โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพต้อนรับปีใหม่ "Strong Family" ในราคาพิเศษ เพื่อให้ทุกท่านได้ดูแลสุขภาพ ต้อนรับปีใหม่ ด้วยการของขวัญสุขภาพจากใจ ระยะเวลาของโปรโมชั่น "Strong Family" เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562 ในราคา 2,563 บาท ซึ่งเป็นรายการตรวจพื้นฐานได้แก่


ลำดับ                                      รายการตรวจ     
1ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination     ●      
2ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูปอดและหัวใจ Chest X-ray     ●       
3ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC     ●      
4ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS     ●      
5ตรวจปริมาณไขมันในเลือด Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL     ●       
6ตรวจการทำงานของไต BUN, Creatinine     ●       
7ตรวจระดับการทำงานของตับ SGPT, SGOT, Alkaline Phosphatase                       ●      
8ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด Uric Acid     ●       
9ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Analysis     ●       
10ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG     ●       


เงื่อนไข :

1.ระยะเวลา 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563

2.ราคาดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่าย ขอสงวนสิทธิ์บัตรส่วนลดทุกประเภท

3.ราคาส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดของบริษัทคู่สัญญาได้

4.ราคาดังกล่าวไม่รวมการรักษาอื่นๆหากผู้ป่วยมีโรคประจําตัวหรือโรคแทรกซ้อน