ประกาศ "เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน"

 ประกาศ "เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน" กรณีมีเงินกู้สามัญทุกประเภท/เงินกู้พิเศษ วงเงินกู้สูงสุดจาก เดิม 30,000 บาทเป็น 50,000 บาท...

ร่วมงานวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566

คุณนรา ฟองเมือง กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด เข้าร่วมงานวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนวัดสวนส้ม โดยมีท่านชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวั...

ระเบียบ สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2564

ระเบียบ สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2564...

ประกาศ "ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินฝากรายเดือน"

ประกาศ "ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินฝากรายเดือน" เริ่ม 1 ธันวาคม 2565...

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 18 สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 18  สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ...

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สหกรณ์บริการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ได้รับเกียรติจากคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี สหกรณ์ฯ เปิดการประชุม...

บรรยายพิเศษ "โครงการคลินิกปลดหนี้"

คุณอุสา เจริญชัย ประธานคณะกรรมการเงินกู้ สหกรณ์บริการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด บรรยายพิเศษ "โครงการคลินิกปลดหนี้" ให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิก อาทิเช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัตรกดเงินสด กลโก...

เงินสนันสนุน จากสหกรณ์บริการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ประจำปี 2565

คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ / ผู้จัดการมูลนิธิสำโรงรวมใจ รับมอบเงินสนับสนุน จากสหกรณ์บริการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและ...

ระเบียบเงินให้กู้ประเภทต่างๆ

ระเบียบเงินให้กู้ประเภทต่างๆ...

การยื่นเอกสารการกู้เงินให้สมาชิก

เนื่องจากเดือนพฤศจิกายนของทุกปี สหกรณ์ฯ ต้องทำการปิดงบบัญชีเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสหกรณ์สำหรับปีนี้สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2565 ...

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 17 สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 17  สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด...

โครงการออมทรัพย์ ออมความดี

เชิญชวนเพิ่มเงินฝาก กับ โครงการออมทรัพย์ ออมความดีออมสูงสุด 30,000 บาท (ต่อบัญชี/ต่อเดือน) ดอกเบี้ย 1% ต่อปี (หักบัญชีอัตโนมัติ) ออมวันละนิด...ชีวิตไม่ติดลบ...

โครงการเงินให้กู้ไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้น

เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 6 เดือนขึ้นไป ปลอดหนี้ จากเงินกู้สหกรณ์ทุกประเภท ยกเว้น กู้สวัสดิการ วงเงินกู้สูงสุดตามศักยภาพสมาชิก 90% ของทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ยิ่นกู้...

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด

สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด (“สหกรณ์”) ใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการของสหกรณ์  จึงจัดให้มีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อสมาชิกและผู้ใช้บริการของสหกรณ์ได้รับทราบถึงนโยบาย...

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 16 สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 16  สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด...

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สบ.สำโรงการแพทย์ จำกัด

ประมวลภาพบรรยากาศ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์บริการโรงพบาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด สมาชิกชอบความทันสมัย ชอบการประชุมออนไลน์ 95 % พึงพอใจต่อการจัดประชุมครั้งนี้ และขอบคุณสหกรณ์ฯ มาเป...

รายงานประจำปี Annual Report 2563

รายงานประจำปี Annual Report 2563ประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564...

ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563...

ประกาศระเบียบสหกรณ์บริการ

ประกาศ ระเบียบสหกรณ์บริการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2563...

ระเบียบประเภทเงินให้กู้

ระเบียบประเภทเงินให้กู้ 1.ประเภทสามัญ-เพื่อสวัสดิการการศึกษาบุตร 2.ประเภทสามัญ -เพื่อคุณภาพชีวิต 3.ประเภทสามัญ - เพื่อชำระบัตรเครดิต 4.ประเภทสามัญ 5.ประเภทเงินกู้พิเศษ 6.ประเภทฉุกเ...