"การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน" (รุ่นที่1) ประจำปี 2562

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการอบรม "การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน" (รุ่นที่1) ประจำปี 2562 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้รับเกียรติจาก พระมหาสุรศักดิ์ ธนปาโล จากวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง นนทบุร...

มอบเงินสนับสนุนผ้าป่าสามัคคี สมาคมกู้ภัยสมุทรปราการ

คุณนรา ฟองเมือง หัวหน้าแผนกการตลาด ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ ตัวแทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มอบเงินสนับสนุนผ้าป่าสามัคคี สมาคมกู้ภัยสมุทรปราการ เพื่อจัดซื้อรถพยาบาล รถกู้ภัย และอุปกรณ์กู้ชีพ เมื่อวันที่ 1...

งานแสดงนวัตกรรมด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ "Intercare Asia 2019"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์และมูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย(Thai Medical and Wellness Tourism Association) ร่วมจัดแสดงนวัตกรรม โครงการสูงวัยไม่ล้ม โปรแกรมการฟื้นฟูโรคอ...

โครงการพัฒนาจิตตปัญญา : ความสุขจากการทำงาน รุ่น 1/2562

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มีนโยบายด้านการบริหารบุคลากร โดยยึดหลักตามแนวทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจ ให้เป็นผู้มีสติและปัญญา ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการทำงานและการใช...

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป คุณแม่ลี่เอ็ง แซ่ลิ้ม

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย คุณแม่ลี่เอ็ง แซ่ลิ้ม มารดาของนายแพทย์วีระ วัฒนายิ่งสกุล หัวหน้าแพทย์สาขากุมารเวชกรรม ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ในโอกาสนี้ แพทย์หญิง...

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป คุณแม่สมนึก มานะสถิตย์

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย คุณแม่สมนึก มานะสถิตย์ มารดาของคุณนภาพัฒน์ มานะสถิตย์ พนักงานการเงิน แผนกการเงิน ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ในโอกาสนี้ คุณสุกัญญา ไลย...

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคุณลัดดา แดงสุทา ผู้จัดการฝ่ายการ...

บูธตรวจสุขภาพร่วมกับฟาร์มเฮ้าส์

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ ออกบูธตรวจสุขภาพร่วมกับฟาร์มเฮ้าส์ ซึ่งมีการประกวดเเฟชั่นโชว์ FarmHouse Fashion Happy ปังปัง 2019 พร้อมมินิ คอนเสิร์ตของตู่ ภพธร เเละโชว์ทำเมนูสุขภาพจา...

โครงการ "เพื่อนร่วมทาง" เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการ "เพื่อนร่วมทาง ปี ๒" ประจำเดือน มิถุนายน ของปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่รพ.ได้รับฟังบทเจริญพระพุทธมนต์ สวดโพชฌงค์ ซ...

โครงการ "เพื่อนร่วมทาง" เดือนพฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการ "เพื่อนร่วมทาง ปี2" ประจำเดือน พฤษภาคม ของปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่รพ.ได้รับฟังเจริญพระพุทธมนต์ สวดโพชฌงค์ ซึ่งเ...

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ครบรอบ 11 ปี โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพฯ

คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดี กับท่าน น.อ.นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมการแพทย์ทหารเรือ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 11 ปี โ...

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิสำโรงรวมใจ และสภากาชาดไทยร่วมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อนำโลหิตไปแบ่งปันและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ในครั้งนี้ ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โรง...

โครงการ "เพื่อนร่วมทาง" เดือนเมษายน 2562

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการ "เพื่อนร่วมทาง ปี2" ประจำเดือน เมษายน ของปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่รพ.ได้รับฟังเจริญพระพุทธมนต์ สวดโพชฌงค์ ซึ่งเป...

Safety บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกิจกรรม Safety บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด ในงาน "วันความปลอดภัย ประจำปี 2562 (Safety Day 2019) เพื่อการสร้างจิตสำนึกและตระหนัก พร้อมส่งเสริมความรู้ด้านความ...

"สนุกสนาน สงกรานต์ บ้านเรา" ประจำปี 2562

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดงานสืบสานประเพณีไทย อันดีงามต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ภายใต้ชื่อ "สนุกสนาน สงกรานต์ บ้านเรา" ในบรรยากาศอบอุ่น เชิญชวนแต่งกายแสดงวิถีความเป็นไทย ในแบบครอบครัวสำโรงการแพท...

โครงการปฏิบัติธรรม "หลักสูตร อริยสัจภาวนา" รุ่นที่ 1 2562

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิสำโรงรวมใจ จัดโครงการปฏิบัติธรรม "หลักสูตร อริยสัจภาวนา" ให้กับผู้รับบริการโรงพยาบาลฯ พนักงาน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพ...

แพคเกจวัคซีนลูกรัก

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอแพคเกจวัคซีนสำหรับลูกรัก เพราะลูกเป็นคนที่คุณรักมากที่สุด การฉีดวัคซีนเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับลูกน้อย เพื่อปกป้องลูกคุณจากโรคร้ายต่างๆ ด้วยแพคเกจวัคซีนลูกรัก&nbs...

อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น นิติบุคคล โครงการหมู่บ้านปัญญา

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ และมูลนิธิสำโรงรวมใจ จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับพนักงาน นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร โครงการหมู่บ้านปัญญา โดยมีคุณอุสา เจริญชัย พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ...

"What's new in rehabilitation นวัตกรรมใหม่ในเวชศาสาตร์ฟื้นฟู"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรม "Be Strong Be Healthy Hospital Roadshow 2019-2020" ภายใต้หัวข้อ "What's new in rehabilitation นวัตกรรมใหม่ในเวชศาสาตร์ฟื้นฟู" โดย นพ.กิตติพล จ...

โครงการ "เพื่อนร่วมทาง" เดือนมีนาคม 2562

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการ "เพื่อนร่วมทาง ปีที่ 2" เป็นครั้งที่ 3 ของปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่รพ.ได้รับฟังเจริญพระพุทธมนต์ สวดโพชฌงค์ ซึ่งเ...