Vojta Therapy ศาสตร์การบำบัดด้วยวอยตา คือ การกดจุดร่วมกับการจัดท่ากระตุ้นกล้ามเนื้อให้เกิดการเคลื่อนไหว ส่วนมากจะใช้และได้ผลดีในเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการการเคลื่อนไหวที่ล่าช้า หรือเด็กที่สมองพิการแต่กำเนิด แต่ก็ยังสามารถใช้รักษาในผู้ที่มีปัญหาด้านอื่นอีกเช่น

- ผู้ที่มีปัญหาแขน-ขา อ่อนแรงจากเส้นประสาทส่วนปลายผิดปกติ

- ผู้ที่มีโรคจากความบกพร่องของกล้ามเนื้อ

- ผู้ที่มีปัญหากระดูกสันหลังคด

- ผู้ที่มีความผิดปกติของข้อสะโพก

- ผู้ที่มีปัญหาการหายใจ การเคี้ยว และการกลืน

- ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการทรงตัว เป็นต้น

โดยผู้ป่วย และผู้ปกครองต้องตรวจประเมินเข้ารับการรักษาแบบวอยตากับแพทย์เฉพาะทางและรับการรักษาโดยนักกายภาพบำบัดเฉพาะทางวอยตาเช่นกัน


โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เปิดให้บริการการบำบัด Vojta Therapy โดยแพทย์และนักกายภาพบำบัดที่ผ่านการอบรมโดยวิทยากรจากเยอรมนี นัดหมายวันเวลาได้ที่ 02-361-1111 ต่อ 2446 แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู