โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรม "Be Strong Be Healthy Hospital Roadshow 2019-2020" ภายใต้หัวข้อ "What's new in rehabilitation นวัตกรรมใหม่ในเวชศาสาตร์ฟื้นฟู" โดย นพ.กิตติพล จิตต์อาจหาญ และ พญ.ภัทรียา เอื้อวงศ์ญาติ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ พร้อมกับ คุณลิฟท์ สุพจน์ จันทร์เจริญ (นักร้องและนักแสดง) ร่วมพูดคุยถึงเรื่องการบำบัดแบบฟลอร์ไทม์ การฝึกกระตุ้นคลื่นสมองในเด็กสมาธิสั้น และอาการปวดคอ ปวดไหล่ ปวดหลังเรื้อรัง รักษาอย่างไรโดยไม่ต้องผ่าตัด ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร และหัวหน้าแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู กล่าวเปิดกิจกรรม เมื่อที่ 28 มีนาคม 2562 ณ บริเวณลานกิจกรรมแผนกผู้ป่วยนอก 2 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์