โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดหน่วยบริการตรวจสุขภาพเชิงรุก แก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ในโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกันตน ใช้สิทธิตรวจสุขภาพตามรายการตรวจสุขภาพพื้นฐาน และเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรค เพื่อการมีสุขภาพดี
          ขอขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซีเค ชูส์ (ประเทศไทย) จํากัด ที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการตรวจสุขภาพของรพ. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567
          โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ( Mobile Check-up) พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ ทีมงานอาชีวอนามัย บริการเอกซเรย์ปอดระบบดิจิตัล

"ให้บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย"
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
0652053688
023611111 ต่อ 2775,2786
ID Line : mobi1748
ติดต่อใบเสนอราคา
mobi1748@hotmail.com