบริ...

ร่วมแสดงความยินดี พิธีมงคลสมรส

คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ คณะผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และพนักงานโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมอวยพรแสดงความยินดีเนื่องในพิธีมงคลสมรสของนางสาวภัทฐิชา สวัสดิ์นาวิน และนายอานุ...

ฉลองการก่อตั้งสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปรปาการ ครบรอบ 8 ปี

ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เข้าร่วมงาน “ฉลองการก่อตั้งสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ ครบรอบ 8 ปี” โดยครั้งนี้โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมมอบเงิน จำนวน 3,000 บาท...

ร่วมงาน "ทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนวัดด่านสำโรง"

ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เข้าร่วมงาน "ทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนวัดด่านสำโรง" โดยครั้งนี้โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท เพื่อนำรายได้มา...