โครงการพัฒนาจิตตปัญญา:ความสุขจากการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๖ รุ่น ๓

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดการอบรม หลักสูตร "พัฒนาจิตตปัญญา:ความสุขจากการทำงาน" ให้กับบุคคลากรของรพ. เป็นรุ่นที่ ๓-๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖...

โครงการพัฒนาจิตตปัญญา:ความสุขจากการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๖ รุ่น ๒

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดอบรมบุคลากรใน"โครงการพัฒนาจิตตปัญญา:ความสุขจากการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๖ " ตามนโยบายด้านการบริหารบุคลากร โดยยึดหลักตามแนวพระพุทธศาสนา มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจให้เป็นผู้มีสติและปัญญา ...

ร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคี วัดเพลง บางพลัด กรุงเทพมหานคร

คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหาร และผศ.(พิเศษ)ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคี โดยมี ดร.ชุลีพร ชมพัฒน์ และคุณวาสนา รัตนอา...

เข้าร่วมการแข่งขัน "อีซูซุ คาร์แรลลี่ การกุศล ครั้งที่ 17"

คุณนรา ฟองเมือง หัวหน้าแผนกการตลาด และหัวหน้าแผนกยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เข้าร่วมการแข่งขัน "อีซูซุ คาร์แรลลี่ การกุศล ครั้งที่ 17" จัดโดย บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ...

โครงการพัฒนาจิตตปัญญา:ความสุขจากการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๖ รุ่น ๑

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดอบรมบุคลากรใน"โครงการพัฒนาจิตตปัญญา:ความสุขจากการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๖ " ตามนโยบายด้านการบริหารบุคลากร โดยยึดหลักตามแนวพระพุทธศาสนา มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจให้เป็นผู้มีสติและปัญญา ...

บริจาคโลหิตครั้งที่ 4 ประจำปี 2566

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยและเพื่อนมนุษย์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โอกาสนี้ แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ...

การรับรองกระบวนการคุณภาพของโรงพยาบาล ( Reaccreditation HA ครั้งที่ 5)

เมื่อวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2566 พญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและทีมนำพัฒนาคุณภาพต่างๆ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล ในโ...

ครอบครัววังศานุวัตร มอบทุนให้กับมูลนิธิสำโรงรวมใจ

ครอบครัววังศานุวัตรโดยอาจารย์นายแพทย์ชัยโรจน์ วังศานุวัตร สูตินรีแพทย์ประจำ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์และบุตรชาย มอบทุนให้กับมูลนิธิสำโรงรวมใจ เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการสูงวัยไม่ล้ม และโครงการอื่นๆของมูลนิ...

โครงการ "เพื่อนร่วมทาง" ๑-๒๕๖๖

ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่รพ. ร่วมทำบุญใส่บาตรและถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม โดยนิมนต์พระคุณเจ้ารับบิณฑบาต จากวัดทองใน อ่อนนุช กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖...

ครบรอบ 27 ปี ของการก่อตั้ง บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

โอกาสครบรอบ 27 ปี ของการก่อตั้ง บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายน โรงพยาบาลจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล ครั้งนี้ได้นิมนต์พระคุณเ...

"Health Fair Hospital Roadshow 2023"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรม "Health Fair Hospital Roadshow 2023" ได้รับเกียรติจาก พญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวต้อนรับพร้อมเปิดงานกิจกรรม เสวนา "...

ตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาล 2566

แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนกและทีมพัฒนาคุณภาพ ให้การต้อนรับ นพ.สิทธิชัย พุทธิประเสริฐ ที่ปรึกษาทางการแพทย์ คุณสุนันท์ เกีย...

InterCare Asia 2023

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมออกบูธในงาน “InterCare Asia 2023” งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับคนทุกวัยครบวงจร ปีนี้จัดควบคู่กับงาน "Wellness & Travel Fair" โดยสมาคมการท...

เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม

แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ให้การต้อนรับผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมและมอบของที่ระลึก เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานประกัน...

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอ วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก (Qdenga) ราคา 4,500 บาท / 2 เข็ม ราคาดังกล่าวรวมค่าแทพย์และค่าบริการทางการแพทย์ ระยะเวลา ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2567 ...

อบรมหลักสูตร "Supervisory Skills for Smart Leader"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ (บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด) โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จัดการอบรมหลักสูตร "Supervisory Skills for Smart Leader" โครงการให้ความรู้และทักษะในการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ ซึ่งเป็...

Eastern Cancer Network Run วิ่งกับหมอ ไม่หงอมะเร็ง

แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ และผู้แทนโรงพยาบาล ร่วมโครงการวิ่งเพื่อการกุศล “Eastern Cancer Network Run วิ่งกับหมอ ไม่หงอมะเร็ง” ด้วยความร่วมมือกันของ Eastern Cance...

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 47 ปีการก่อตั้งมูลนิธิพระดาบส

ผศ.(พิเศษ)ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทน คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมงานและมอบกระเช้าพร้อมจดหมายมอบเตียงผู้ป่วยเพื่อการเรียนรู้แด่ท่านองคมนตรี...

ประชุมใหญ่วิสามัญ เรื่อง การขอมติยกเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงานและครอบครัวโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ พ.ศ.2557 จัดประชุมใหญ่วิสามัญ เรื่อง การขอมติยกเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ...

สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับข้าราชการตำรวจพนักงานสอบสวน

ผศ.(พิเศษ)ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์มอบ กระดาษ A4 จำนวน 20 กล่อง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับข้าราชการตำรวจพ...