แผนกจิตเวช

โรงพยาบาล มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล ให้คำปรึกษา และบำบัดสภาวะทางจิตใจและอารมณ์ให้มีความสุขกับการดำเนินชีวิต สำหรับผู้ป่วยที่ประสบปัญหาต่าง ๆ อาทิ

  • นอนไม่หลับ หลับไม่สนิท วิตกกังวล กระวนกระวาย
  • เบื่อหน่าย หดหู่ ไม่มีความสุข ซึมเศร้า ท้อแท้ ไม่มีสมาธิ หงุดหงิดง่าย
  • กลัวหรือไม่สบายใจในบางสถานการณ์อย่างไม่มีเหตุผล
  • โรคแพนิค
  • หูแว่ว ประสาทหลอน หงุดหงิด อารมณ์รุนแรง
  • ปัญหายาเสพติด เช่น สุรา บุหรี่
สาขาของแผนกจิตเวช
  • จิตเวชทั่วไป (Psychology)
  • จิตเวชเด็ก( Child Psychology)