ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป คุณแม่อุไร นันทศิลปชัย

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย คุณแม่อุไร นันทศิลปชัย มารดานายแพทย์สมชาติ นันทศิลปชัย หัวหน้าแพทย์สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ และแพทย์สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวัน...

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมายุครบ 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคุณอรจันทร์ บุญอุดม หัวหน้าแผนก Front Service ฝ่ายการพย...

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต จัดรถรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร...

แพคเกจตรวจสุขภาพ "ดวงใจนี้มอบเพื่อแม่"

เนื่องในเดือนสิงหาคม เป็นเดือนของวันแม่แห่งชาติ ทางโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงจัดแพคเกจตรวจสุขภาพ "ดวงใจนี้มอบเพื่อแม่" สำหรับคุณแม่และคุณผู้หญิงที่รักสุขภาพ และถือเป็นโอกาสที่ดี...

โครงการ "เพื่อนร่วมทาง" ครั้งที่ 2

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการ "เพื่อนร่วมทาง" วัตถุประสงค์เพื่อ เจริญพระพุทธมนต์ สวดโพชฌงค์เป็นหลักธรรมหมวดหนึ่งที่อยู่ในบทสวดโพชฌังคปริตร ถือเป็นพุทธมนต์ที่ช่วยให้คนป่วยที่ได้ สดับตรับฟังธรรมบทนี...

รับมอบโล่และใบรับรองการประเมินคุณภาพศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยแพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันประสาทวิทยาและโรงพยาบาลเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง&n...

เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐

คุณอัจฉราพร พูลสมบัติภิญโญ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงก...

“การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน” (รุ่นที่3) ประจำปี 2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการอบรม “การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน” (รุ่นที่3) ประจำปี 2561 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้รับเกียรติจาก ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ บรร...

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป คุณแม่สายัณห์ สรรพศิริ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย คุณแม่สายัณห์ สรรพศิริ มารดาคุณชฎาพร สรรพศิริ หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์และบริการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ...

"Samrong Safety month 2018"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สหภาพแรงงานโตโยต้า ประเทศไทย (โรงงานสำโรง) จัดกิจกรรม "Samrong Safety month 2018" Start the impossible to change Mindse...

งานแสดงนวัตกรรมด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ "Intercare Asia 2018"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์และมูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย(Thai Medical and Wellness Tourism Association) ร่วมจัดแสดงนวัตกรรม โครงการ สูงวัยไม่ล้ม และให้บริการตรวจสุข...

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป คุณพ่อจักรทิพย์ บุตรเวทย์

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย คุณพ่อจักรทิพย์ บุตรเวทย์ บิดาคุณอุสา เจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ในโอกาสนี้ คุณศิริมาศ บุตร...

ออกบูธประชาสัมพันธ์งาน INTERCARE ASIA 2018

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิสำโรงรวมใจ จัดบูธประชาสัมพันธ์งาน INTERCARE ASIA 2018 International Expo For Healthcare & Wellness ซึ่งภายในงาน INTERCARE ASIA 2018 จะจัดแสดงนวัตกรรมฟิ้นฟูผู้...

โครงการ "ตรวจคัดกรองต้อหินและคัดกรองภาวะตาเบาหวาน"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ "ตรวจคัดกรองต้อหินและคัดกรองภาวะตาเบาหวาน" ให้กับพนักงานบริษัท จำนวน 239 ท่าน เพื่อลดการสูญเสียการมองเห็นอย่างรุนแรง โ...

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

ในวโรกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมายุครบ 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคุณสรัญญา ตนาวาทวิวัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยนอก แล...

โปรแกรมตรวจสุขภาพ "คนPerfect2018"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพ "คนPerfect2018" ในราคาพิเศษ เพื่อให้ทุกท่านได้ดูแลสุขภาพ คัดกรองความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรค หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นเราจะสามารถพบได้ตั้งแต่ระย...

โครงการ "เพื่อนร่วมทาง"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการ "เพื่อนร่วมทาง" วัตถุประสงค์เพื่อ เจริญพระพุทธมนต์ สวดโพชฌงค์เป็นหลักธรรมหมวดหนึ่งที่อยู่ในบทสวดโพชฌังคปริตร ถือเป็นพุทธมนต์ที่ช่วยให้คนป่วยที่ได้ สดับตรับฟังธรรมบทนี...

โครงการพัฒนาจิตตปัญญา : ความสุขจากการทำงาน รุ่น 2/2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มีนโยบายด้านการบริหารบุคลากร โดยยึดหลักตามแนวทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจ ให้เป็นผู้มีสติและปัญญา ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการทำงานและการใช...

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อประจวบ เพ็ชรรัตน์

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และพนักงานเป็นผู้แทนโรงพยาบาล ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรร...

"วิปัสสนา ตัดกรรมวิถีพุทธ" รุ่นที่ 2

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิสำโรงรวมใจ จัดโครงการ "วิปัสสนา ตัดกรรมวิถีพุทธ" ให้กับผู้รับบริการโรงพยาบาลฯ พนักงาน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ ...