คลีนิกผ่าตัดส่องกล้องคือ

การ ผ่าตัดส่องกล้องช่องท้อง(Laparoscopic Surgery) ในปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านการผ่าตัด ทั้งทางด้านเทคนิคการผ่าตัดและเครื่องมือต่าง ๆ มีการผ่าตัดโดยการใช้กล้องและเครื่องมือขนาดเล็กเจาะผ่านผนังหน้าท้องเพื่อ ทำการผ่าตัด ผู้ป่วยจะเจ็บน้อย แผลเล็ก และฟื้นตัวเร็ว เรียกว่าการผ่าตัดแบบ Minimally Invasive Surgeryโดยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความชำนาญพร้อมด้วยประสบการณ์ให้การดูแล ระหว่างพักฟื้นภายใต้บรรยากาศอันอบอุ่น การผ่าตัดผ่านกล้องสามารถทดแทนการผ่าตัดแบบดั้งเดิมได้เกือบทุกชนิด โดยการเปิดแผลเล็ก ๆ บนผนังหน้าท้องขนาดเพียง 5-10 มิลลิเมตร เพื่อสอดเครื่องมือผ่าตัดเข้าไปในช่องท้องประมาณ 1-4 แผล สามารถคุมเครื่องมือผ่าตัดโดยการจี้ด้วยไฟฟ้า เลเซอร์ หรือคลื่น เสียงความถี่สูง ทำการตัด เจาะดูดของเหลว หรือผูกจากภายนอกช่องท้อง ได้ โดยแพทย์จะเห็นภาพการผ่าตัดจากจอแสดงภาพ สามารถทำการผ่าตัดได้เกือบ ทุกชนิดทั้ง ผ่าตัดลำไส้ใหญ่ ผ่าตัดรักษาไส้เลื่อน ผ่าตัดไส้ติ่ง ผ่าตัดนิ่วในถุง น้ำดี เป็นต้น การผ่าตัดผ่าน
กล้อง เทคนิครูเดียว (Single Port Laparoscopic Surgery) เป็นเทคนิคใหม่ในการผ่าตัดผ่านกล้องโดยลดจำนวนแผลลงเหลือเพียงตำแหน่ง เดียวอยู่บริเวณสะดือ เมื่อแผลหายจะไม่สามารถสังเกตเห็นแผลได้ เนื่องจากแผลจะม้วนเข้าไปอยู่ในสะดือ ถือว่าเป็นเทคนิคใหม่ที่ต้องอาศัย เครื่องมือพิเศษและความชำนาญของแพทย์ผู้ผ่าตัด ปัจจุบันทั่วโลกได้พัฒนา เทคนิคนี้ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งสามารถทดแทนการผ่าตัดส่องกล้องแบบเดิม (หลายรู) ได้เกือบทุกชนิด การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง สามารถทำได้ทั้งแบบดั้งเดิม (Conventional ) และแบบรูเดียว (Single Port) เช่น
 • การส่องกล้องตรวจวินิจฉัยโรค (Diagnostic Laparoscopy)
 • การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี (Laparoscope Cholecystectomy)
 • การผ่าตัดไส้ติ่ง (Laparoscope.Appendectomy)
 • การผ่าตัดลำไส้ (Laparoscope.Colon Surgery)
 • การผ่าตัดไส้เลื่อน (Laparoscope Herniorhaphy)
 • การผ่าตัดนิ่วในท่อทางเดินน้ำดี (Laparoscope Cholecystectomy and CBD Exploratory)
ข้อดีการผ่าตัดส่องกล้อง
 • ผู้ป่วยจะเสียเลือด น้อยกว่า เนื่องจากมีขนาดเล็กมาก
 • แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กกว่าเดิม เป็นเพียงรูเจาะเล็ก ๆ (5-10 มม.)
 • ความสวยงามมากกว่าเนื่องจากศัลยแพทย์พยายามซ่อนตำแหน่งการเจาะเปิดหน้าท้องเอาไว้
 • มีอาการปวดหลังผ่าตัดน้อยกว่า เนื่องจากขนาดแผลเล็กมาก
 • มีการฟื้นตัวหลังผ่าตัดได้เร็ว
 • สามารถกลับไปทำงานได้รวดเร็ว เนื่องจากการฟื้นตัวที่เร็วกว่า
 • ผู้ป่วยจะใช้เวลาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพียง 1-2 วัน และใช้เวลาพักฟื้นที่บ้านอีกเพียง 5-7 วัน ก่อนไปทำงานได้ตามปกติ
 • แพทย์ สามารถมองเห็นรายละเอียดของตำแหน่งที่จะทำการผ่าตัดได้ชัดเจน เนื่องจากเป็นการดูด้วยกล้องขยายกำลังสูงต่างจากการผ่าตัดแบบเดิมซึ่งเป็น การดูด้วยตาเปล่า