การตรวจเช็กระบบทางเดินอาหารมีความสำคัญ เพราะความผิดปกติอาจแอบแฝงและไม่แสดงอาการที่ชัดเจนออกมา ซึ่งอาจทำให้ละเลยและปล่อยทิ้งไว้จนอาการรุนแรงยากต่อการรักษาในภายหลัง ดังนั้นการตรวจเช็กระบบทางเดินอาหารจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรละเลย


เพราะอะไรถึงต้องส่องกล่องตรวจทางเดินอาหาร
     ๐  ปวดท้องช่วงบนของท้อง ปวดบริเวณลิ้นปี่ ปวดเป็นๆหายๆ โดยเฉพาะในกรณีที่ปวดมานานกว่า 1-2 สัปดาห์
     ๐  อาเจียนโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ
     ๐  กลืนอาหารลำบาก , จุกแน่นคอ
     ๐  ท้องอืด มีลมในท้องมาก เรอบ่อย รับประทานอาหารได้น้อย หรืออาจมีอาการคลื่นไส้ หรืออาเจียนร่วมด้วย 
     ๐  เลือดออกทางเดินอาหาร : อาเจียนเป็นเลือด , ถ่ายอุจจาระมีสีดำหรือมีเลือดปน หรือโลหิตจาง ซึ่งอาจจะมีแผลเลือดออกในกระเพาะอาหาร โดยอาจจะไม่มีอาการปวดท้องร่วมด้วย


เงื่อนไข :
1.กรณีนอนโรงพยาบาลนานกว่าเงื่อนไขที่กำหนด ชำระส่วนเกิน ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าการพยาบาล
2.อัตราแพ็กเกจเหมาจ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายในการทำ Pre-op Evaluation
3.อัตราแพ็กเกจเหมาจ่าย รวมค่าแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ เวชภัณฑ์ ยาที่ใช้ในการส่องกล้อง ค่าห้องส่องกล้อง และค่าห้องพักฟื้นหลังการส่องกล้องแล้ว
4.ราคาดังกล่าวไม่รวม ค่าตรวจรักษาผู้ป่วยนอกก่อนทำหัตถการ ค่ายาเตรียมลำไส้ก่อนทำหัตถการ
5.กรณีมีการตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติม นอกเหนือจากครั้งแรก ผู้ป่วยชำระส่วนเกิน
6.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.กรณีผู้เข้ารับบริการมีความจำเป็นต้องใช้ยาระงับความรู้สึกโดยวิสัญญีแพทย์ จะมีค่าบริการเพิ่มเติมจากราคาเหมาจ่ายดังกล่าว