ทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2562

นายแพทย์สุเทพ-แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ครอบครัววงศ์แพทย์ คณะผู้บริหาร แพทย์ พนักงานและผู้รับบริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ม...

ร่วมทำบุญครบรอบ 5 ปี โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม

นายแพทย์สุเทพ-แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ คุณโสรัชย์-คุณศจีพัต วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภาริส-แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร โ...

ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2562

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดหน่วยรถพยาบาลพร้อมทีมพยาบาลฉุกเฉิน เข้าร่วมในโครงการ ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.เดโช ...

ดูแลสุขภาพ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพให้กับ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานสาขาเทพารักษ์ ภายในบูธของโรงพยาบาลสำโร...

ธรรมะปีใหม่ ต้อนรับปี 2562 ในหัวข้อ “ชีวิตที่พอดี มีความหมาย”

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดให้มีการบรรยายธรรมะปีใหม่ ต้อนรับปี 2562 ในหัวข้อ “ชีวิตที่พอดี มีความหมาย” โดยอาจารย์บัวบุญ พุทธศาสน์ ปราชญ์และวิทยากรวิถีชีวิตพอเพียง และอาจารย์นราวิทย์ นาควิเวก ที่ปรึกษาพ...

กิจกรรม Safety บริษัท แปรงไทยแห่งแรก จํากัด ปี 2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกิจกรรม Safety บริษัท แปรงไทยแห่งแรก จํากัด และ บริษัท บี.โอ.อุตสาหกรรม จํากัด ในงานสัปดาห์ความปลอดภัย เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน รวมถึงการ...

ตรวจคัดกรองผู้สูงอายุ โครงการ "สูงวัยไม่ล้ม" อบต.บางโปรง

มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมกับ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดทีมตรวจคัดกรองผู้สูงอายุ ในโครงการ "สูงวัยไม่ล้ม" องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง จำนวน 47 ท่าน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 การคัดกรองโดยเก็บข้อมูลประวั...

ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ ณ วัดบางนาใน พระอารามหลวง ประจำปี2561

ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตัวแทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชชีพราหมณ์และร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ เพื่อเป็นปัจจัยในการบูรณะพระอุโบสถ และบวชชีพราหมณ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด...

โครงการ "เพื่อนร่วมทาง" ประจำเดือนพฤศจิกายน

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการ "เพื่อนร่วมทาง" เป็นครั้งที่ 6 ของปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่รพ.ได้รับฟังเจริญพระพุทธมนต์ สวดโพชฌงค์ ซึ่งเป็นหลักธ...

"ครบรอบ 36 ปี ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง"

คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดี ในวันครบรอบ 36 ปี ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง คุณสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย...

ร่วมบุญกฐินพระราชทาน วัดเขาวัง จังหวัดราชบุรี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐิน ณ วัดเขาวัง จังหวัดราชบุรี คุณสุพรรณี แสงธาราทิพย์ ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยใน คุณลัดดา แสงสุธา ผู้จัดการ...

ร่วมบุญกฐินพระราชทาน วัดยาง พระอารามหลวง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐิน ณ วัดยาง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร คุณอุสา เจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ และคุณนรา ฟองเมือง หัวห...

อบรมปฐมพยาบาล บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ และมูลนิธิสำโรงรวมใจ จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับพนักงาน บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด โดยมีคุณอุสา เจริญชัย พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ เป็นวิทยากรอบรม...

โปรแกรมการฟื้นฟูโรคอัมพาตอย่างเข้มข้นและรอบด้านสำหรับผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรแกรมการฟื้นฟูโรคอัมพาต (โรคหลอดเลือดสมอง) อย่างเข้มข้นและรอบด้านสำหรับผู้ป่วยใน ...

บุญกฐินวัดบุญญาราม(สุมทุม) ประจำปี 2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ นำโดย ท่านนพ.สุเทพ และ พญ.ประภา วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ทุกคน ร่วมบุญกฐินสามัคคี ที่วัดบุญญาราม (สุมทุม) อ.สีคิ้ว จ...

มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร ตัวแทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 จำนวน 5,000 บาท แก่ศูนย์เยาวชนบางนา...

ซ้อมรับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดให้มีการซ้อมรับอัคคีภัยในโรงพยาบาล เพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากโรงพยาบาลมีลักษณะเป็นอาคารสูงและต้องดูแลผู้ป่วย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ในก...

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บ...

กิจกรรม Safety บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกิจกรรม Safety บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในงานสัปดาห์ความปลอดภัย เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน รวมถึงการดูแลสุขภาพที่...

โครงการ "เพื่อนร่วมทาง" ประจำเดือนตุลาคม

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการ "เพื่อนร่วมทาง" เป็นครั้งที่ 5 ของปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่รพ.ได้รับฟังเจริญพระพุทธมนต์ สวดโพชฌงค์ ซึ่งเป็นหลักธ...