อบรมหลักสูตร "Supervisory Skills for Smart Leader"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ (บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด) โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จัดการอบรมหลักสูตร "Supervisory Skills for Smart Leader" โครงการให้ความรู้และทักษะในการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ ซึ่งเป็...

การรับศิษย์พระดาบสเข้าฝึกปฎิบัติงาน ที่โรงพยาบาลฯ

คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้บริหารโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร...

กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลได้ต้อนรับพนักงานที่ได้รับการบรรจุใหม่ โอกาสนี้ คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรงการแ...

พิธีประกาศเกียรติคุณพนักงาน ประจำปี 2565

เนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี การก่อตั้ง “โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์” โรงพยาบาลจัดพิธีประกาศเกียรติคุณพนักงาน ประจำปี 2565 เพื่อเชิดชูเกียรติพนักงานในประเภทต่างๆ ประกอบด้วย...

พิธีมอบ"ทุนการศึกษา ครอบครัววงศ์แพทย์" 2566

รพ.ได้จัดพิธีมุทิตาจิตเพื่อรำลึกถึงพระคุณของท่านผู้ก่อตั้งรพ.และพิธีมอบทุนการศึกษาในนาม"ทุนการศึกษา ครอบครัววงศ์แพทย์" ซึ่งเป็นทุนที่มอบเพื่อการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน ครอบครัวละ 1 ทุน โดยมีนายแพทย์สุ...

พิธีประกาศเกียรติคุณพนักงาน ประจำปี 2564

เนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปีการก่อตั้ง “บริษัท เอส. เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด” (บริษัทฯ) โรงพยาบาลจัดพิธีประกาศเกียรติคุณพนักงาน ประจำปี 2564 เพื่อเชิดชูเกียรติพนักงานในประเภทต่างๆ...

ครบรอบ ๔๐ ปีโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลจัดโครงการ "๙ นาทีกับการเจริญสติภาวนา " โดยมีกิจกรรมการสวดมนต์ ๓ นาที เจริญสมาธิ ๕ นาที และแผ่เมตตา ๑ นาที ...

อาหารกลางวันจากใจท่านผู้ก่อตั้งรพ.

เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด ท่านนายแพทย์สุเทพ วงศ์แพทย์ ผู้ก่อตั้งรพ.สำโรงการแพทย์และประธานมูลนิธิสำโรงรวมใจ วันที่ 22 มกราคม 2564 ผู้บริหารได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันพนักงานเพื่อเป็นการส่งความสุข...

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณแม่เฉลียง พุทธรัตน์

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร พร้อมผู้จัดการ หัวหน้าแผนกและพนักงาน ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียคุณแม่เฉลียง พุทธรัตน์ มารดาของคุณอัจฉรา พุทธรัตน์ พนักงานการเง...

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของยคุณพ่ออรรถพันธ์ สุรภาพวิเศษ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร พร้อมผู้จัดการ หัวหน้าแผนกและพนักงาน ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียคุณพ่ออรรถพันธ์ สุรภาพวิเศษ บิดาของคุณวรัญญา สุรภาพวิเศษ เภสัชก...

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป คุณแม่ชื่น หนูคง

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย คุณแม่ชื่น หนูคง มารดาของคุณกุศล กลิ่นจันทร์ พนักงานแม่บ้าน แผนกบริการพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ในโอกาสนี้ ผศ.(พิ...

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป คุณแม่สำเนียง ขำมงคล

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย คุณแม่สำเนียง ขำมงคล มารดาของคุณนงลักษณ์ ลิ้มเลอสรรค์ พนักงานส่งมอบอาหาร Part time แผนกโภชนาการ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ในโอกาส...

ซ้อมรับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2563

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดการซ้อมรับอัคคีภัยในโรงพยาบาล เพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากโรงพยาบาลมีลักษณะเป็นอาคารสูงและต้องดูแลผู้ป่วย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ในกรณีที...

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณพ่อจำเนียร โพธิอำภัย

คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ ผศ.นายแพทย์ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหารและแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อม...

อบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2563

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2563 จำนวน 4 รุ่น ในวันที่ 6,9,16 และ 20 ตุลาคม 2563 เพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในคว...

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป คุณแม่บังอร ช่างเรือน

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย คุณแม่บังอร ช่างเรือนมารดาคุณอัญชลี ช่างเรือน รองหัวหน้าแผนกศัลยกรรมและฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาลเฉพาะทาง ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2563 ในโอก...

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปคุณแม่ระเบียบ เลื่อนพฤกษ์

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย คุณแม่ระเบียบ เลื่อนพฤกษ์ มารดาคุณยุวลักษณ์ เลื่อนพฤกษ์ หัวหน้าแผนกลูกหนี้เครดิต ฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ในโอก...

พิธีประกาศเกียรติคุณพนักงาน ประจำปี 2562

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ครบรอบ 39 ปี (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563) โรงพยาบาลได้จัดพิธีมุทิตาจิต (รำลึกถึงพระคุณของผู้ก่อตั้ง) นายแพทย์สุเทพ-แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ พร้อมพิธีประกาศเกียรติคุณพนักงานอายุงาน...

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป คุณแม่น้ำค้าง มณีฉาย

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย คุณแม่น้ำค้าง มณีฉาย มารดาคุณนงคราญ มณีฉาย พนักงานการเงิน แผนกการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563...

"ประกันสังคม สิทธิ ที่ควรรู้"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ประกันสังคม สิทธิ ที่ควรรู้" จาก คุณสุจิตรา บุญชู ผู้ชำนาญการประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม และอดีตผู้ตรวจราชการกระทรว...