ดูงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร และแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมหุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดิน Sensible...

ให้หน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สําโรง

ขอขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงาน ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สําโรง ที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการตรวจสุขภาพของรพ. เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567...

ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ขอขอบคุณ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ไว้วางใจใช้บริการตรวจสุขภาพของเรา เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 2567...

การตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสถานพยาบาล 2567

แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนกและทีมพัฒนาคุณภาพ ให้การต้อนรับ พลเรือตรี นพ.สุรพล ชัชวาลวานิช ที่ปรึกษาทางการแพทย์ สำนักงานปร...

โปรแกรมการฟื้นฟูโรคอัมพาตสำหรับผู้ป่วยนอก

เครื่องมือ เทคนิค และวิธีการฟื้นฟูที่ใช้มีหลายอย่างซึ่งจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละรายในแต่ละช่วงอาการ ซึ่งรายการของอุปกรณ์และวิธีบำบัดที่ใช้บ่อยๆ...

โปรแกรมการฟื้นฟูโรคอัมพาตอย่างเข้มข้นและรอบด้านสำหรับผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรแกรมการฟื้นฟูโรคอัมพาต (โรคหลอดเลือดสมอง) อย่างเข้มข้นและรอบด้านสำหรับผู้ป่วยใน ...

โครงการแนวทางการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มพนักงานโรงพยาบาล รุ่นที่2

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคณะกรรมการ PCT สูตินรีเวชกรรม ร่วมกับคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ, ฝ่ายประกันสังคม และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการ “แนวทางการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มพนักงานโรงพยาบาลสำโ...

โครงการ "เพื่อนร่วมทาง" ครั้งที่ ๖

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตร ในโครงการ "เพื่อนร่วมทาง" ครั้งที่ ๖ ของปี ๒๕๖๗ โดยนิมนต์พระคุณเจ้ารับบิณฑบาต และให้พรข้างเตียงผู้ป่วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยและญาติ ได้มีโอกาสทำบุ...

หน่วยบริการตรวจสุขภาพเชิงรุก บริษัท อุตสาหกรรมกรดมะนาว จํากัด

ขอขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อุตสาหกรรมกรดมะนาว จํากัด ที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการตรวจสุขภาพของรพ. เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ พร้อมด้...

หน่วยบริการตรวจสุขภาพเชิงรุก บริษัท คลีนโปร ลอนดรี้ จํากัด

ขอขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท คลีนโปร ลอนดรี้ จํากัด ที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการตรวจสุขภาพของรพ. เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ( Mobile C...

โครงการแนวทางการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มพนักงานโรงพยาบาลฯ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคณะกรรมการ PCT สูตินรีเวชกรรม ร่วมกับคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ, ฝ่ายประกันสังคม และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการ “แนวทางการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มพนักงานโรงพยาบาลสำโ...

หน่วยบริการตรวจสุขภาพเชิงรุก บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จํากัด

ขอขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จํากัด ที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการตรวจสุขภาพของรพ. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ...

หน่วยบริการตรวจสุขภาพเชิงรุก บริษัท ซีเค ชูส์ (ประเทศไทย) จํากัด

ขอขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซีเค ชูส์ (ประเทศไทย) จํากัด ที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการตรวจสุขภาพของรพ. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่...

หน่วยบริการตรวจสุขภาพเชิงรุก บริษัท แสงวณิช เท็กซ์ไทล์ จํากัด

ขอขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท แสงวณิช เท็กซ์ไทล์ จํากัด ที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการตรวจสุขภาพของรพ. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ...

ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โรงเรียนอรรถวิทย์ฯ

ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และพนักงาน โรงเรียนอรรถวิทย์, วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ และมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ที่ไว้วางใจใช้บริการตรวจสุขภาพของเรา เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2567...

การซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและเหตุกาณ์ความรุนแรงในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม (คปอ.) จัดการซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและเหตุกาณ์ความรุนแรงในโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ และควบคุมเหตุการณ์ความ...

อบรมหลักสูตร "การเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวช"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตร "การเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวช" เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มทักษะในการสังเกตผู้ป่วย เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ และนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน...

ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ บริษัท เอส ไอ เอ็น โอ (ไทยแลนด์) จำกัด

ขอขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เอส ไอ เอ็น โอ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ไว้วางใจใช้บริการตรวจสุขภาพของเรา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ( Mobile ...

การตรวจมาตรฐานบริการสถานพยาบาลประจำปี 2567

แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนกและทีมพัฒนาคุณภาพ ให้การต้อนรับและรับการตรวจมาตรฐานบริการสถานพยาบาลประจำปี 2567...

โครงการ "เพื่อนร่วมทาง" ครั้งที่ ๕ ของปี ๒๕๖๗

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตร ในโครงการ "เพื่อนร่วมทาง" ครั้งที่ ๕ ของปี ๒๕๖๗ โดยนิมนต์พระคุณเจ้ารับบิณฑบาต และให้พรข้างเตียงผู้ป่วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยและญาติ ได้มีโอกาสทำบุ...