"วิปัสสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพจิต" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิสำโรงรวมใจ จัดโครงการ “วิปัสสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพจิต” ให้กับพนักงาน และผู้รับบริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป ...

กิจกรรมโรดโชว์ "เวชศาสตร์ฟื้นฟูการแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิต"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรม "Be Strong Be Healthy Hospital Roadshow 2017-2018" ภายใต้หัวข้อ "เวชศาสตร์ฟื้นฟูการแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิต" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภาริส ...

มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนงานกีฬา ชอป.สัมพันธ์ ครั้งที่ 27

คุณอุสา เจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ เป็นตัวแทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนงานกีฬา ชอป.สัมพันธ์ ครั้งที่ 27 ของชมรมอุตสาหกรรมบางปู โดยมีคุณภัทรภร เอกปกรณ์ เลขานุการ ประธ...

ซ้อมรับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2560

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดให้มีการซ้อมรับอัคคีภัยในโรงพยาบาล เพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากโรงพยาบาลมีลักษณะเป็นอาคารสูงและต้องดูแลผู้ป่วย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ในก...

Health Month การตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์

ต่อมไทรอยด์ (Thyroid Gland) เป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณใต้ลูกกระเดือกทางด้านหน้าของลำคอ มีหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนต่อมไทรอยด์ เพื่อใช้ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกาย...

กิจกรรม Healthy Day บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกิจกรรม บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานสำโรง) จัดกิจกรรม Healthy Day เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ...

บริจาคโลหิตครั้งที่ 4 ประจำปี 2560

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บ...

ทำบุญกฐินวัดบุญญาราม(สุมทุม)

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ นำโดย นายแพทย์สุเทพ วงศ์แพทย์ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล พร้อมด้วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และเพื่อนพนักงาน เป็นตัวแทนชาวสำโรงการแพทย์ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามั...

"คุยกันฉันท์พี่น้อง HR" ครั้งที่ 5

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการ "คุยกันฉันท์พี่น้อง HR" ครั้งที่ 5 ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “การอ่านคน 5 ธาตุ” โดยอาจารย์เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป ...

ถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) ถวายดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) จำนวน 950 ดอก เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิ...

คัดกรองผู้สูงอายุ ในโครงการ "สูงวัยไม่ล้ม" ชมรมผู้สูงอายุบางเมือง

มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดทีมตรวจคัดกรองผู้สูงอายุ ในโครงการ "สูงวัยไม่ล้ม" ณ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเมือง จำนวน 59 ท่าน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา คัดกรองโดยเก็...

การป้องกันแลระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2560

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2560 จำนวน 4 รุ่น ในวันที่ 3,6,11 และ 17 ตุลาคม 2560 เพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในคว...

คัดกรองผู้สูงอายุบ้านบางแค ในโครงการ "สูงวัยไม่ล้ม"

มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดทีมตรวจคัดกรองผู้สูงอายุ ในโครงการ "สูงวัยไม่ล้ม" ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค จำนวน 49 ท่าน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2...

การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน รุ่นที่ 3

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการอบรม "การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน" (รุ่นที่3) เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคว...

กิจกรรม Safety บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกิจกรรม Safety บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในงานสัปดาห์ความปลอดภัย เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน รวมถึงการดูแลสุขภาพที่...

"100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ นำโดยคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ พญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ กรรมการบริหารและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและพนักงานร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาต...

ครบรอบ 21 ปี บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี บริษัท เอส เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งในปีนี้ได้ตรงกับวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์จึงได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล โดยอาจารย์สุเทพ อา...

พิธีมุทิตาจิต พยาบาลวิชาชีพทุน

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารรพ.ที่มอบทุนการศึกษาแก่พยาบาลวิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จนสำเร็จการศึกษาและได้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล จำนวน 9 คน...

โครงการฟื้นฟูความสามารถการทรงตัวของผู้สูงอายุ

มูลนิธิสำโรงรวมใจ โดยนายแพทย์สุเทพ วงศ์แพทย์ ประธานมูลนิธิฯ ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหารมูลนิธิฯ และคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ นำเสนอผลงานของมูลนิธิสำโรงรวมใจ ในการดำเนินโครงการฟื้น...

"Vojta Therapy ศาสตร์กายภาพบำบัดจากประเทศเยอรมนี"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดสัมมนาวิชาการ "Vojta Therapy ศาสตร์กายภาพบำบัดจากประเทศเยอรมนี เพื่อพัฒนาการระบบควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายเด็กและทารก" โดย ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ให้เกียร...