คุณวิบูลย์
(คุณวิบูลย์)ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาฟื้นฟู อาการปวดคอ ปวดหลัง และ ปวดข้อใหล่ ชนิดเรื้อรัง
คุณปิยศักดิ์ มุสตาฟา
(คุณปิยศักดิ์ มุสตาฟา)ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดส่องกล้องเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าที่โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ "การผ่าตัดส่องกล้องสามารถช่วยให้ชีวิตของผมดีขึ้น การพักฟื้นใช้เวลาสั้นกว่าผ่าตัดธรรมดาแบบเปิด"
คุณขวัญใจ
(คุณขวัญใจ ขาวเทียมสังข์ ผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดี ได้รับการผ่าตัดส่องกล้องแบบรูเดียว) คลายความกังวลใจด้วยคำแนะนำจากคุณหมอ เพราะในปัจจุบันมีการผ่าตัดด้วยการใช้เทคโนโลยีแบบส่องกล้อง ซึ่งเจาะแค่รูเดียว แล้วใช้เครื่องมือเข้าไปทำการผ่าตัดได้ ทำให้เกิดแผลผ่าตัดเล็ก ใช้เวลาพักฟื้นน้อย สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็ว หลังการผ่าตัดรู้สึกแปลกใจกับรอยผ่าตัดที่เล็กมาก รู้สึกดีและคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย เพราะเพียง 3 วันก็สามารถกับมาปฏิบัติงานได้ตามปกติแล้ว
คุณสายรุ้ง แจ่มเสมอ
หนึ่งความประทับใจในการใช้บริการของตัวแทนประกัน คุณสายรุ้ง แจ่มเสมอ ตัวแทนประกันบริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด หรือเรียกกันสั้นๆว่าAIA จากวันที่ใช้บริการสู่การแนะนำลูกค้าประกันให้เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลสำโรงการแพ­ทย์
คุณทราย
ความประทับใจ เริ่มต้นที่ก้าวแรก เริ่มตั้งแต่พนักงานที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี รวมถึงแพทย์และพยาบาล ที่ตอบได้ทุกคำถาม ให้การดูแลเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน รวมไปถึงความเป็นห่วงเป็นใยหลังจากการเข้าพักรักษาตัว
ดร.พรชัย
(ดร.พรชัย ศรีประไพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง) ด้วยความเป็นมืออาชีพของการบริหารจัดการ สิ่งที่ถูกสร้างออกมาผ่านกระบวนการทำงาน มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน พนักงานซึมซับวิธีการทำงาน รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรที่เกิดจากความรัก ความเอาใจใส่ การทุ่มเท เสียสละ ทั้งจากเจ้าของ ผู้บริหาร จนถึงพนักงานทุกระดับ ที่ร่วมมือร่วมใจกัน ตลอดจนรวมไปถึงการดูแลเอาใจใส่กับผู้ที่เข้าใช้บริการ
พ.ต.อ.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์
(พ.ต.อ.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ) หนึ่งความประทับใจจากพันตำรวจเอกศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ หนึ่งผู้นำที่นโยบายการทำงานที่น่าสนใจ ลืมอดีต คิดปัจจุบัน ร่วมคิดร่วมทำ เพื่อความสงบสุขของสังคม ต้องปรับทัศนะคติของข้าราชการในหน่วยว่าการเป็นข้าราชการตำรวจนั้นต้องเป็นผู้รับใช้­ประชาชน มิใช่ เป็นนายประชาชน โดยผู้บังคับบัญชาต้องเป็นตัวอย่าง ให้ความยุติธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะต้องไม่กินแรงผู้ใต้บังคับบัญชา บริหารงบประมาณด้วยความซื่อสัตย์ และถูกต้อง เที่ยงธรรม ตามความเป็นจริง จัดสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชาตามความเหมาะสม แนวคิดดีๆแบบนี้เป็นแนวทางเหมือนๆกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์
เกียรติประวัติแรงงาน 5 ปี
พิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2553 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลสำโรง (บริษัท เอส เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด) ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ 5 ปีติดต่อกัน จั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง 2553 ประเภทไม่มีสหภาพ
"Sensible TAB" รายการไอเดียกึ่งสำเร็จรูป
รายการไอเดียกึ่งสำเร็จรูป บอกเล่า นวตกรรมโต๊ะหุ่นยนต์ ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของแขนและไหล่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตัวแรกของประเทศไทย "Sensible TAB" ผลการร่วมงานออกแบบ และจัดสร้างโดยนายแพทย์ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหารและแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ และทีมวิจัยจากฟีโบ้ หรือสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
"หุ่นยนต์ฟื้นฟูแขนและไหล่ Sensible Tab"
รายการข่าวข้นรับอรุณ เผยแพร่ความภาคภูมิใจของคนไทยที่สามารถคิด หุ่นยนต์ ฟื้นฟูแขนและไหล่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตัวแรกของประเทศไทย ผลการร่วมงานออกแบบ และจัดสร้างโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิศวกรหุ่นยนต์ และ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ชาวไทย
"ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสมอง"
โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล เพื่อการเป็นศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสมองในงาน Thailand Medical Hub Expo 2012 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2,3 อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 1,2 กันยายน 2555ที่ผ่านมา ตามนโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)เป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยอย่างแท้จริง
Dr.SAM ไปโรงเรียนอนุบาลมิตรอุดม"
"Dr.SAM ไปโรงเรียน" เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงพยาบาลกับโรงเรียน โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้และการป้องกันเรื่อง โรค มือ เท้า ปาก การดูแลทำความสะอาดมือเพื่อสุขภาพอนามัยที่แข็งแร ง และเต้นเพลงประกอบท่าเพลงล้างมือบ่อยๆ
"สำโรงรักคุณ ตัวแทนอุ่นใจ"
โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์จัดกิจกรรมโครงการ " สำโรงรักคุณ ตัวแทนอุ่นใจ " ตอน จิบกาแฟ แชร์ประสบการณ์ เรื่อง แผลเล็ก ทางเลือกเดียวที่เรียบง่าย เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความเชี่ยวชาญในการบริการทางการแพทย์และความพร้อมของโ­รงพยาบาลในการเป็นศูนย์ผ่าตัดส่องกล้อง วิทยากรผู้ร่วมสัมมนาคือ นายแพทย์อนุสรณ์ ศรีโมครา ศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาล คุณพวงเพ็ชร กาวิน หัวหน้าแผนก CSSD และอุปกรณ์ทางการแพทย์
โครงการฟื้นฟูความสามารถการทรงตัวของผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มโดยการเดินด้วยเครื่อง BST
การฟื้นฟูความสามารถด้านการทรงตัวและการเดินในผู้สูงอายุ ด้วยวิธีการเดินบนลู่วิ่งไฟฟ้าที่มีเครื่องช่วยพยุงน้ำหนักตัว(Body Weight Support Treadmill Training:BST)ทำให้สามารถฝึกการทรงตัวได้หลายทิศทาง เพื่อเพิ่มการทรงตัวขณะที่มีการเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆในลักษณะที่คล้ายคลึงกับการทรงตัวที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันมากกว่าการฝึกแบบอื่นๆ เพราะมีตัวช่วยประคอง ไม่กลัวพลัดหกล้มและมีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูความสามารถในด้านการทรงตัวได้เป็นอย่างดี

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคุณอุสา เจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ และคณะผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก พนักงาน เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559

การวินิจฉัยโรคอัมพาต และการฟื้นฟูจากเครื่อง SensibleSTEP

ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) และกรรมการบริษัท ทีเอ็มจีไอ จำกัด ผู้คิดค้นและพัฒนาหุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดิน SensibleSTEP ซึ่งเป็นผลจากการวิจัยพัฒนาของบริษัท ทีเอ็มจีไอ จำกัด ทั้งนี้เครื่อง SensibleSTEP เป็นเครื่องที่สามารถทดแทนการนำเข้าจากประเทศตะวันตก ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยฟื้นฟูความสามารถด้านการเดินและการทรงตัวในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกที่เดินไม่ได้ หากได้รับการฝึกเดินด้วยเครื่องหุ่นยนต์ จะมีโอกาสกลับมาเดินได้โดยอิสระสูงกว่าการฝึกแบบมาตรฐานถึงสามเท่าตัว ออกอากาศทางช่อง 3 รายการชั่วโมงสร้างสุข ในช่วง Check List เช็กโรค

รางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่นแห่งปี 2561

คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) รับ “รางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่น แห่งปี 2561” ซึ่งจัดโดยสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสมาคมธนาคารไทย (4 สถาบันพันธมิตร) โดยมี ท่านวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นประเภทนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย