พิธีประกาศเกียรติคุณพนักงาน ประจำปี 2566

เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี การก่อตั้ง “โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์” โรงพยาบาลจัดพิธีประกาศเกียรติคุณพนักงาน ประจำปี 2566 เพื่อเชิดชูเกียรติพนักงานในประเภทต่างๆ ประกอบด้วย ประกาศเกียรติคุณพนักงานอายุงาน...

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1-2567

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยและเพื่อนมนุษย์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 43 ปี ของการก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์...

ครบรอบ 43 ปี ของการก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

โอกาสครบรอบ 43 ปี ของการก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี โรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล ครั้งนี้ได้นิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดชนะสงคราม ราชวรมหาว...

ครบรอบวันเกิด นายแพทย์สุเทพ วงศ์แพทย์ 2567

เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด นายแพทย์สุเทพ วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้ง โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ วันที่ 22 มกราคม 2567 จึงจัดทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล โดยนายแพทย์สุเทพ-แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้งโรงพ...

โครงการ“เพื่อนร่วมทาง” ครั้งที่ ๑ ของปี ๒๕๖๗

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตร ในโครงการ“เพื่อนร่วมทาง” ครั้งที่ ๑ ของปี ๒๕๖๗ โดยนิมนต์พระคุณเจ้ามารับบิณฑบาตและให้พรข้างเตียงผู้ป่วย เป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยและญาติได้มีโอกาสทำบุ...

"ผู้บริหารพบพนักงาน" 2567

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดเวที "ผู้บริหารพบพนักงาน" โดยคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร และพญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่...

กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย บริษัท แปรงไทย แห่งแรก จำกัดฯ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย พร้อมทั้งให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี บริษัท แปรงไทย แห่งแรก จำกัด และ บริษัท บี.โอ. อุตสาหกรรม จำกัด เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567...

ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ นำโดยคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ คุณศจีพัต วงศ์แพทย์ นายแพทย์ภาริส วงศ์แพทย์ และแพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ทำบุญตัก...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2P Safety : Personnel Safety Goals

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดอบรมใน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2P Safety : Personnel Safety Goals" สำหรับบุคลากรสายงานสนับสนุนบริการ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะใน...

โครงการ "เพื่อนร่วมทาง" วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตร ในโครงการ“เพื่อนร่วมทาง” โดยนิมนต์พระคุณเจ้ามารับบิณฑบาตและให้พรข้างเตียงผู้ป่วย เป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยและญาติได้มีโอกาสทำบุญ เพื่อความสบายใจ การร...

ซ้อมรับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2566

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ได้จำลองเหตุการณ์เปรียบเสมือนจริง และขอความร่วมมือจากพนักงานเข้าร่วมในการซ้อมรับอัคคีภัย โดยได้รับความอนุเคราะห์รถดับเพลิงและเจ้าหน้าที...

อบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2566 รุ่น 4

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566...

อบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2566 รุ่น 3

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2566 รุ่นที่ 3 ในการนี้ แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม...

กิจกรรมเสวนา "วัคซีนสำคัญ...ที่เด็กต้องฉีดป้องกัน"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรม "Health Fair Hospital Roadshow 2023" ได้รับเกียรติจาก พญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวต้อนรับพร้อมเปิดงานกิจกรรม...

มอบเงินสนันสนุนให้กับศูนย์นันทนาการบางนฯกิจกรรมประเพณีลอยกระทง 2566

คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร และ คุณอุสา เจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ เป็นผู้แทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มอบเงินสนันสนุนให้กับผู้แทนจากศูนย์นันทนาการบางนาและท่าน้ำสรรพาวุธ เ...

อบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2566 รุ่น 2

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2 ในการนี้ แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม...

อบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2566 รุ่น 1

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2566 เพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในความรู้เรื่องอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้า...

ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียคุณพ่อสุวิทย์ ปิ่นพันธุ์

ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ และ พญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้บริหารโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ พร้อมผู้จัดการ หัวหน้าแผนกและเพื่อนพนักงาน ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียคุณพ่อสุวิทย์ ปิ่นพันธุ์ บิดาของคุณโสรยา ปิ่นพั...

โครงการพัฒนาจิตตปัญญา:ความสุขจากการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๖ รุ่น ๔

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดการอบรม หลักสูตร "พัฒนาจิตตปัญญา:ความสุขจากการทำงาน" ให้กับบุคคลากรของรพ. เป็นรุ่นที่ ๔-๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖...

งานบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดทองใน(หลวงพ่อเพชร) กรุงเทพมหานคร

คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ คุณศจีพัต วงศ์แพทย์ ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ และพญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้บริหารโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เป็นประธานเจ้าภาพ งานบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดทองใน(หลวงพ่อเพชร) อ่...