โปรแกรมการฟื้นฟูโรคอัมพาตสำหรับผู้ป่วยนอก

เครื่องมือ เทคนิค และวิธีการฟื้นฟูที่ใช้มีหลายอย่างซึ่งจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละรายในแต่ละช่วงอาการ ซึ่งรายการของอุปกรณ์และวิธีบำบัดที่ใช้บ่อยๆ...

โปรแกรมการฟื้นฟูโรคอัมพาตอย่างเข้มข้นและรอบด้านสำหรับผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรแกรมการฟื้นฟูโรคอัมพาต (โรคหลอดเลือดสมอง) อย่างเข้มข้นและรอบด้านสำหรับผู้ป่วยใน ...

อัตราค่าห้องและค่าบริการผู้ป่วย

ห้องพักผู้ป่วยใน ออกแบบมาเพื่อสร้างความสะดวกสบายแก่ผู้ป่วย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อให้ผู้ป่วยเลือกพักได้ตามความต้องการ โรงพยาบาลพร้อมให้บริการด้วยทีมแพทย์และพยาบาลที่คอยดูแลท่านด้วยความเอา...

โปรโมชั่นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ ราคา 500 บาท ระยะเวลาของโปรโมชั่น วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2567 สถานที่ให้บริการ ตึกฉุกเฉินชั้น 3 (คลิน...

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ประกันตนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ประกันตนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ณ ตึกผู้ป่วยนอก 1 ชั้น 3 **กรุณานำบัตรประชาชนมาติดต่อรับการฉีดวัคซีน...

โปรแกรมตรวจสุขภาพ "วันครอบครัว"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพวันครอบครัว เพื่อให้ทุกท่านได้ดูแลสุขภาพของคนที่คุณรัก ยิ่งอายุมากขึ้นอยากให้ทุกท่านหันมาดูแลสุขภาพอย่างใส่ใจ โดยเฉพาะร่างกายที่เริ่มเสื่อมลง อาจทำให...

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

โรคงูสวัด เกิดจากเชื้อไวรัส VZV (Varicella Zoster Virus) ซึ่งเป็นไวรัสชนิดเดียวกับโรคอีสุกอีใส โดยผู้ที่เคยเป็นโรคอีสุกอีใสมาก่อนจะยังคงมีเชื้อไวรัสชนิดนี้ที่ปมประสาทสันหลัง เมื่อร่างกายอ่อนแอ เชื้ออา...

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอ วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก (Qdenga) ราคา 4,500 บาท / 2 เข็ม ราคาดังกล่าวรวมค่าแทพย์และค่าบริการทางการแพทย์ ระยะเวลา ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2567 ...

วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV ชนิด 9 สายพันธุ์

วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ (Human Papillomavirus 9-valent Vaccine) เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายที่พัฒนามาจากวัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ ใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV 9 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ 6, ...

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง เพราะปัจจุบันการใช้ชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่พบกับปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคดังกล่าวได้ง่าย ...

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรแกรมคลอดแบบเหมาจ่าย เพื่อคุณและลูกน้อย ได้เตรียมความพร้อมในการวางแผนการคลอดบุตร ...

ฝากครรภ์เหมาจ่าย 9,000 บาท

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอ "ฝากครรภ์เหมาจ่ายราคาพิเศษ 9,000 บาท" สำหรับดูแลว่าที่คุณแม่ตลอด 9 เดือน เพื่อคุณและลูกน้อย ช่วยลดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย และเราตระหนักถึงความปลอดภ...

วัคซีนป้องกันโรคสุกใส

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอวัคซีนป้องกันโรคสุกใส ราคา 1,700 บาท/เข็ม ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดใดๆได้อีก ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท...

วัคซีนป้องกันโรคไอ พี ดี

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอวัคซีน ป้องกันเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัส  และเชื้อเอ็น ที เอช ไอ (non-typeable H.influenza) เพื่อป้องกันโรคไอ พี ดี  ปอดอักเสบและครอบคลุมการเกิดโรคหูชั้นกลางอักเส...

วัคซีนโรต้า

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอวัคซีน ป้องกันเชื้อไวัสโรต้า (Rotarix) ป้องกันโรคอุจจาระร่วง เพื่อลูกน้อยของท่านจะได้ปลอดภัยจากโรคร้าย ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2567 ...

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรโมชั่นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ซึ่งครอบคลุมในการป้องกันเชื้อ HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ Gardasil (6,11,16,18) ซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อได้รับการฉีดตั้งแต่ยังไม่เคยมีเ...

แพคเกจวัคซีนลูกรัก

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอแพคเกจวัคซีนสำหรับลูกรัก เพราะลูกเป็นคนที่คุณรักมากที่สุด การฉีดวัคซีนเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับลูกน้อย เพื่อปกป้องลูกคุณจากโรคร้ายต่างๆ ด้วยแพคเกจวัคซีนลูกรัก&nbs...

โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ

โรงพยาบาลแพทย์สำโรงการแพทย์ มีความห่วงใยและตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ จึงจัดโปรแกรมการตรวจร่างกายที่เหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันตามองค์ประกอบอันได้แก่ ...

โปรแกรมตรวจสุขภาพตา

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์มีความพร้อมในการดูแลสุขภาพดวงตา ด้วยการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ และเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้บริการในการดูแลรักษาโรคทางตาพร้อมด้วยจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่ว...

Vojta Therapy ศาสตร์กายภาพบำบัดจากประเทศเยอรมณี

Vojta Therapy ศาสตร์การบำบัดด้วยวอยตา คือ การกดจุดร่วมกับการจัดท่ากระตุ้นกล้ามเนื้อให้เกิดการเคลื่อนไหว ส่วนมากจะใช้และได้ผลดีในเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการการเคลื่อนไหวที่ล่าช้า หรือเด็กที่ส...