คุณวิบูลย์
(คุณวิบูลย์)ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาฟื้นฟู อาการปวดคอ ปวดหลัง และ ปวดข้อใหล่ ชนิดเรื้อรัง
คุณปิยศักดิ์ มุสตาฟา
(คุณปิยศักดิ์ มุสตาฟา)ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดส่องกล้องเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าที่โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ "การผ่าตัดส่องกล้องสามารถช่วยให้ชีวิตของผมดีขึ้น การพักฟื้นใช้เวลาสั้นกว่าผ่าตัดธรรมดาแบบเปิด"
คุณขวัญใจ
(คุณขวัญใจ ขาวเทียมสังข์ ผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดี ได้รับการผ่าตัดส่องกล้องแบบรูเดียว) คลายความกังวลใจด้วยคำแนะนำจากคุณหมอ เพราะในปัจจุบันมีการผ่าตัดด้วยการใช้เทคโนโลยีแบบส่องกล้อง ซึ่งเจาะแค่รูเดียว แล้วใช้เครื่องมือเข้าไปทำการผ่าตัดได้ ทำให้เกิดแผลผ่าตัดเล็ก ใช้เวลาพักฟื้นน้อย สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็ว หลังการผ่าตัดรู้สึกแปลกใจกับรอยผ่าตัดที่เล็กมาก รู้สึกดีและคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย เพราะเพียง 3 วันก็สามารถกับมาปฏิบัติงานได้ตามปกติแล้ว
คุณสายรุ้ง แจ่มเสมอ
หนึ่งความประทับใจในการใช้บริการของตัวแทนประกัน คุณสายรุ้ง แจ่มเสมอ ตัวแทนประกันบริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด หรือเรียกกันสั้นๆว่าAIA จากวันที่ใช้บริการสู่การแนะนำลูกค้าประกันให้เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลสำโรงการแพ­ทย์
คุณทราย
ความประทับใจ เริ่มต้นที่ก้าวแรก เริ่มตั้งแต่พนักงานที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี รวมถึงแพทย์และพยาบาล ที่ตอบได้ทุกคำถาม ให้การดูแลเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน รวมไปถึงความเป็นห่วงเป็นใยหลังจากการเข้าพักรักษาตัว
ดร.พรชัย
(ดร.พรชัย ศรีประไพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง) ด้วยความเป็นมืออาชีพของการบริหารจัดการ สิ่งที่ถูกสร้างออกมาผ่านกระบวนการทำงาน มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน พนักงานซึมซับวิธีการทำงาน รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรที่เกิดจากความรัก ความเอาใจใส่ การทุ่มเท เสียสละ ทั้งจากเจ้าของ ผู้บริหาร จนถึงพนักงานทุกระดับ ที่ร่วมมือร่วมใจกัน ตลอดจนรวมไปถึงการดูแลเอาใจใส่กับผู้ที่เข้าใช้บริการ
พ.ต.อ.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์
(พ.ต.อ.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ) หนึ่งความประทับใจจากพันตำรวจเอกศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ หนึ่งผู้นำที่นโยบายการทำงานที่น่าสนใจ ลืมอดีต คิดปัจจุบัน ร่วมคิดร่วมทำ เพื่อความสงบสุขของสังคม ต้องปรับทัศนะคติของข้าราชการในหน่วยว่าการเป็นข้าราชการตำรวจนั้นต้องเป็นผู้รับใช้­ประชาชน มิใช่ เป็นนายประชาชน โดยผู้บังคับบัญชาต้องเป็นตัวอย่าง ให้ความยุติธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะต้องไม่กินแรงผู้ใต้บังคับบัญชา บริหารงบประมาณด้วยความซื่อสัตย์ และถูกต้อง เที่ยงธรรม ตามความเป็นจริง จัดสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชาตามความเหมาะสม แนวคิดดีๆแบบนี้เป็นแนวทางเหมือนๆกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์
เกียรติประวัติแรงงาน 5 ปี
พิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2553 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลสำโรง (บริษัท เอส เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด) ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ 5 ปีติดต่อกัน จั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง 2553 ประเภทไม่มีสหภาพ
"Sensible TAB" รายการไอเดียกึ่งสำเร็จรูป
รายการไอเดียกึ่งสำเร็จรูป บอกเล่า นวตกรรมโต๊ะหุ่นยนต์ ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของแขนและไหล่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตัวแรกของประเทศไทย "Sensible TAB" ผลการร่วมงานออกแบบ และจัดสร้างโดยนายแพทย์ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหารและแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ และทีมวิจัยจากฟีโบ้ หรือสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
"หุ่นยนต์ฟื้นฟูแขนและไหล่ Sensible Tab"
รายการข่าวข้นรับอรุณ เผยแพร่ความภาคภูมิใจของคนไทยที่สามารถคิด หุ่นยนต์ ฟื้นฟูแขนและไหล่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตัวแรกของประเทศไทย ผลการร่วมงานออกแบบ และจัดสร้างโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิศวกรหุ่นยนต์ และ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ชาวไทย
"ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสมอง"
โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล เพื่อการเป็นศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสมองในงาน Thailand Medical Hub Expo 2012 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2,3 อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 1,2 กันยายน 2555ที่ผ่านมา ตามนโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)เป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยอย่างแท้จริง
Dr.SAM ไปโรงเรียนอนุบาลมิตรอุดม"
"Dr.SAM ไปโรงเรียน" เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงพยาบาลกับโรงเรียน โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้และการป้องกันเรื่อง โรค มือ เท้า ปาก การดูแลทำความสะอาดมือเพื่อสุขภาพอนามัยที่แข็งแร ง และเต้นเพลงประกอบท่าเพลงล้างมือบ่อยๆ
"สำโรงรักคุณ ตัวแทนอุ่นใจ"
โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์จัดกิจกรรมโครงการ " สำโรงรักคุณ ตัวแทนอุ่นใจ " ตอน จิบกาแฟ แชร์ประสบการณ์ เรื่อง แผลเล็ก ทางเลือกเดียวที่เรียบง่าย เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความเชี่ยวชาญในการบริการทางการแพทย์และความพร้อมของโ­รงพยาบาลในการเป็นศูนย์ผ่าตัดส่องกล้อง วิทยากรผู้ร่วมสัมมนาคือ นายแพทย์อนุสรณ์ ศรีโมครา ศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาล คุณพวงเพ็ชร กาวิน หัวหน้าแผนก CSSD และอุปกรณ์ทางการแพทย์
โครงการฟื้นฟูความสามารถการทรงตัวของผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มโดยการเดินด้วยเครื่อง BST
การฟื้นฟูความสามารถด้านการทรงตัวและการเดินในผู้สูงอายุ ด้วยวิธีการเดินบนลู่วิ่งไฟฟ้าที่มีเครื่องช่วยพยุงน้ำหนักตัว(Body Weight Support Treadmill Training:BST)ทำให้สามารถฝึกการทรงตัวได้หลายทิศทาง เพื่อเพิ่มการทรงตัวขณะที่มีการเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆในลักษณะที่คล้ายคลึงกับการทรงตัวที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันมากกว่าการฝึกแบบอื่นๆ เพราะมีตัวช่วยประคอง ไม่กลัวพลัดหกล้มและมีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูความสามารถในด้านการทรงตัวได้เป็นอย่างดี

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคุณอุสา เจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ และคณะผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก พนักงาน เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559