โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรแกรมคลอดแบบเหมาจ่าย เพื่อคุณและลูกน้อย ได้เตรียมความพร้อมในการวางแผนการคลอดบุตร  การเตรียมงบประมาณล่วงหน้า ช่วยลดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย และเราตระหนักถึงความปลอดภัย สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งคุณแม่และลูกน้อย  เราพร้อมดูแลคุณและลูกน้อยด้วยทีมแพทย์ พยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันด้วยโปรแกรมคลอดเหมาจ่ายดังนี้        

         อัตราคลอดเหมาจ่าย สำหรับการคลอดธรรมชาติ 

1. พักรักษาตัวในโรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน

2. ราคารวมค่าใช้จ่ายบุตร 1 คน


สิ่งที่รวมใน Package

 • ห้องพักสำหรับมารดาตามประเภทที่เลือก / ค่าอาหารตามเมนูของโรงพยาบาล
 • ค่าห้องของทารกแรกเกิดและค่าบริบาลในกรณีทารกไม่มีภาวะแทรกซ้อน
 • ค่าสูตินรีแพทย์และค่ากุมารแพทย์
 • ค่าเครื่องมือ ห้องคลอด อุปกรณ์และยาระงับปวดในการคลอด
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (เฉพาะการตรวจ CBC, Cross- match,และการจองเลือด 1 ยูนิต)
 • ค่าตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์
 • ค่าเวชภัณฑ์และยาพื้นฐานที่จำเป็นตลอดระยะเวลาที่พักอยู่ในโรงพยาบาลและกลับบ้าน

 • อัตราคลอดเหมาจ่าย สำหรับการผ่าตัดคลอด

  1. พักรักษาตัวในโรงพยาบาล 4 วัน 3 คืน

  2. ราคารวมค่าใช้จ่ายบุตร 1 คน


  สิ่งที่รวมใน Package

 • ห้องพักสำหรับมารดาตามประเภทที่เลือก / ค่าอาหารตามเมนูของโรงพยาบาล
 • ค่าห้องของทารกแรกเกิดและค่าบริบาลในกรณีทารกไม่มีภาวะแทรกซ้อน
 • ค่าสูตินรีแพทย์และค่ากุมารแพทย์
 • ค่าวิสัญญีแพทย์
 • ค่าเครื่องมือ ห้องคลอด อุปกรณ์และยาระงับปวดในการคลอด
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (เฉพาะการตรวจ CBC, Cross- match,และการจองเลือด 1 ยูนิต)
 • ค่าตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์
 • ค่าเวชภัณฑ์และยาพื้นฐานที่จำเป็นตลอดระยะเวลาที่พักอยู่ในโรงพยาบาลและกลับบ้าน

 • เงื่อนไข

  1. กรณีบุตรปกติ      : ให้ใช้อัตราคลอดเหมาจ่าย มารดาและบุตร

     กรณีบุตรไม่ปกติ   : ให้ใช้อัตราคลอดเหมาจ่าย เฉพาะมารดา

  2. กรณีมารดามีโรคแทรกซ้อน  รพ.ขอยกเลิกอัตราคลอดเหมาจ่าย

  3. กรณีมารดาหรือบุตร อยู่ รพ.มากกว่าที่กำหนดในเงื่อนไข ให้จ่ายเพิ่มเติมจากราคาคลอดเหมาจ่ายข้างต้นตามที่เกิดขึ้นจริง

  4. กรณีตั้งครรภ์แฝด ไม่สามารถใช้อัตราคลอดเหมาจ่ายได้

  5. หากมีการทำหมัน ค่าใช้จ่ายในการทำหมันเก็บเพิ่มตามที่เกิดขึ้นจริง

  6. รพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


  คุณแม่ยังได้รับสิทธิพิเศษจากบริการต่างๆของโรงพยาบาลดังนี้

       ๐ การอบรมเพื่อการปฏิบัติตัวของคุณแม่ก่อนและหลังคลอด พร้อมวิธีดูแลทารกแรกเกิดอย่างถูกต้อง

       ๐ วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG)  วัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี เข็มที่ 1 และวิตะมิน เค 1 เข็ม สำหรับทารกแรกเกิด

       ๐ ตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด เพื่อป้องกันการเป็นโรคภาวะต่อมไทรอยด์บกพร่องและฟีนิลคีโตนยูเรีย)

       ๐ ตรวจเยี่ยมทารกแรกเกิดทุกวันโดยกุมารแพทย์

       ๐ สมุดบันทึกสุขภาพสำหรับลูกรัก

       ๐ Gift  Set สำหรับคุณแม่หลังคลอด

       ๐ สอนการดูแลทารกแรกเกิด โดยพยาบาลผู้ชำนาญการ

       ๐ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด ตลอด 24 ชั่วโมง

       ๐ บริการเสริม  ทำกายภาพบำบัดหลังคลอด สอนการบริหารร่างกายให้มดลูกเข้าอู่เร็ว น้ำหนักตัวกลับสู่ปกติได้เร็ว


  สอบถามรายละเอียดได้ที่ We care โทร 0-2361-1111