รู้ก่อนกู้ ดูก่อนยื่น ช่วยสมาชิกวางแผนทางการเงิน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คุณสรัญญา ตนาวาทวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์ คุณ จีรนันท์ เดชมิตร หัวแผนกพัฒนาบุคลากรฯ กรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์ ประชุมสมาชิกสหกรณ์ฯ&nbs...

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 30มิถุนายน 2561 สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์จำกัด(ตามรูป)...

แนวทางการให้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ใหม่)

*สมาชิกที่ยื่นกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินที่มียอดคงค้างอยู่ สามารถยื่นกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินใหม่โดยไม่ต้องนำเงินสดมาปิดสัญญาเดิม ทั้งนี้สหกรณ์จะหักยอดคงค้างพร้อมดอกเบี้ยแล้วจ่ายเงินกู้ให้สมาชิก...

รู้เร็ว รู้ชัด ใกล้ชิด กับ 8 ช่องทางการสื่อสาร

รู้เร็ว รู้ชัด ใกล้ชิด กับ 8 ช่องทางการสื่อสาร ให้สมาชิกได้ติดตาม และนำเสนอความคิดเห็น ความต้องการต่างๆ  ...

ประกวดคำขวัญร้านค้าสหกรณ์ฯ

กิจกรรมการประกวดคำขวัญร้านค้าสหกรณ์ฯชั้น1 โดยสมาชิกมีส่วนร่วมเป็นผู้ส่งประกวด ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ชนะเลิศในการประกวด คุณบัวสี กงใจ แผนกCSSDและอุปกรณ์ทางการแพทย์...

เข้าร่วม "สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมมาภิบาล ประจำปี 2561"

ดร.อรชร ไกรจักร์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมคณะกรรมการ ชุดที่ 13 สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ให้การต้อนรับ คุณธีรพงศ์ ประสพเกียรติโภคา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการส...

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

สหกรณ์บริการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 พร้อมกับการบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิธีสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง” จากคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ คุณสมทรง ธีรพงศ์ภักด...

สินเชื่อเพื่อสมาชิก

5 โครงการ สินเชื่อเพื่อสมาชิก ที่น่าสนใจ ...

มอบเงินโครงสร้างความดีด้วยวิถีสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด นำโดย ดร.อรชร ไกรจักร์ กรรมการ/ผู้จัดการสหกรณ์คุณภาณุมาศ จำเริญรักษ์ กรรมการและ คุณจิราวรรณ รู้บุญ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมมอบเงินออมโดยมอบให้โครงสร...

มอบเงินช่วยเหลือเพื่อนพนักงาน

คุณสมทรง ธีรพงศ์ภักดี ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ตัวแทนสหกรณ์ฯ มอบเงินช่วยเหลือ คุณพัชรินทร์ ไชยโคตร พนักงาน We Care แผนก Front Service ฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยนอก ประสบเหตุการณ์ไฟไ...

รางวัลสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมส่งเสริมสหกรณ์ในระดับดีเลิศ

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นางสมทรง ธีรพงศ์ภักดี ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์จำกัด ได้ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ.ปี 2560 .ณ สนง.สหกรณ์จังหวัด.โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ.นายชาต...

โครงการให้ความรู้สมาชิกสหกรณ์ 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด จัดโครงการให้ความรู้สมาชิกสหกรณ์ คุณสมทรง ธีรพงศ์ภักดี ประธานคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 11 รายงานผลดำเนินงาน 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปี 2559 เกี่ยวกับโครงก...

วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559

ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส. เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) ผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร หน่วยง...

วันเด็กแห่งชาติ 2559 (สหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.สำโรงการแพทย์)

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด โดยคุณนรา ฟองเมือง ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนให้การสนับสนุน พัด Dr.SAM และผลิตภัณฑ์ข...

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "คุณธรรม...จริยธรรม...ผู้นำสหกรณ์"

บันทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ, สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ และมูลนิธิสำโรงรวมใจ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ...

สหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกลพัฒนา

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ “สหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกลพัฒนา” ตอนที่ 30 ทางช่อง NBT เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 โดยพิ...

"สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ"

ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ และ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมงาน “สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ” ทั้งนี้นายพรชัย สังวรเจต รองผู้ว่าราชการจ...

บริจาคโลหิตครั้งที่ 3 ประจำปี 2558

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ และ มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต น้อยถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนา...

ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดบางนาใน พระอารามหลวง 2558

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลสำโรงการแทพย์ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา โดยมี คณะสวัสดิการโรงพยาบาลฯ และคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลฯ ร่วมทำบุญ...