โครงการ "ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยสุขใจกายแข็งแรง" ครั้งที่ 1

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิสำโรงรวมใจ จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการวัดความดันโลหิตพร้อมให้คำแนะนำ ให้กับผู้สูงอายุ จากชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบางเมือง ในโครงการ "ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยสุขใจกายแ...

เปิดตัวเครื่องหุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดิน SensibleSTEP

ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) และกรรมการบริษัท ทีเอ็มจีไอ จำกัด ต้อนรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู และบริษัทผู้นำเข้...

มอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียน 7 แห่ง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถือเป็นโอกาสอันดีตรงกับวันครบรอบการก่อตั้ง โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จึงจัดโครงการมอบรายได้ส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษา ให้กับสถานศึกษา จำนวน 7 โรงเรียน 1.โรงเรียนวัดมหาวงษ์ 2.โรงเรี...

ครบรอบ 37 ปี โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์จึงจัดทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล โดยแพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล ...

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum มอบส่วนลด 37 %

ในวาระวันครบรอบ 37 ปี โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอนำเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum มอบส่วนลด 37 % ให้กับลูกค้าเป็นพื้นฐานสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพ  การตรวจสุขภาพจะทำให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเ...

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต จัดรถรับบริจาคโลหิต จากสภากาชาดไทย มารับบริการที่โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เพื่อนำโลหิตไปแบ่งปันและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ...

มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนกิจกรรม การแข่งขันแรลลี่นักข่าวเพื่อการกุศล

คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร คุณอุสา เจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ ตัวแทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนกิจกรรม การแข่งขันแรลลี่นักข่าวเพื่อการกุศล "PRESS RALLY...

กิจกรรมโรดโชว์ "เบาหวาน ภัยเงียบ"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรม "Be Strong Be Healthy Hospital Roadshow 2017-2018" ภายใต้หัวข้อ "เบาหวาน ภัยเงียบ" โดย นายแพทย์พลเทพ สุนทโร หัวหน้าจักษุแพทย์ประจำ โรงพยาบาลสำ...

ประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2560

คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ และดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทเอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) ร่วมพิธีรับมอบประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระ...

มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

วันที่ 22 มกราคม 2561 ถือเป็นโอกาสอันดีตรงกับวันคล้ายวันเกิด นายแพทย์สุเทพ วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จึงจัดโครงการมอบรายได้ส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษาบุตรพนักงาน จำนวน 177 ทุน จำนวนพ...

ครบรอบ 81 ปี วันคล้ายวันเกิด นายแพทย์สุเทพ วงศ์แพทย์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด นายแพทย์สุเทพ วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ครบรอบ 81 ปี ซึ่งในปีนี้ได้ตรงกับวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์จึงได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ...

มอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งบริจาคให้ มูลนิธิสำโรงรวมใจ

คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ (บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด) มอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งบริจาคให้ มูลนิธิสำโรงรวมใจ ในโครงการ "สูงวัย ไม่ล้ม" จำนวน 145,078.07 บาท...

ผู้บริหารพบพนักงาน รุ่น 3/2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการผู้บริหารพบพนักงาน "ส่งต่อความรักและความสุข...Pass the Love & Happiness Forward" ซึ่งผู้บริหารนำโดยคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ, ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรร...

ผู้บริหารพบพนักงาน รุ่น 2/2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการผู้บริหารพบพนักงาน "ส่งต่อความรักและความสุข...Pass the Love & Happiness Forward" ซึ่งผู้บริหารนำโดยคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ, ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรร...

ผู้บริหารพบพนักงาน รุ่น 1/2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการผู้บริหารพบพนักงาน "ส่งต่อความรักและความสุข...Pass the Love & Happiness Forward" ซึ่งผู้บริหารนำโดยคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ, ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรร...

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มอบผลิตภัณฑ์ให้กับน้องๆ ผู้ใช้บริการคลินิกเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของการเป็นเย...

สนันสนุนของขวัญวันเด็ก โรงเรียนนายเรือ

คุณนรา ฟองเมือง หัวหน้าแผนกการตลาด ตัวแทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มอบของสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้กับโรงเรียนนายเรือ เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมวันเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเย...

สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขัน "RALLY TAM การกุศล ครั้งที่ 1"

คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร ตัวแทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขัน "RALLY TAM การกุศล ครั้งที่ 1" สานสายใย จากพี่สู่น้อง ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561&nb...

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่แดง เครือละม้าย

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคุณสุพรรณี แสงธาราทิพย์ ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยใน คุณรุ่งทิวา ธรรมธรสิริ หัวหน้าแผนกเด็กแรกเกิด คุณลัดดา แดงสุธา ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลเฉพาะทาง คุณอุสา เจริญชัย ผู้จัดก...

สนันสนุนของขวัญวันเด็ก ให้กับโรงเรียนวัดสำโรงเหนือ

คุณสรัญญา ตนาวาทวิวัฒน์ ผู้จัดการฝ่านการพยาบาลผู้ป่วยนอก ตัวแทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มอบของสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้กับโรงเรียนวัดสำโรงเหนือ เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมวันเด็ก ...