โครงการแนวทางการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มพนักงานโรงพยาบาล รุ่นที่2

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคณะกรรมการ PCT สูตินรีเวชกรรม ร่วมกับคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ, ฝ่ายประกันสังคม และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการ “แนวทางการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มพนักงานโรงพยาบาลสำโ...

โครงการ "เพื่อนร่วมทาง" ครั้งที่ ๖

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตร ในโครงการ "เพื่อนร่วมทาง" ครั้งที่ ๖ ของปี ๒๕๖๗ โดยนิมนต์พระคุณเจ้ารับบิณฑบาต และให้พรข้างเตียงผู้ป่วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยและญาติ ได้มีโอกาสทำบุ...

หน่วยบริการตรวจสุขภาพเชิงรุก บริษัท อุตสาหกรรมกรดมะนาว จํากัด

ขอขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อุตสาหกรรมกรดมะนาว จํากัด ที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการตรวจสุขภาพของรพ. เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ พร้อมด้...

หน่วยบริการตรวจสุขภาพเชิงรุก บริษัท คลีนโปร ลอนดรี้ จํากัด

ขอขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท คลีนโปร ลอนดรี้ จํากัด ที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการตรวจสุขภาพของรพ. เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ( Mobile C...

โครงการแนวทางการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มพนักงานโรงพยาบาลฯ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคณะกรรมการ PCT สูตินรีเวชกรรม ร่วมกับคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ, ฝ่ายประกันสังคม และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการ “แนวทางการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มพนักงานโรงพยาบาลสำโ...

หน่วยบริการตรวจสุขภาพเชิงรุก บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จํากัด

ขอขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จํากัด ที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการตรวจสุขภาพของรพ. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ...

หน่วยบริการตรวจสุขภาพเชิงรุก บริษัท ซีเค ชูส์ (ประเทศไทย) จํากัด

ขอขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซีเค ชูส์ (ประเทศไทย) จํากัด ที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการตรวจสุขภาพของรพ. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่...

หน่วยบริการตรวจสุขภาพเชิงรุก บริษัท แสงวณิช เท็กซ์ไทล์ จํากัด

ขอขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท แสงวณิช เท็กซ์ไทล์ จํากัด ที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการตรวจสุขภาพของรพ. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ...

ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โรงเรียนอรรถวิทย์ฯ

ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และพนักงาน โรงเรียนอรรถวิทย์, วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ และมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ที่ไว้วางใจใช้บริการตรวจสุขภาพของเรา เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2567...

การซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและเหตุกาณ์ความรุนแรงในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม (คปอ.) จัดการซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและเหตุกาณ์ความรุนแรงในโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ และควบคุมเหตุการณ์ความ...

อบรมหลักสูตร "การเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวช"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตร "การเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวช" เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มทักษะในการสังเกตผู้ป่วย เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ และนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน...

ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ บริษัท เอส ไอ เอ็น โอ (ไทยแลนด์) จำกัด

ขอขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เอส ไอ เอ็น โอ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ไว้วางใจใช้บริการตรวจสุขภาพของเรา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ( Mobile ...

การตรวจมาตรฐานบริการสถานพยาบาลประจำปี 2567

แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนกและทีมพัฒนาคุณภาพ ให้การต้อนรับและรับการตรวจมาตรฐานบริการสถานพยาบาลประจำปี 2567...

โครงการ "เพื่อนร่วมทาง" ครั้งที่ ๕ ของปี ๒๕๖๗

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตร ในโครงการ "เพื่อนร่วมทาง" ครั้งที่ ๕ ของปี ๒๕๖๗ โดยนิมนต์พระคุณเจ้ารับบิณฑบาต และให้พรข้างเตียงผู้ป่วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยและญาติ ได้มีโอกาสทำบุ...

ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จํากัด

ขอขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จํากัด ที่ไว้วางใจใช้บริการตรวจสุขภาพของเรา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ( Mo...

อัตราค่าห้องและค่าบริการผู้ป่วย

ห้องพักผู้ป่วยใน ออกแบบมาเพื่อสร้างความสะดวกสบายแก่ผู้ป่วย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อให้ผู้ป่วยเลือกพักได้ตามความต้องการ โรงพยาบาลพร้อมให้บริการด้วยทีมแพทย์และพยาบาลที่คอยดูแลท่านด้วยความเอา...

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2-2567

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยและเพื่อนมนุษย์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 โอกาสนี้ ผู้บริหาร คณะแพทย์ และเจ้าหน้าที่รพ.ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่...

โปรโมชั่นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ ราคา 500 บาท ระยะเวลาของโปรโมชั่น วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2567 สถานที่ให้บริการ ตึกฉุกเฉินชั้น 3 (คลิน...

ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรบรรพชาสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดผ่องพลอยวิริยาราม

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรบรรพชาสามเณร ในโครงการ "ร่วมบุญร้อยใจ สร้างศาสนทายาท" ปีที่ ๒๐ "บวชเรียนในทางโลกและทางธรรม" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ วันพุธ ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕...

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ประกันตนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ประกันตนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ณ ตึกผู้ป่วยนอก 1 ชั้น 3 **กรุณานำบัตรประชาชนมาติดต่อรับการฉีดวัคซีน...