✨โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมออกบูธในงาน “InterCare Asia 2023” งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับคนทุกวัยครบวงจร
✨ปีนี้จัดควบคู่กับงาน "Wellness & Travel Fair" โดยสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย เป็นการรวบรวมสินค้า นวัตกรรมและบริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนทุกวัยที่ใส่ใจในสุขภาพ
✨โดยมีนายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย คุณศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด และผู้บริหารจากสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) รวมถึงภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ร่วมพิธีเปิด
ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2566 เวลา 10:00 - 18:00 ณ Hall 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร