blank

ก้าวย่างอย่างมั่นคง
สานต่อพันธกิจแห่งวิชาชีพ
blank

ในฐานะขององค์กรภาคเอกชนที่ก้าวผ่านช่วงวัยของการดำเนินธุรกิจมานานกว่า 30 ปี นี่บทพิสูจน์และเครื่อง
ยืนยันได้ถึงความสำเร็จ ของการวางรากฐานผ่าน
พันธสัญญา อันสะท้อนวิสัยทัศน์ของผู้บริหารนับตั้งแต่แรกเริ่มดำเนินธุรกิจ ผ่านกรอบของนโยบายหลัก ซึ่งประกอบด้วย

blank
bullet
ความแน่วแน่ต่อการจัดบริการที่มีคุณภาพ ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
blank
bullet ใช้ความซื่อสัตย์เป็นหลักในการดำเนินงาน
blank
bullet มุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ
blank
bullet มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
blank
bullet ให้บริการโดยไม่คำนึงถึงฐานะ ชนชั้น หรือกลุ่มอาชีพ
blank
blank
bullet
ไม่ต้องการให้เงินเป็นอุปสรรคในการเข้ารับบริการ (ไม่มีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้า)
blank
blank
bullet
ถือพนักงาน คือทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดต่อองค์กร
มีการพัฒนา ดูแลจริยธรรม และคุณภาพชีวิต

นั่นคือบทสรุปแห่งวิสัยทัศน์ของผู้ให้กำเนิดโรงพยาบาล โดยในช่วง 15 ปีแรกนั้น โรงพยาบาลได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว สอดรับกับสภาพของสังคม และระบบเศรษฐกิจ นั่นเพราะเราสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ป่วยด้วยบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพในราคาที่ไม่สูง ตลอดจนศักยภาพ ที่สามารถรองรับอุบัติเหตุจากงานอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

ต่อมาเราได้ก้าวเข้าสู่ยุคของการบรรลุคุณภาพเชิงระบบแบบองค์รวมของการบริการในราคาที่ยุติธรรม นั่นคือช่วงที่โรงพยาบาลได้แยกตัวออกจากโรงพยาบาลในเครือเดิมตั้งแต่ปี 2540 และเริ่มที่จะนำระบบรองรับมาตรฐาน ISO เข้ามาประยุกต์ใช้จนกลายเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของสมุทรปราการ ที่ได้นำระบบมาตรฐานสากลเข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงมาตรฐาน HA [Hospital Accreditation] จวบจนกระทั่งปัจจุบัน ขณะเดียวกัน ในคู่ขนานของการพัฒนาคุณภาพเชิงระบบ เราได้พัฒนาในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ โดยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ทำให้การให้บริการของโรงพยาบาล อยู่ในอัตราที่สมเหตุสมผลเป็นอีกหนึ่ง ทางเลือกสำหรับผู้ป่วยทุกระดับภายใต้มาตรฐานหนึ่งเดียว

และในขณะที่เรากำลังก้าวย่างเข้าสู่ขวบปีที่ 30 เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เรากำลังเผชิญหน้ากับบทพิสูจน์ครั้งใหม่ ด้วยการนำโรงพยาบาลเข้าสู่การเป็นโรงพยาบาลที่ใช้ระบบสารสนเทศ ในการบริหารจัดการอย่างโดดเด่น ผ่านวิสัยทัศน์ 3 ข้อที่ต้องบรรลุคือ

bulletเป็นโรงพยาบาลที่ใช้ระบบ IT ทั่วทั้งองค์กร
bulletเป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเป็นศูนย์อุบัติเหตุ
bulletเป็นโรงพยาบาลที่สามารถทำการวินิจฉัย และผ่าตัดโดยใช้กล้อง (Laparoscopic Surgery)

นับเป็นความท้าทายครั้งใหม่ ที่เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถก้าวข้ามจนบรรลุผลทั้งหมดได้ภายในระยะเวลาอันใกล้นี้