โปรแกรมตรวจสุขภาพต้อนรับปีใหม่ 2024

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพโปรแกรมตรวจสุขภาพต้อนรับปีใหม่ 2023 "Happy New Year 2024" ในราคาพิเศษ เพื่อให้ทุกท่านได้ดูแลสุขภาพ ต้อนรับปีใหม่ ด้วยการของขวัญสุขภาพจากใจ ระยะเวลาของโปรโ...

"Health Fair Hospital Roadshow 2023"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรม "Health Fair Hospital Roadshow 2023" ได้รับเกียรติจาก พญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวต้อนรับพร้อมเปิดงานกิจกรรม เสวนา "...

ตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาล 2566

แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนกและทีมพัฒนาคุณภาพ ให้การต้อนรับ นพ.สิทธิชัย พุทธิประเสริฐ ที่ปรึกษาทางการแพทย์ คุณสุนันท์ เกีย...

InterCare Asia 2023

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมออกบูธในงาน “InterCare Asia 2023” งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับคนทุกวัยครบวงจร ปีนี้จัดควบคู่กับงาน "Wellness & Travel Fair" โดยสมาคมการท...

เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม

แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ให้การต้อนรับผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมและมอบของที่ระลึก เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานประกัน...

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอ "วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก" ราคา 2,000 บาท/เข็ม ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการทางการแพทย์ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566 ...

อบรมหลักสูตร "Supervisory Skills for Smart Leader"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ (บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด) โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จัดการอบรมหลักสูตร "Supervisory Skills for Smart Leader" โครงการให้ความรู้และทักษะในการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ ซึ่งเป็...

Eastern Cancer Network Run วิ่งกับหมอ ไม่หงอมะเร็ง

แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ และผู้แทนโรงพยาบาล ร่วมโครงการวิ่งเพื่อการกุศล “Eastern Cancer Network Run วิ่งกับหมอ ไม่หงอมะเร็ง” ด้วยความร่วมมือกันของ Eastern Cance...

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 47 ปีการก่อตั้งมูลนิธิพระดาบส

ผศ.(พิเศษ)ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทน คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมงานและมอบกระเช้าพร้อมจดหมายมอบเตียงผู้ป่วยเพื่อการเรียนรู้แด่ท่านองคมนตรี...

ประชุมใหญ่วิสามัญ เรื่อง การขอมติยกเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงานและครอบครัวโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ พ.ศ.2557 จัดประชุมใหญ่วิสามัญ เรื่อง การขอมติยกเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ...

สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับข้าราชการตำรวจพนักงานสอบสวน

ผศ.(พิเศษ)ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์มอบ กระดาษ A4 จำนวน 20 กล่อง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับข้าราชการตำรวจพ...

บริจาคโลหิตครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยและเพื่อนมนุษย์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 โอกาสนี้ แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณ...

โปรแกรมตรวจร่างกายสำหรับคุณผู้หญิง Healthy Lady

โปรแกรมตรวจสุขภาพคุณผู้หญิง Healthy Lady ตอบโจทย์คุณผู้หญิง กับการตรวจที่ครอบคลุม ครบครัน เพราะสุขภาพของผู้หญิงนั้นสำคัญ...ตรวจก่อนเพื่อป้องกัน ...

การรับศิษย์พระดาบสเข้าฝึกปฎิบัติงาน ที่โรงพยาบาลฯ

คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้บริหารโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร...

กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลได้ต้อนรับพนักงานที่ได้รับการบรรจุใหม่ โอกาสนี้ คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรงการแ...

เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด คุณศจีพัต วงศ์แพทย์ ปี 2566

เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด คุณศจีพัต วงศ์แพทย์ กรรมการบริหารโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะแพทย์และพนักงานทุกคน ในเมนูแสนอร่อย "ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า...

การตรวจมาตรฐานบริการสถานพยาบาลประจำปี 2566 จากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนกและทีมพัฒนาคุณภาพ ให้การต้อนรับและรับการตรวจมาตรฐานบริการสถานพยาบาลประจำปี 2566 จากกลุ่มงานคุ้...

ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการสัญจร ครั้งที่ 6/2566

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการสัญจร ครั้งที่ 6/2566 เพื่อพิจารณากรณีทุพพลภาพของผู้ประก...

เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ ปี 2566

เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหารและแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ วันที่ 9 มิถุนายน 2566 มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะแพทย์และพนักงานทุกคน ในเ...

วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV ชนิด 9 สายพันธุ์

วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ (Human Papillomavirus 9-valent Vaccine) เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายที่พัฒนามาจากวัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ ใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV 9 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ 6, ...