Hino Fit Fun Family Day 2019

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมกับ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ในงาน "Hino Fit Fun Family Day 2019 สุขภาพดี๊ดี รื่นเริงสนุกสนาน สุขสันต์วันครอบครัวฮีโน่" ภายในบูธของโ...

การอบรม หลักสูตร "เทคนิคการแก้ไขปัญหาบริการหน้างาน"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จัดให้มีการอบรม หลักสูตร "เทคนิคการแก้ไขปัญหาบริการหน้างาน" รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร และการแก้ไขปัญหา...

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป คุณพ่อประกอบ กตัญญุตานนท์

ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียคุณพ่อประกอบ กตัญญุตานนท์ บิดาของคุณภัคคินี วังศานุวัตร หัวหน้าแผนกผ่าตัด คลอด และวิสัญญีบริการ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 และร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพ...

ถวายพุทธบูชา เทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2562

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ ตลาดค้าส่งสำโรง กลุ่มภูทับเบิกและบริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพถวายพุทธบูชา ตามแบบพุทธศาสนานิกายมหายาน และเลี้ยงอาหารเจ เนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจ ...

"ผ่าตัดนิ่วถุงน้ำดี ผ่านกล้อง แผลเล็กเจ็บน้อยฟื้นตัวเร็ว"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรม "Be Strong Be Healthy Hospital Roadshow 2019 - 2020" ภายใต้หัวข้อ "ผ่าตัดนิ่วถุงน้ำดี ผ่านกล้อง แผลเล็กเจ็บน้อยฟื้นตัวเร็ว" โดย พญ.กิติยา จันท...

"เพื่อนร่วมทาง ปี ๒" ประจำเดือน กันยายน

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการ "เพื่อนร่วมทาง ปี ๒" ประจำเดือน กันยายน ปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่รพ.ได้รับฟังบทเจริญพระพุทธมนต์ สวดโพชฌงค์ ซึ่งเ...

การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน" (รุ่นที่3)

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการอบรม "การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน" (รุ่นที่ ๓) ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรโดย คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "สร้างส...

ครบรอบ 23 ปี บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) จึงจัดทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 โดยนายแพทย์สุเทพ วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้ง...

มอบรถเข็นผู้ป่วย ชมรมบันไดบุญเพื่อเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้

คุณสมทรง ธีรพงศ์ภักดี ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล เป็นตัวแทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์มอบรถเข็นผู้ป่วยจำนวน 1 คันให้ทางชมรมบันไดบุญเพื่อเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ โดยคุณสมเกียรติ โสภณอุดมสิน ที่ปรึกษาอาวุโส ชมรมบัน...

โครงการพัฒนาจิตตปัญญา : ความสุขจากการทำงาน รุ่น ๓/๒๕๖๒

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มีนโยบายด้านการบริหารบุคลากร โดยยึดหลักตามแนวทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจ ให้เป็นผู้มีสติและปัญญา ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการทำงานและการใช...

การอบรม หลักสูตร "การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 2 และ 3

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จัดให้มีการอบรม หลักสูตร "การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ" วิทยากร ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เนื้อหาการอบรมเน้นการสื่อสารที่ได้...

โครงการปฏิบัติธรรม "หลักสูตร อริยสัจภาวนา" รุ่น ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการปฏิบัติธรรม "หลักสูตร อริยสัจภาวนา" ให้กับผู้รับบริการโรงพยาบาลฯ พนักงาน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพ...

โครงการพัฒนาจิตตปัญญา : ความสุขจากการทำงาน รุ่น ๒/๒๕๖๒

โครงการพัฒนาจิตตปัญญา เรื่อง "การปรับกระบวนทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร" ความสุขจากการทำงาน จึงได้พัฒนาให้กับพนักงานทั้งองค์กร เนื้อหาการอบรมประกอบไปด้วยการปฏิบัติวิปัสสนา ฝึกสมาธิสร้างสติ สวดมนต์ เดินจงกรม...

การอบรม หลักสูตร "การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 1

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จัดให้มีการอบรม หลักสูตร "การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ" วิทยากร ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เนื้อหาการอบรมเน้นการสื่อสารที...

เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม จากประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ

คุณพิศมัย นิธิไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม คุณอัจฉราพร พูลสมบัติภิญโญ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมที่โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ซึ่งเป็นสถานพยาบาลในโครงการประ...

ร่วมแสดงความยินดี พิธีเปิดที่ทำการ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา

คุณอุสา เจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ ผู้แทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดี กับท่านสมศักดิ์ บำรุงวัด ผู้อำนวยการการไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา เนื่องในโอกาสพิธีเปิดที่ทำการ การไฟฟ้านครห...

"เพื่อนร่วมทาง ปี ๒" ประจำเดือน สิงหาคม

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการ "เพื่อนร่วมทาง ปี ๒" ประจำเดือน สิงหาคม ปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่รพ.ได้รับฟังบทเจริญพระพุทธมนต์ สวดโพชฌงค์ ซึ่งเ...

ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง

คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร ตัวแทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรม ประจำปี 2562 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง จำนวน 10,000 บาท โดยอาจารย์ทัศ...

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป คุณพ่อทิน ทองดี

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย คุณพ่อทิน ทองดี บิดาของคุณอรทัย ทองดี พนักงานการเงิน แผนกการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ในโอกาสนี้ คุณจีรนัน...

การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน" (รุ่นที่2) ประจำปี 2562

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการอบรม "การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน" (รุ่นที่2) ประจำปี 2562 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้ความเมตตาจาก พระมหาสุรศักดิ์ ธนปาโล จากวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง นนทบุรี...