บริจาคโลหิตครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยและเพื่อนมนุษย์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 โอกาสนี้ แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณ...

การรับศิษย์พระดาบสเข้าฝึกปฎิบัติงาน ที่โรงพยาบาลฯ

คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้บริหารโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร...

กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลได้ต้อนรับพนักงานที่ได้รับการบรรจุใหม่ โอกาสนี้ คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรงการแ...

เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด คุณศจีพัต วงศ์แพทย์ ปี 2566

เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด คุณศจีพัต วงศ์แพทย์ กรรมการบริหารโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะแพทย์และพนักงานทุกคน ในเมนูแสนอร่อย "ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า...

การตรวจมาตรฐานบริการสถานพยาบาลประจำปี 2566 จากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนกและทีมพัฒนาคุณภาพ ให้การต้อนรับและรับการตรวจมาตรฐานบริการสถานพยาบาลประจำปี 2566 จากกลุ่มงานคุ้...

ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการสัญจร ครั้งที่ 6/2566

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการสัญจร ครั้งที่ 6/2566 เพื่อพิจารณากรณีทุพพลภาพของผู้ประก...

เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ ปี 2566

เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหารและแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ วันที่ 9 มิถุนายน 2566 มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะแพทย์และพนักงานทุกคน ในเ...

วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV ชนิด 9 สายพันธุ์

วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ (Human Papillomavirus 9-valent Vaccine) เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายที่พัฒนามาจากวัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ ใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV 9 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ 6, ...

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง เพราะปัจจุบันการใช้ชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่พบกับปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคดังกล่าวได้ง่าย ...

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยและเพื่อนมนุษย์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 โอกาสนี้ แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการรพ. คณะแพทย์...

ฝากครรภ์เหมาจ่าย 9,000 บาท

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอ "ฝากครรภ์เหมาจ่ายราคาพิเศษ 9,000 บาท" สำหรับดูแลว่าที่คุณแม่ตลอด 9 เดือน เพื่อคุณและลูกน้อย ช่วยลดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย และเราตระหนักถึงความปลอดภ...

เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ ปี2566

เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ วันที่ 29 เมษายน 2566 มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะแพทย์และพนักงานทุกคน ในเมนูแสนอร่อย "เส้นใหญ่ผัดซีอิ๊ว และ...

รางวัลประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุตัวอย่าง ประจำปี 2566

คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและพนักงานโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พญ.ประภา วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ในโอกาสได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุตัวอย่าง ประจำปี...

ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียคุณพ่อประยูร สุวรรณนาวิน

คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียคุณพ่อประยูร สุวรรณนาวิน บิดาของคุณสุกัญญา สุวรรณนาวิน หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 256...

รับมอบประกาศนียบัตร "การรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA"

แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ รับมอบประกาศนียบัตร "การรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA" จาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงานประชุมวิชาการประจำ...

ประเมินคุณภาพคลินิกวัณโรคและคลินิกเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566

แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ พร้อมคณะกรรมการงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ(IC) ให้การต้อนรับทีมผู้นิเทศงานคลินิกวัณโรคและคลินิกเอดส์ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรป...

"พิธีเปิดอาคารรังสีรักษาและการลงนามบันทึกข้อตกลง Eastern Cancer Network"

พญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วม”พิธีเปิดอาคารรังสีรักษาและการลงนามบันทึกข้อตกลง Eastern Cancer Network” ซึ่งเป็นการก่อตั้งเครือข่ายการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในภาคตะวันออกของปร...

"โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม"

"โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม หัตถการ การผ่าตัดมะเร็งเต้านม และ การผ่าตัดก้อนเนื้อที่มดลูก"...

เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการสูงวัยไม่ล้ม” โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหารมูลนิธิสำโรงรวมใจ และโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทยและกองกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เ...

เงินสนันสนุน จากสหกรณ์บริการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ประจำปี 2565

คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ / ผู้จัดการมูลนิธิสำโรงรวมใจ รับมอบเงินสนับสนุน จากสหกรณ์บริการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและ...