โรคต้อเนื้อ มีลักษณะ เป็นแผ่นเนื้อรูปสามเหลี่ยม งอกจากตาขาวลามเข้าไปในตาดำ มักพบบริเวณหัวตามากกว่าหางตา ต้อเนื้อจะค่อยๆโต ลุกลามอย่างช้าๆเข้าไปในตาดำ ถ้าเป็นมาก จะลามเข้าไปจนถึงกลางตาดำปิดรูม่านตา ซึ่งจะปิดบังการมองเห็นทำให้ตามัวได้ เนื่องจากแสงอัลตราไวโอเลต ทำให้เยื่อบุตาบริเวณนั้นเสื่อมลง โรคนี้มักเกิดกับผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง อาการ เคืองตา แสบตา น้ำตาไหล ตาแดง คันตา ถ้าเป็นน้อยจะไม่ทำให้ตามัวเพราะไม่ได้กดกระจกตามาก แต่ถ้าเป็นมาก เช่นในกรณีที่ต้อเนื้อลุกลามเข้ามาถึงกลางตาดำ จะทำให้ตามัวลง


โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ การผ่าตัดลอกต้อเนื้อ ในราคา 15,000 บาท / ข้าง 

ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดใดๆได้อีก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ We Care โทร 0-2361-1111