การตรวจสุขภาพตาจะช่วยในการค้นหาโรคทางตาที่พบบ่อย เช่น ต้อกระจก ต้อหิน โรคจอประสาทตาเสื่อม ทั้งนี้ความผิดปกติของดวงตาอาจเป็นตัวบ่งบอกถึงความผิดปกติทางร่างกายบางอย่างได้อีกด้วย เช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน เป็นต้น


ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพตา

1.ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป 
2.ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน
3.ผู้ที่ใช้ยาที่มีผลต่อดวงตา
4.ผู้ที่ทำงานใช้สายตามาก
5.ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์


โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์มีความพร้อมในการดูแลสุขภาพดวงตา ด้วยการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ และเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้บริการในการดูแลรักษาโรคทางตาพร้อมด้วยจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุม


โปรแกรมตรวจสุขภาพตา


โปรแกรม Special eye care
                                  รายการ
ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์
ตรวจวัดความดันลูกตาด้วยเครื่อง Air puff Tonometry
ตรวจวัดลานสายตาด้วยเครื่อง Visual Field
ราคาเหมาจ่าย 1,500 บาท


โปรแกรม Superior eye care
                                  รายการ
ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์
ตรวจวัดความดันลูกตาด้วยเครื่อง Air puff Tonometry
ตรวจวัดลานสายตาด้วยเครื่อง Visual Field
ตรวจวัดสายตา สั้น ยาว เอียง ด้วยเครื่อง Autorefraction
ตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาด้วยเครื่อง OCT
ราคาเหมาจ่าย 2,500 บาท