โครงการแนวทางการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มพนักงานโรงพยาบาล รุ่นที่2

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคณะกรรมการ PCT สูตินรีเวชกรรม ร่วมกับคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ, ฝ่ายประกันสังคม และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการ “แนวทางการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มพนักงานโรงพยาบาลสำโ...

โครงการแนวทางการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มพนักงานโรงพยาบาลฯ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคณะกรรมการ PCT สูตินรีเวชกรรม ร่วมกับคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ, ฝ่ายประกันสังคม และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการ “แนวทางการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มพนักงานโรงพยาบาลสำโ...

อบรมหลักสูตร "การเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวช"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตร "การเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวช" เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มทักษะในการสังเกตผู้ป่วย เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ และนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน...

พิธีประกาศเกียรติคุณพนักงาน ประจำปี 2566

เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี การก่อตั้ง “โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์” โรงพยาบาลจัดพิธีประกาศเกียรติคุณพนักงาน ประจำปี 2566 เพื่อเชิดชูเกียรติพนักงานในประเภทต่างๆ ประกอบด้วย ประกาศเกียรติคุณพนักงานอายุงาน...

"ผู้บริหารพบพนักงาน" 2567

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดเวที "ผู้บริหารพบพนักงาน" โดยคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร และพญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2P Safety : Personnel Safety Goals

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดอบรมใน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2P Safety : Personnel Safety Goals" สำหรับบุคลากรสายงานสนับสนุนบริการ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะใน...

โครงการ "เพื่อนร่วมทาง" วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตร ในโครงการ“เพื่อนร่วมทาง” โดยนิมนต์พระคุณเจ้ามารับบิณฑบาตและให้พรข้างเตียงผู้ป่วย เป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยและญาติได้มีโอกาสทำบุญ เพื่อความสบายใจ การร...

ซ้อมรับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2566

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ได้จำลองเหตุการณ์เปรียบเสมือนจริง และขอความร่วมมือจากพนักงานเข้าร่วมในการซ้อมรับอัคคีภัย โดยได้รับความอนุเคราะห์รถดับเพลิงและเจ้าหน้าที...

อบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2566 รุ่น 4

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566...

อบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2566 รุ่น 3

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2566 รุ่นที่ 3 ในการนี้ แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม...

อบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2566 รุ่น 2

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2 ในการนี้ แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม...

อบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2566 รุ่น 1

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2566 เพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในความรู้เรื่องอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้า...

ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียคุณพ่อสุวิทย์ ปิ่นพันธุ์

ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ และ พญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้บริหารโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ พร้อมผู้จัดการ หัวหน้าแผนกและเพื่อนพนักงาน ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียคุณพ่อสุวิทย์ ปิ่นพันธุ์ บิดาของคุณโสรยา ปิ่นพั...

โครงการพัฒนาจิตตปัญญา:ความสุขจากการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๖ รุ่น ๔

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดการอบรม หลักสูตร "พัฒนาจิตตปัญญา:ความสุขจากการทำงาน" ให้กับบุคคลากรของรพ. เป็นรุ่นที่ ๔-๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖...

โครงการพัฒนาจิตตปัญญา:ความสุขจากการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๖ รุ่น ๓

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดการอบรม หลักสูตร "พัฒนาจิตตปัญญา:ความสุขจากการทำงาน" ให้กับบุคคลากรของรพ. เป็นรุ่นที่ ๓-๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖...

โครงการพัฒนาจิตตปัญญา:ความสุขจากการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๖ รุ่น ๒

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดอบรมบุคลากรใน"โครงการพัฒนาจิตตปัญญา:ความสุขจากการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๖ " ตามนโยบายด้านการบริหารบุคลากร โดยยึดหลักตามแนวพระพุทธศาสนา มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจให้เป็นผู้มีสติและปัญญา ...

ขอแสดงความเสียใจการสูญเสียคุณพ่ออัศวิน ปานศิลป์ บิดาของคุณศิริวรรณ ปานศิลป์

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดย ผศ.(พิเศษ)ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้จัดการ หัวหน้าแผนกและเพื่อนพนักงาน ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียคุณพ่ออัศวิน ปานศิลป์ บิดาของคุณศิริวรรณ ปานศิลป์ ...

โครงการพัฒนาจิตตปัญญา:ความสุขจากการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๖ รุ่น ๑

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดอบรมบุคลากรใน"โครงการพัฒนาจิตตปัญญา:ความสุขจากการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๖ " ตามนโยบายด้านการบริหารบุคลากร โดยยึดหลักตามแนวพระพุทธศาสนา มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจให้เป็นผู้มีสติและปัญญา ...

อบรมหลักสูตร "Supervisory Skills for Smart Leader"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ (บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด) โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จัดการอบรมหลักสูตร "Supervisory Skills for Smart Leader" โครงการให้ความรู้และทักษะในการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ ซึ่งเป็...

การรับศิษย์พระดาบสเข้าฝึกปฎิบัติงาน ที่โรงพยาบาลฯ

คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้บริหารโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร...