มอบเงินโครงสร้างความดีด้วยวิถีสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด นำโดย ดร.อรชร ไกรจักร์ กรรมการ/ผู้จัดการสหกรณ์คุณภาณุมาศ จำเริญรักษ์ กรรมการและ คุณจิราวรรณ รู้บุญ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมมอบเงินออมโดยมอบให้โครงสร...

มอบเงินช่วยเหลือเพื่อนพนักงาน

คุณสมทรง ธีรพงศ์ภักดี ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ตัวแทนสหกรณ์ฯ มอบเงินช่วยเหลือ คุณพัชรินทร์ ไชยโคตร พนักงาน We Care แผนก Front Service ฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยนอก ประสบเหตุการณ์ไฟไ...

รางวัลสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมส่งเสริมสหกรณ์ในระดับดีเลิศ

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นางสมทรง ธีรพงศ์ภักดี ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์จำกัด ได้ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ.ปี 2560 .ณ สนง.สหกรณ์จังหวัด.โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ.นายชาต...

โครงการให้ความรู้สมาชิกสหกรณ์ 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด จัดโครงการให้ความรู้สมาชิกสหกรณ์ คุณสมทรง ธีรพงศ์ภักดี ประธานคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 11 รายงานผลดำเนินงาน 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปี 2559 เกี่ยวกับโครงก...

วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559

ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส. เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) ผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร หน่วยง...

วันเด็กแห่งชาติ 2559 (สหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.สำโรงการแพทย์)

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด โดยคุณนรา ฟองเมือง ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนให้การสนับสนุน พัด Dr.SAM และผลิตภัณฑ์ข...

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "คุณธรรม...จริยธรรม...ผู้นำสหกรณ์"

บันทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ, สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ และมูลนิธิสำโรงรวมใจ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ...

สหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกลพัฒนา

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ “สหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกลพัฒนา” ตอนที่ 30 ทางช่อง NBT เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 โดยพิ...

"สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ"

ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ และ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมงาน “สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ” ทั้งนี้นายพรชัย สังวรเจต รองผู้ว่าราชการจ...

บริจาคโลหิตครั้งที่ 3 ประจำปี 2558

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ และ มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต น้อยถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนา...

ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดบางนาใน พระอารามหลวง 2558

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลสำโรงการแทพย์ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา โดยมี คณะสวัสดิการโรงพยาบาลฯ และคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลฯ ร่วมทำบุญ...

ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดเกตุมดีศรีวราราม จังหวัดสมุทรสาคร 2558

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ คณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ และ นักเรียนโรงเรียนฟ้าใสวิทยา จังหวัดนครปฐม ร่วมใจทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเ...

โครงการชีวิตที่ดีกว่า "Beyond Life"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ และ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ร่วมกับ กรุงเทพประกันชีวิต จัด บรรยาย โครงการชีวิตที่ดีกว่า “Beyond Life” ชีวิตออกแบบได้ ด้วยทำ ตามธรรม โดยคุณ นุชนาต ติธรรม ผู้จ...

"7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2558"

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ร่วมกับมูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมสนับสนุนจัดเลี้ยงไอศกรีม เนื่องในวัน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2558" ณ โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล) อ.พระ...

ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้า

ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้า ขนาด 1 ลิตร...

แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด พ.ศ.2556 ข้อ 93 และการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 10 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติเห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษางานสหกรณ์ฯ ประจำ...

การวางแผนการเงินเพื่อสร้างครอบครัว

การสร้างครอบครัวเป็นบทสรุปของคนวัยหนุ่มสาว เมื่อพบเจอคนที่ถูกใจ “ยูกดไลค์ ไอก็กดเลิฟ” เมื่อถึงจุดที่ตกลงปลงใจจะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วนั้น คงหนีไม่พ้นต้องมานั่งวางแผนการเงินร่วมกัน เพราะเมื่อเป็นสามี...

แต่งตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 10

แต่งตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 10 ...

รับมอบโล่เชิดชูเกียรติในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ

 คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส. เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) ที่ปรึกษาบัญชี การเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด และคุณสมทรง ธีรพงศ์ภักดี...