คณะผู้บริหาร แพทย์และพนักงานรพ.สำโรงการแพทย์ ขอแสดงความยินดีและความภาคภูมิใจกับ แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ ผู้ก่อตั้งรพ.สำโรงการแพทย์

ในโอกาสรับรางวัลอันทรงเกียรติ "Lifetime Achievement Award" ในงาน Asian Hospital Management Awards 2022 จากคณะผู้จัดงาน ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้เพื่อการเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ที่ได้ปฏิบัติงานในด้านการบริหารโรงพยาบาล และหรือองค์กรที่สร้างประโยชน์ทางสาธารณสุข ในประเทศต่างๆ ในเอเซีย มาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนเป็นที่ประจักษ์

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร