อบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2563

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2563 จำนวน 4 รุ่น ในวันที่ 6,9,16 และ 20 ตุลาคม 2563 เพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในคว...

สนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอลสหภาพแรงงงานอีซูซุคัพ 2563

คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอลสหภาพแรงงงานอีซูซุคัพ ครั้งที่ 16/2563 ให้กับตัวแทนสหภาพแรงงานยานยนต์และอะไหล่อีซูซุป...

มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร ตัวแทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 จำนวน 3,000 บาท แก่คุณสิณิสา แจ้งจรัส นักวิชาการศูนย์เยาวชนชำนาญการ ห...

มอบเงินสมทบทุนจัดซื้อโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้โรงเรียนวัดด่านสำโรง

คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เป็นตัวแทนมอบเงินสมทบทุน โครงการจัดซื้อโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ (สมาร์ททีวี) สำหรับใช้จัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีในทุกห้อง...

InterCareAsia 2020 งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านสุขภาพฯ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์และมูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย(Thai Medical and Wellness Tourism Association) ร่วมจัดแสดงนวัตกรรม โครงการสูงวัยไม่ล้ม โปรแกรมการฟื้นฟูโรคอ...

บุญกฐินวัดบุญญาราม(สุมทุม) ประจำปี 2563

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ นำโดย ท่านนพ.สุเทพ และ พญ.ประภา วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ทุกคน ร่วมบุญกฐินสามัคคี ที่วัดบุญญาราม (สุมทุม) อ.สีคิ้ว จ...

สัปดาห์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

มูลนิธิสำโรงรวมใจและโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกิจกรรม กับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย และสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ในงานสัปดาห์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ภายในงานมีการถ่ายทำรายการ "คนสู้...

ครบรอบ 24 ปี บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) จึงจัดทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 โดยนายแพทย์สุเทพ-แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย...

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป คุณพ่อประเสริฐ ม่วงน้อยเจริญ

คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยแพทย์คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ ผศ.นายแพทย์ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหารและแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ...

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและเผชิญเหตุความรุนแรงในโรงพยาบาล รุ่นที่ 2

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและเผชิญเหตุความรุนแรงในโรงพยาบาล” รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ...

ฝากครรภ์เหมาจ่าย 15,500 บาท

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอ "การฝากครรภ์เหมาจ่ายราคาพิเศษ 15,500 บาท" สำหรับดูแลว่าที่คุณแม่ตลอด 9 เดือน เพื่อคุณและลูกน้อย ช่วยลดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย และเราตระหนักถึงความป...

อัตราค่าห้องและค่าบริการผู้ป่วย

ห้องพักผู้ป่วยใน ออกแบบมาเพื่อสร้างความสะดวกสบายแก่ผู้ป่วย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อให้ผู้ป่วยเลือกพักได้ตามความต้องการ โรงพยาบาลพร้อมให้บริการด้วยทีมแพทย์และพยาบาลที่คอยดูแลท่านด้วยความเอา...

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป คุณแม่บังอร ช่างเรือน

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย คุณแม่บังอร ช่างเรือนมารดาคุณอัญชลี ช่างเรือน รองหัวหน้าแผนกศัลยกรรมและฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาลเฉพาะทาง ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2563 ในโอก...

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กผ่านกระบวนการ เล่น ตามแนวคิด DIR/Floortime

ฟลอร์ไทม์ คือ กิจกรรมเพื่อการบำบัดฟื้นฟูสำหรับเด็ก ใช้ได้ทุกปัญหาพัฒนาการ เช่น ออทิสติก ปัญญาอ่อน หรือพูดช้า โดยใช้ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกที่ถูกต้องตามหลักของฟลอร์ไทม์ ซึ่งต่างจากกิจกรรมพาเล่น หรือพาฝ...

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Q : ความเสี่ยง (ร้อยละ) ที่เชื้อจะแพร่กระจายจากการติดอยู่บนสิ่งของA : เชื้อ COVID-19 สามารถแพร่กระจายผ่านสิ่งของที่แปดเปื้อนเชื้อโรคได้ อยู่ได้นานหลายวันหากไม่มีการทำความสะอาด ยกตัวอย่า...

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปคุณแม่ระเบียบ เลื่อนพฤกษ์

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย คุณแม่ระเบียบ เลื่อนพฤกษ์ มารดาคุณยุวลักษณ์ เลื่อนพฤกษ์ หัวหน้าแผนกลูกหนี้เครดิต ฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ในโอก...

การตรวจเยี่ยมมาตรฐานสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ประจำปี 2563

พญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมคณะ ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก ให้การต้อนรับ นพ.สิทธิชัย พุทธิประเสริฐ ที่ปรึกษาทางการแพทย์ คุณอาภรณ์ นิยมพฤกษ์ ที่ปรึกษาทางการพยาบาล พร้อมคณะจากสำนักจัดระบ...

พิธีประกาศเกียรติคุณพนักงาน ประจำปี 2562

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ครบรอบ 39 ปี (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563) โรงพยาบาลได้จัดพิธีมุทิตาจิต (รำลึกถึงพระคุณของผู้ก่อตั้ง) นายแพทย์สุเทพ-แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ พร้อมพิธีประกาศเกียรติคุณพนักงานอายุงาน...

ครบรอบ 39 ปี โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์จึงจัดทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล โดย นพ.สุเทพ - พญ.ประภา วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้งโรงพ...

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2563

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ในนามของ "ทุนการศึกษาครอบครัววงศ์แพทย์" ซึ่ง มีพนักงานลงทะเบียนขอรับทุน จำนวน 148 ทุนครอบครัวละ 1 ทุน จากนายแพทย์สุเทพ วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั...