ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้อง

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ บริการห้องพักผู้ป่วยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ครบครัน เพื่อให้ผู้ป่วยเลือกพักได้ตามความต้องการ ตั้งแต่ห้องพักเดี่ยว ห้องพักคู่และห้องพักรวม โดยมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์   ...

อัตราค่าห้องและค่าบริการผู้ป่วย

ห้องพักผู้ป่วยใน ออกแบบมาเพื่อสร้างความสะดวกสบายแก่ผู้ป่วย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อให้ผู้ป่วยเลือกพักได้ตามความต้องการ โรงพยาบาลพร้อมให้บริการด้วยทีมแพทย์และพยาบาลที่คอยดูแลท่านด้วยความเอา...

ห้องเด็กแรกเกิด

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ปรับปรุงห้องอภิบาลเด็กแรกเกิด  ...

สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆของทางโรงพยาบาล   ...