โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ จัดหน่วยบริการตรวจสุขภาพเชิงรุก แก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ในโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกันตน ใช้สิทธิตรวจสุขภาพตามรายการตรวจสุขภาพพื้นฐาน และเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรค เพื่อการมีสุขภาพดี
          ขอขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงาน ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สําโรง ที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการตรวจสุขภาพของรพ. เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567
          โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ( Mobile Check-up) โดยทีมงานด้านสุขภาพที่มีประสบการณ์ทั้งแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลและทีมงานอาชีวอนามัย พร้อมด้วยรถเอกซเรย์ระบบ Digital 

"พวกเราพร้อมให้บริการ ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง ว่องไว ประทับใจผู้ใช้บริการ"
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
0652053688
023611111 ต่อ 2775,2786
ID Line : mobi1748
ติดต่อใบเสนอราคา
mobi1748@hotmail.com