แผนกจักษุ

แผนกจักษุ (Ophthalmology Department)
บริการตรวจรักษาโรคหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตา โดยแพทย์เฉพาะทาง พร้อมให้บริการตรวจรักษา และผ่าตัด
การบริการตรวจรักษา
 • ตรวจตาทั่วไปโดยเครื่อง Slitlamp Biomicroscope ที่ทันสมัย
 • ตรวจวัดสายตา และความโค้งของกระจกตาด้วยเครื่อง Auto-Refractokeratometer
 • ตรวจจอประสาทตา (Retina) ด้วยเครื่อง Indirect Ophthalmoscope
 • ตรวจตาบอดสีด้วย Ishihara's Test
 • การตรวจและล้างท่อน้ำตา
การผ่าตัดทางตา
 • การผ่าตัดเจาะกุ้งยิง
 • การผ่าตัดลอกต้อเนื้อ
 • การผ่าตัดไฝ และขูดบริเวณรอบๆตา และที่เยื่อบุตา
 • การผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์ตาเทียม
 • การผ่าตัดหนังตา เช่น แก้ไขหนังตาม้วนเข้าหรือออกผิดปกติ หรือหนังตาตก
 • การผ่าตัดควบคุมความดันตาในต้อหิน