พิธีประกาศเกียรติคุณพนักงาน ประจำปี 2565

เนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี การก่อตั้ง “โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์” โรงพยาบาลจัดพิธีประกาศเกียรติคุณพนักงาน ประจำปี 2565 เพื่อเชิดชูเกียรติพนักงานในประเภทต่างๆ ประกอบด้วย...

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยและเพื่อนมนุษย์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 42 ปี ของการก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ...

พิธีมอบ"ทุนการศึกษา ครอบครัววงศ์แพทย์" 2566

รพ.ได้จัดพิธีมุทิตาจิตเพื่อรำลึกถึงพระคุณของท่านผู้ก่อตั้งรพ.และพิธีมอบทุนการศึกษาในนาม"ทุนการศึกษา ครอบครัววงศ์แพทย์" ซึ่งเป็นทุนที่มอบเพื่อการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน ครอบครัวละ 1 ทุน โดยมีนายแพทย์สุ...

ครบรอบ 42 ปี ของการก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

โอกาสครบรอบ 42 ปี ของการก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี โรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล ครั้งนี้ได้นิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิ...

ครบรอบวันเกิด ท่านนายแพทย์สุเทพ วงศ์แพทย์ ผู้ก่อตั้ง โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด ท่านนายแพทย์สุเทพ วงศ์แพทย์ ผู้ก่อตั้ง โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ วันที่ 22 มกราคม 2566 จึงจัดทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล โดยนายแพทย์สุเทพ-แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้งโรงพ...

เทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2565

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ ตลาดค้าส่งสำโรง กลุ่มภูทับเบิกและบริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพถวายพุทธบูชา ตามแบบพุทธศาสนานิกายมหายาน และเลี้ยงอาหารเจ เนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจ ...

ครบรอบ ๒๖ ปี การก่อตั้งบริษัทฯ

วันที่ ๒๐ กันยายน ของทุกปี ถือเป็นวันครบรอบการก่อตั้ง “บริษัท เอส. เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด” (บริษัทฯ) ตามที่ถือปฏิบัติกันมา เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯทุกคน ร่วมรำลึกถึงวันที่มีความสำคัญกับองค์กรแล...

พิธีประกาศเกียรติคุณพนักงาน ประจำปี 2564

เนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปีการก่อตั้ง “บริษัท เอส. เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด” (บริษัทฯ) โรงพยาบาลจัดพิธีประกาศเกียรติคุณพนักงาน ประจำปี 2564 เพื่อเชิดชูเกียรติพนักงานในประเภทต่างๆ...

ตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาล จากสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์

พญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผศ.นพ ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้จัดการและหัวหน้าแผนก ให้การต้อนรับ พลเรือตรี นพ.สุรพล ชัชวาลวานิช ที่ปรึกษาทางการแพทย์ พลตำรวจตรีหญิง รมย์ชลี...

Lifetime Achievement Award

คณะผู้บริหาร แพทย์และพนักงานรพ.สำโรงการแพทย์ ขอแสดงความยินดีและความภาคภูมิใจกับ แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ ผู้ก่อตั้งรพ.สำโรงการแพทย์ ในโอกาสรับรางวัลอันทรงเกียรติ "Lifetime Achievement Award"...

เยี่ยมชมพื้นที่โรงพยาบาล จากโรงเรียนพระดาบส สมุทรปราการ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยนักเรียนช่าง โรงเรียนพระดาบส สมุทรปราการ นำทีมโดยพลอากาศโท ศ.ดร.นพพล หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เยี่ยมชม โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เพื่อวางแผนร่วมกันในการเป็นสถานที...

โครงการออมทรัพย์ ออมความดี

เชิญชวนเพิ่มเงินฝาก กับ โครงการออมทรัพย์ ออมความดีออมสูงสุด 30,000 บาท (ต่อบัญชี/ต่อเดือน) ดอกเบี้ย 1% ต่อปี (หักบัญชีอัตโนมัติ) ออมวันละนิด...ชีวิตไม่ติดลบ...

โครงการเงินให้กู้ไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้น

เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 6 เดือนขึ้นไป ปลอดหนี้ จากเงินกู้สหกรณ์ทุกประเภท ยกเว้น กู้สวัสดิการ วงเงินกู้สูงสุดตามศักยภาพสมาชิก 90% ของทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ยิ่นกู้...

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป นพ.ศักดิพล เหรียญธีรศักดิ์

ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย นายแพทย์ศักดิพล เหรียญธีรศักดิ์ แพทย์สาขา เวชปฏิบัติทั่วไป และแพทย์ประจำหน่วยตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565...

วัคซีนป้องกันโรคสุกใส

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอวัคซีนป้องกันโรคสุกใส ราคา 1,700 บาท/เข็ม ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดใดๆได้อีก ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท...

วัคซีนป้องกันโรคไอ พี ดี

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอวัคซีน ป้องกันเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัส  และเชื้อเอ็น ที เอช ไอ (non-typeable H.influenza) เพื่อป้องกันโรคไอ พี ดี  ปอดอักเสบและครอบคลุมการเกิดโรคหูชั้นกลางอักเส...

วัคซีนโรต้า

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอวัคซีน ป้องกันเชื้อไวัสโรต้า (Rotarix) ป้องกันโรคอุจจาระร่วง เพื่อลูกน้อยของท่านจะได้ปลอดภัยจากโรคร้าย ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2567 ...

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรโมชั่นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ซึ่งครอบคลุมในการป้องกันเชื้อ HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ Gardasil (6,11,16,18) ซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อได้รับการฉีดตั้งแต่ยังไม่เคยมีเ...

ครบรอบ ๔๐ ปีโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลจัดโครงการ "๙ นาทีกับการเจริญสติภาวนา " โดยมีกิจกรรมการสวดมนต์ ๓ นาที เจริญสมาธิ ๕ นาที และแผ่เมตตา ๑ นาที ...

ดูงานมูลนิธิสำโรงรวมใจ

คณะผู้ศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมโครงการสูงวัยไม่ล้ม ที่ดำเนินงานในชุมชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา โดยมูลนิธิสำโรงรวมใจร่วมกับเทศบาลตำบลแ...