ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป คุณแม่บังอร ช่างเรือน

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย คุณแม่บังอร ช่างเรือนมารดาคุณอัญชลี ช่างเรือน รองหัวหน้าแผนกศัลยกรรมและฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาลเฉพาะทาง ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2563 ในโอก...

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กผ่านกระบวนการ เล่น ตามแนวคิด DIR/Floortime

ฟลอร์ไทม์ คือ กิจกรรมเพื่อการบำบัดฟื้นฟูสำหรับเด็ก ใช้ได้ทุกปัญหาพัฒนาการ เช่น ออทิสติก ปัญญาอ่อน หรือพูดช้า โดยใช้ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกที่ถูกต้องตามหลักของฟลอร์ไทม์ ซึ่งต่างจากกิจกรรมพาเล่น หรือพาฝ...

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Q : ความเสี่ยง (ร้อยละ) ที่เชื้อจะแพร่กระจายจากการติดอยู่บนสิ่งของA : เชื้อ COVID-19 สามารถแพร่กระจายผ่านสิ่งของที่แปดเปื้อนเชื้อโรคได้ อยู่ได้นานหลายวันหากไม่มีการทำความสะอาด ยกตัวอย่า...

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปคุณแม่ระเบียบ เลื่อนพฤกษ์

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย คุณแม่ระเบียบ เลื่อนพฤกษ์ มารดาคุณยุวลักษณ์ เลื่อนพฤกษ์ หัวหน้าแผนกลูกหนี้เครดิต ฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ในโอก...

การตรวจเยี่ยมมาตรฐานสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ประจำปี 2563

พญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมคณะ ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก ให้การต้อนรับ นพ.สิทธิชัย พุทธิประเสริฐ ที่ปรึกษาทางการแพทย์ คุณอาภรณ์ นิยมพฤกษ์ ที่ปรึกษาทางการพยาบาล พร้อมคณะจากสำนักจัดระบ...

พิธีประกาศเกียรติคุณพนักงาน ประจำปี 2562

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ครบรอบ 39 ปี (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563) โรงพยาบาลได้จัดพิธีมุทิตาจิต (รำลึกถึงพระคุณของผู้ก่อตั้ง) นายแพทย์สุเทพ-แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ พร้อมพิธีประกาศเกียรติคุณพนักงานอายุงาน...

ครบรอบ 39 ปี โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์จึงจัดทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล โดย นพ.สุเทพ - พญ.ประภา วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้งโรงพ...

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2563

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ในนามของ "ทุนการศึกษาครอบครัววงศ์แพทย์" ซึ่ง มีพนักงานลงทะเบียนขอรับทุน จำนวน 148 ทุนครอบครัวละ 1 ทุน จากนายแพทย์สุเทพ วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั...

มอบเงินสนับสนุน โรงเรียนวัดด่านสำโรง

คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุน งานราตรี น้ำเงิน-เหลือง ครั้งที่ 87 ประจำปีการศึกษา 2562 และสนับสนุนการจัดทำหนังสือวารสารโรงเรียน ประจำปีก...

ผู้บริหารพบพนักงาน ประจำปี 2563

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการผู้บริหารพบพนักงาน นำโดยคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร และคุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นการสวัสดีปีใ...

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป คุณแม่น้ำค้าง มณีฉาย

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย คุณแม่น้ำค้าง มณีฉาย มารดาคุณนงคราญ มณีฉาย พนักงานการเงิน แผนกการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563...

งานเลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับปี 2563

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับปี 2563 โดยรับประทานอาหารร่วมกัน บรรยากาศภายในงานอบอุ่น เป็นกันเอง มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะทั้งของผู้บริหารและพนักงานทุกคน พวกเราจะร่วมมือร่วมใจเป...

ทำบุญต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓

นายแพทย์สุเทพ วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ครอบครัววงศ์แพทย์ คณะผู้บริหาร แพทย์ พนักงานและผู้รับบริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ มีการทำบุญเลี้ยง...

SMART KIDS

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดีจัดกิจกรรม Smart Kids Hospital Roadshow 2019 ภายในงาน มีการเสวนาหัวข้อ"พ่อแม่ควรรู้การคัดกรองและฟื้นฟูพัฒนาการเด็กแบ...

ธรรมะปีใหม่ ต้อนรับปี 2563 ในหัวข้อ "โอปปาติกะ ชีวิตหลังความตาย"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดบรรยายธรรมะปีใหม่ ต้อนรับปี 2563 ในหัวข้อ “โอปปาติกะ ชีวิตหลังความตาย รู้ไว้ดีทั้งผู้รักษาและคนไข้” โดย ศ.(พิเศษ) ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ศาสตาจารย์แห่งราชบัณฑิตตยสภา เป็นการแชร์ปร...

"ประกันสังคม สิทธิ ที่ควรรู้"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ประกันสังคม สิทธิ ที่ควรรู้" จาก คุณสุจิตรา บุญชู ผู้ชำนาญการประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม และอดีตผู้ตรวจราชการกระทรว...

ซ้อมรับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2562

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดให้มีการซ้อมรับอัคคีภัยในโรงพยาบาล เพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากโรงพยาบาลมีลักษณะเป็นอาคารสูงและต้องดูแลผู้ป่วย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ในก...

"ผ่าตัดเพื่อลดน้ำหนักมีผลดี-ผลเสีย อย่างไร"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรม "Be Strong Be Healthy Hospital Roadshow 2019 - 2020" ภายใต้หัวข้อ "ผ่าตัดเพื่อลดน้ำหนักมีผลดี-ผลเสีย อย่างไร" โดย นพ.วันชิต ธาดาดลทิพย์ หัวหน้...

"เพื่อนร่วมทาง ปี ๒" ประจำเดือน พฤศจิกายน

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการ "เพื่อนร่วมทาง ปี ๒" ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่รพ.ได้รับฟังบทเจริญพระพุทธมนต์ สวดโพชฌงค์ ซึ่...

อร่อยจัง ตังค์ยังอยู่ ครั้งที่ 26

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการ"อร่อยจัง ตังค์ยังอยู่" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งความสุข ความปรารถนาดีจากท่านผู้บริหาร และขอบคุณพนักงานที่ร่วมแรงร่วมใจกันดูแลผู้รับบริการ โดยผู้บริหารจะเป็นเจ้าภาพเลี...