โปรแกรมตรวจสุขภาพ "วันครอบครัว"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพวันครอบครัว เพื่อให้ทุกท่านได้ดูแลสุขภาพของคนที่คุณรัก ยิ่งอายุมากขึ้นอยากให้ทุกท่านหันมาดูแลสุขภาพอย่างใส่ใจ โดยเฉพาะร่างกายที่เริ่มเสื่อมลง อาจทำให...

โครงการ "เพื่อนร่วมทาง" ครั้งที่ ๔ ของปี ๒๕๖๗

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตร ในโครงการ "เพื่อนร่วมทาง" ครั้งที่ ๔ ของปี ๒๕๖๗ โดยนิมนต์พระคุณเจ้ารับบิณฑบาต และให้พรข้างเตียงผู้ป่วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยและญาติ ได้มีโอกาสทำบุ...

ให้สัมภาษณ์ในรายการ "บุพการีที่เคารพ"

ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร และแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ให้สัมภาษณ์ในรายการ "บุพการีที่เคารพ" ส่วนหนึ่งของเพจมนุษย์ต่างวัย โดยพิธีกร คุณประสาน อิงคนันท์ พูดคุย เรื่องการฟื้น...

ครบรอบวันคล้ายวันเกิด แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ 2567

เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ วันที่ 2 เมษายน มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะแพทย์และพนักงานทุกคน ในเมนู "ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ และ...

ให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ บริษัท ลั๊กกี้เพนท์ จำกัด

ขอขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ลั๊กกี้เพนท์ จำกัด ที่ไว้วางใจใช้บริการตรวจสุขภาพของเรา โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ( Mobile Check-up) พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ...

รับมอบประกาศนียบัตร "การรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA" ครั้งที่ 24

แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ รับมอบประกาศนียบัตร "การรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA" จาก นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงานประชุมวิชาก...

สนับสนุนกิจกรรม "ราตรีน้ำเงิน-เหลือง ๙๐ ปี ว.ด.ส." โรงเรียนวัดด่านสำโรง

ผศ.พิเศษ ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ รับมอบประกาศเกียรติคุณจาก คุณประยุทธ์ ดำรงค์สุทธิพงศ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดด่านสำโรง ในการสนับสนุนกิ...

โครงการ "เพื่อนร่วมทาง" ครั้งที่ ๓ ของปี ๒๕๖๗

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตร ในโครงการ "เพื่อนร่วมทาง" ครั้งที่ ๓ ของปี ๒๕๖๗ โดยนิมนต์พระคุณเจ้ารับบิณฑบาต และให้พรข้างเตียงผู้ป่วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยและญาติ ได้มีโอกาสทำบุ...

กิจกรรม โบว์ลิ่งการกุศลร่วมกับชมรมอุตสาหกรรมบางปู

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรม โบว์ลิ่งการกุศลจัดโดย ชมรมอุตสาหกรรมบางปู (ช.อ.ป.) เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่าย มอบให้ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บางประกง ในครั้งนี้ มีสถานประกอบ...

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

โรคงูสวัด เกิดจากเชื้อไวรัส VZV (Varicella Zoster Virus) ซึ่งเป็นไวรัสชนิดเดียวกับโรคอีสุกอีใส โดยผู้ที่เคยเป็นโรคอีสุกอีใสมาก่อนจะยังคงมีเชื้อไวรัสชนิดนี้ที่ปมประสาทสันหลัง เมื่อร่างกายอ่อนแอ เชื้ออา...

พิธีประกาศเกียรติคุณพนักงาน ประจำปี 2566

เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี การก่อตั้ง “โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์” โรงพยาบาลจัดพิธีประกาศเกียรติคุณพนักงาน ประจำปี 2566 เพื่อเชิดชูเกียรติพนักงานในประเภทต่างๆ ประกอบด้วย ประกาศเกียรติคุณพนักงานอายุงาน...

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1-2567

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยและเพื่อนมนุษย์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 43 ปี ของการก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์...

ครบรอบ 43 ปี ของการก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

โอกาสครบรอบ 43 ปี ของการก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี โรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล ครั้งนี้ได้นิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดชนะสงคราม ราชวรมหาว...

ครบรอบวันเกิด นายแพทย์สุเทพ วงศ์แพทย์ 2567

เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด นายแพทย์สุเทพ วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้ง โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ วันที่ 22 มกราคม 2567 จึงจัดทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล โดยนายแพทย์สุเทพ-แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้งโรงพ...

โครงการ“เพื่อนร่วมทาง” ครั้งที่ ๑ ของปี ๒๕๖๗

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตร ในโครงการ“เพื่อนร่วมทาง” ครั้งที่ ๑ ของปี ๒๕๖๗ โดยนิมนต์พระคุณเจ้ามารับบิณฑบาตและให้พรข้างเตียงผู้ป่วย เป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยและญาติได้มีโอกาสทำบุ...

"ผู้บริหารพบพนักงาน" 2567

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดเวที "ผู้บริหารพบพนักงาน" โดยคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร และพญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่...

กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย บริษัท แปรงไทย แห่งแรก จำกัดฯ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย พร้อมทั้งให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี บริษัท แปรงไทย แห่งแรก จำกัด และ บริษัท บี.โอ. อุตสาหกรรม จำกัด เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567...

ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ นำโดยคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ คุณศจีพัต วงศ์แพทย์ นายแพทย์ภาริส วงศ์แพทย์ และแพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ทำบุญตัก...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2P Safety : Personnel Safety Goals

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดอบรมใน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2P Safety : Personnel Safety Goals" สำหรับบุคลากรสายงานสนับสนุนบริการ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะใน...

โครงการ "เพื่อนร่วมทาง" วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตร ในโครงการ“เพื่อนร่วมทาง” โดยนิมนต์พระคุณเจ้ามารับบิณฑบาตและให้พรข้างเตียงผู้ป่วย เป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยและญาติได้มีโอกาสทำบุญ เพื่อความสบายใจ การร...