โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก เพื่อประเมินความเสี่ยงในการวางแผนการมีบุตรอย่างเหมาะสม เพราะโรคบางโรคสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ เรามีโปรโมชันแบบเป็นคู่ในราคาเหมาจ่าย 4,100 บาท หากต้องการตรวจเฉพาะสุภาพบุรุษราคา 2,200 บาท สุภาพสตรีราคา 2,600 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ We care โทร 0-23611111


รายการตรวจ 

สุภาพบุรุษ 

สุภาพสตรี 

1.  ตรวจร่างกายทั่วไปโดยสูติ-นรีแพทย์ Physical Examination

*

*

2.  ตรวจวัดสัญญาณชีพ Vital Signs

*

*

3.  ตรวจหมู่เลือด Blood Group

*

*

4.  ตรวจหมู่เลือด Rh Group

*

*

5.  ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count

*

*

6.  ตรวจหาภูมิแสดงการติดเชื้อ HIV

*

*

7.  ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส VDRL

*

*

8.  ตรวจหาเชื้อไวรัส ตับอักเสบ บี HBs Ag

*

*

9.  ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัส ตับอักเสบ บี Anti - HBs

*

*

10.  ตรวจหาภาวะแฝงในโรคธาลัสซีเมีย Hemoglobin Typing

*

*

11.  ตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน Rubella IgG

-

*

  ราคา Package 

2,200

2,600

ตรวจเป็นคู่ราคาพิเศษ 

4,100