ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดเกตุมดีศรีวราราม จังหวัดสมุทรสาคร 2558

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ คณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ และ นักเรียนโรงเรียนฟ้าใสวิทยา จังหวัดนครปฐม ร่วมใจทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเ...

โครงการชีวิตที่ดีกว่า "Beyond Life"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ และ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ร่วมกับ กรุงเทพประกันชีวิต จัด บรรยาย โครงการชีวิตที่ดีกว่า “Beyond Life” ชีวิตออกแบบได้ ด้วยทำ ตามธรรม โดยคุณ นุชนาต ติธรรม ผู้จ...

"7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2558"

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ร่วมกับมูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมสนับสนุนจัดเลี้ยงไอศกรีม เนื่องในวัน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2558" ณ โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล) อ.พระ...

ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้า

ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้า ขนาด 1 ลิตร...

แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด พ.ศ.2556 ข้อ 93 และการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 10 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติเห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษางานสหกรณ์ฯ ประจำ...

การวางแผนการเงินเพื่อสร้างครอบครัว

การสร้างครอบครัวเป็นบทสรุปของคนวัยหนุ่มสาว เมื่อพบเจอคนที่ถูกใจ “ยูกดไลค์ ไอก็กดเลิฟ” เมื่อถึงจุดที่ตกลงปลงใจจะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วนั้น คงหนีไม่พ้นต้องมานั่งวางแผนการเงินร่วมกัน เพราะเมื่อเป็นสามี...

แต่งตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 10

แต่งตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 10 ...

รับมอบโล่เชิดชูเกียรติในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ

 คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส. เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) ที่ปรึกษาบัญชี การเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด และคุณสมทรง ธีรพงศ์ภักดี...

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

ด้วย สหกรณ์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 พร้อมกับการบรรยายพิเศษ เรื่อง “หนทางสู่คุณภาพชีวิต” โดย ดร.พรรณี บุญประกอบ คุณสมทรง ธีรพงศ์ภักดี ประธานสหกรณ์ และ ดร.อรชร ไ...

จำหน่ายข้าวในราคาสมาชิก

เรียนสมาชิกเพื่อทราบ เนื่องด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์มีข้าวของของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรมาจำหน่ายให้สมาชิกในราคาประหยัด มีข้าวหอมมะลิ 100% ของ จ.บุรีรัมย์ 5 กก. ราคา 200 บ. ข้าวกล้อง...

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ และ มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมโครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิตเลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” กับศูนย์บร...

มอบชุดกีฬา ให้เด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนขวาง

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคุณสมทรง ธีรพงษ์ภักดี ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพท...

สหกรณ์ฯ มอบของขวัญวันเด็กปี 2558

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ให้การสนับสนุนกล่องสีไม้ SAM และผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ให้กับผู้ใช้บริการคลินิกเด็ก สถานศึกษาและชุมชนจ...

กีฬาประเพณีสหกรณ์ 5 จังหวัด ครั้งที่ 14

ด้วยสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสมุทรปราการ และ เครือข่ายสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานแข่งขันกีฬาประเพณีสหกรณ์ 5 จังหวัด(สมุทรปราการ, ปทุมธานี, นนทบุรี,อยุธยา,กรุงเทพฯ) ประจำปี 2557 คร...

สหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยข้อมูลเครดิต

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ และบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ร่วมกันจัดสัมมนาเรื่อง “สหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยข้อมูลเครดิต” ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด โดย ดร....

การตรวจประเมินภายในเพื่อการวางแผนพัฒนาองค์กร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (Cooperative Qual...

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจ

ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ.2558กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการยกระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ โดยใช้การจัดมาตรฐาน...

มอบเงินสมทบทุน มูลนิธิสำโรงรวมใจ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด โดยคุณสมทรง ธีรพงศ์ภักดี ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสำโรงรวมใจ ให้กับ นายแพทย์สุเทพ วงศ์แพทย์ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ และประธานมู...

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบเงินในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด โดยคุณสมทรง ธีรพงศ์ภักดี ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบเงินให้กับ คุณสรัญญา ตนาวาทวิวัตน์ประธานคณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำนวน 12,000 บาท ในโครง...

เปิดท้ายขายของ สมทบทุน "มูลนิธิสำโรงรวมใจ"

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ปี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ซึ่งในงานจัดให้การบริจาคเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ที่ยังสามารถใช้ได้ ของรักของคณะผู้บริหารและพนักงาน มาจำหน่ายในราคาพิเศษสำหรับสมาชิกเงินร...