เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐

คุณอัจฉราพร พูลสมบัติภิญโญ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงก...

“การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน” (รุ่นที่3) ประจำปี 2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการอบรม “การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน” (รุ่นที่3) ประจำปี 2561 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้รับเกียรติจาก ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ บรร...

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป คุณแม่สายัณห์ สรรพศิริ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย คุณแม่สายัณห์ สรรพศิริ มารดาคุณชฎาพร สรรพศิริ หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์และบริการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ...

"Samrong Safety month 2018"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สหภาพแรงงานโตโยต้า ประเทศไทย (โรงงานสำโรง) จัดกิจกรรม "Samrong Safety month 2018" Start the impossible to change Mindse...

งานแสดงนวัตกรรมด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ "Intercare Asia 2018"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์และมูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย(Thai Medical and Wellness Tourism Association) ร่วมจัดแสดงนวัตกรรม โครงการ สูงวัยไม่ล้ม และให้บริการตรวจสุข...

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป คุณพ่อจักรทิพย์ บุตรเวทย์

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย คุณพ่อจักรทิพย์ บุตรเวทย์ บิดาคุณอุสา เจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ในโอกาสนี้ คุณศิริมาศ บุตร...

ออกบูธประชาสัมพันธ์งาน INTERCARE ASIA 2018

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิสำโรงรวมใจ จัดบูธประชาสัมพันธ์งาน INTERCARE ASIA 2018 International Expo For Healthcare & Wellness ซึ่งภายในงาน INTERCARE ASIA 2018 จะจัดแสดงนวัตกรรมฟิ้นฟูผู้...

โครงการ "ตรวจคัดกรองต้อหินและคัดกรองภาวะตาเบาหวาน"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ "ตรวจคัดกรองต้อหินและคัดกรองภาวะตาเบาหวาน" ให้กับพนักงานบริษัท จำนวน 239 ท่าน เพื่อลดการสูญเสียการมองเห็นอย่างรุนแรง โ...

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

ในวโรกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมายุครบ 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคุณสรัญญา ตนาวาทวิวัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยนอก แล...

โครงการ "เพื่อนร่วมทาง"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการ "เพื่อนร่วมทาง" วัตถุประสงค์เพื่อ เจริญพระพุทธมนต์ สวดโพชฌงค์เป็นหลักธรรมหมวดหนึ่งที่อยู่ในบทสวดโพชฌังคปริตร ถือเป็นพุทธมนต์ที่ช่วยให้คนป่วยที่ได้ สดับตรับฟังธรรมบทนี...

โครงการพัฒนาจิตตปัญญา : ความสุขจากการทำงาน รุ่น 2/2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มีนโยบายด้านการบริหารบุคลากร โดยยึดหลักตามแนวทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจ ให้เป็นผู้มีสติและปัญญา ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการทำงานและการใช...

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อประจวบ เพ็ชรรัตน์

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และพนักงานเป็นผู้แทนโรงพยาบาล ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรร...

"วิปัสสนา ตัดกรรมวิถีพุทธ" รุ่นที่ 2

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิสำโรงรวมใจ จัดโครงการ "วิปัสสนา ตัดกรรมวิถีพุทธ" ให้กับผู้รับบริการโรงพยาบาลฯ พนักงาน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ ...

"การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน" (รุ่นที่2) ประจำปี 2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการอบรม “การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน” (รุ่นที่2) ประจำปี 2561 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้รับเกียรติจาก ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ บรร...

กิจกรรมโรดโชว์ "มะเร็งปากมดลูก ป้องกันได้ด้วยวัคซีน HPV"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรม "Be Strong Be Healthy Hospital Roadshow 2018-2019" ภายใต้หัวข้อ " มะเร็งปากมดลูก ป้องกันได้ด้วยวัคซีน HPV" โดย นายแพทย์สาธิต ปิงสุทธิวงศ์ หัวห...

"ความรู้ด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย" บ.ไอ.พี.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ทีมวิทยากรโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ นำโดยคุณนรา ฟองเมือง หัวหน้าแผนกการตลาด คุณรุ่งอรุณ ชาติมนตรี เจ้าหน้าที่สร้างเสริมสุขภาพ และคุณณิชชา กิ่งทรัพย์มณี นักโภชนาการ บรรยาย "ความรู้ด้านโภชนาการ และการออกกำ...

ตรวจคัดกรองผู้สูงอายุ โครงการ "สูงวัยไม่ล้ม" รพ.สต.ราชาเทวะ

มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมกับ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดทีมตรวจคัดกรองผู้สูงอายุ ในโครงการ "สูงวัยไม่ล้ม" โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชาเทวะ จำนวน 48 ท่าน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คัดกรองโดย...

ร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งฉลองครบรอบ 20 ปี สหภาพแรงงานฯอีซูซุ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคุณนรา ฟองเมือง หัวหน้าแผนกการตลาด ร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่ง สหภาพแรงงานยานยนต์และอะไหล่อีซูซุประเทศไทย เพื่อหารายได้สนับสนุนงบประมาณประชุมใหญ่ ในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งสหภ...

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพฯ

คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดี กับท่าน น.อ.นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมการแพทย์ทหารเรือ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 10 ปี โ...

"การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน" (รุ่นที่1) ประจำปี 2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการอบรม “การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน” (รุ่นที่1) ประจำปี 2561 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้รับเกียรติจาก ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ บรร...