โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกิจกรรม Safety บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด ในงานสัปดาห์ความปลอดภัย เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน รวมถึงการดูแลสุขภาพที่ดีให้กับพนักงานบริษัท เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 11.00-13.00 น.โดยมีกิจกรรมการตรวจวัดมวลไขมันในชั้นผิวหนัง และกิจกรรมนันทนาการ มีพนักงานบริษัทเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก