ครบรอบ 22 ปี บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) จึงจัดทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 โดยนายแพทย์สุเทพ วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้งโร...

คนดีศรีสำโรง ประจำปี 2561 (รุ่นที่ 1)

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดการอบรมหลักสูตร "ทักษะเบื้องต้นในการทำงาน" ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเรื่องของ 5 ส. เรื่องเทคนิคบริการแบบมืออาชีพ และ เรื่องคนดีศรีสำโรง (เอกลักษณ์พนักงานและการเป็นพนักงานที่ดีตามที...

อบรมการปฐมพยาบาล บริษัท กระดาษธนธาร จํากัด

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ และมูลนิธิสำโรงรวมใจ จัดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับพนักงาน บริษัท กระดาษธนธาร จํากัด โดยมีคุณอุสา เจริญชัย พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ วิทยากรอบรมปฐมพ...

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายฯ "Line Dance"

คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและลดภาวะอ้วน "Line Dance" กิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยาย "สุขภาพดีมีได...

เปิดตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ARPAPUN

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า "ARPAPUN แสงแห่งความงาม" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าระดับ Premium นวัตกรรมใหม่แห่งสุขภาพผิวหน้า ด้วยส่วนผสมที่เต็มไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ แ...

อบรมปฐมพยาบาล บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ และมูลนิธิสำโรงรวมใจ จัดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับพนักงาน บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณอุสา เจริญชัย พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ คุณสรัญญา ตนา...

โครงการพัฒนาจิตตปัญญา : ความสุขจากการทำงาน รุ่น 3/2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มีนโยบายด้านการบริหารบุคลากร โดยยึดหลักตามแนวทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจ ให้เป็นผู้มีสติและปัญญา ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการทำงานและการใช...

โครงการ "เพื่อนร่วมทาง" ครั้งที่ 3

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการ "เพื่อนร่วมทาง" วัตถุประสงค์เพื่อ เจริญพระพุทธมนต์ สวดโพชฌงค์เป็นหลักธรรมหมวดหนึ่งที่อยู่ในบทสวดโพชฌังคปริตร ถือเป็นพุทธมนต์ที่ช่วยให้คนป่วยที่ได้ สดับตรับฟังธรรมบทนี...

"รวมพลัง ร่วมใจรักษ์ พิทักษ์ป่าชายเลนบางปู"

คุณสุชีลา พรหมเนรมิตร หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอก 1 และประธานคณะกรรมการสวัสดิการ คุณนรา ฟองเมือง หัวหน้าแผนกการตลาด พร้อมคณะกรรมการสวัสดิการและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลัง ร่ว...

การรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

พญ.ประภา วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล นพ.ศิริพงศ์ วิทยเลิศปัญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ กรรมการบริหารและรองผู้อำนวยการรพ. พญ.ภิณญา อนันหนับ แพทย์สาขาอายุรกรรมโรคไต พร้อมผู้จัด...

รางวัล "สตรีตัวอย่างแห่งปี" สาขา การแพทย์และสาธารณสุข

แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) รับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณรางวัล "สตรีตัวอย่างแห่งปี" สาขา การแพทย์และสาธารณสุข จ...

การตรวจประเมินโรงครัวและร้านอาหาร บ.ซูมิโตโม อีเล็คตริกฯ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก วินเทค (ประเทศไทย) จำกัด จัดการอบรม การตรวจประเมินโรงครัวและร้านอาหาร ตามเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร แนะนำอาหารเพื่อสุขภาพ พร้อมตรวจเยี่ยมภายใน...

"การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน" (รุ่นที่4) ประจำปี 2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการอบรม "การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน" (รุ่นที่4) ประจำปี 2561 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้รับเกียรติจาก ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ บรร...

มอบหลอดไฟให้พนักงาน

คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) มอบหลอดไฟพร้อมอุปกรณ์ เพื่อให้พนักงานนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นหลอดไฟ ที่สามารถใช้งานได้ดี ภายใต้แน...

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูจากโรงพยาบาลมนารมย์

ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร หัวหน้าแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ให้การต้อนรับคณะบุคลากร นักกายภาพบำบัด ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จากแผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลมนารมย์ ...

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป คุณแม่อุไร นันทศิลปชัย

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย คุณแม่อุไร นันทศิลปชัย มารดานายแพทย์สมชาติ นันทศิลปชัย หัวหน้าแพทย์สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ และแพทย์สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวัน...

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมายุครบ 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคุณอรจันทร์ บุญอุดม หัวหน้าแผนก Front Service ฝ่ายการพย...

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต จัดรถรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร...

โครงการ "เพื่อนร่วมทาง" ครั้งที่ 2

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการ "เพื่อนร่วมทาง" วัตถุประสงค์เพื่อ เจริญพระพุทธมนต์ สวดโพชฌงค์เป็นหลักธรรมหมวดหนึ่งที่อยู่ในบทสวดโพชฌังคปริตร ถือเป็นพุทธมนต์ที่ช่วยให้คนป่วยที่ได้ สดับตรับฟังธรรมบทนี...

รับมอบโล่และใบรับรองการประเมินคุณภาพศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยแพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันประสาทวิทยาและโรงพยาบาลเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง&n...